Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering for Innkommende klubbpresidenter. Orientering for Innkommende klubbpresidenter Frister for innbetalinger og innmeldinger etc. Rotaryåret 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering for Innkommende klubbpresidenter. Orientering for Innkommende klubbpresidenter Frister for innbetalinger og innmeldinger etc. Rotaryåret 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering for Innkommende klubbpresidenter

2 Orientering for Innkommende klubbpresidenter Frister for innbetalinger og innmeldinger etc. Rotaryåret 2014 - 2015 Ragnar Enger Frammøte registreres på MEDLEMSNETT www.rotary.no ukentlig, umiddelbart etter møtet. Frammøteregistrering for måneden må være avsluttet innen 10. i påfølgende måned. Tilgang / avgang / endringer registreres fortløpende på MEDLEMSNETT. Det registrerte medlemstallet er grunnlag for betaling av kontingent til Distrikt 2305 og til RI. Tallene pr 30.6. og 31.12. legges til grunn for kontingentene.

3 Orientering for Innkommende klubbpresidenter Frister for innbetalinger og innmeldinger etc. Rotaryåret 2014 - 2015 Ragnar Enger MånedDatoMånedAnsvarlig President 13-14 President 14-15 Pres. 15-16 KassererSekretærAndre Mai 2014 1. Klubbens «Mål og planer» legges inn på www.rotary.org, (Myrotary) Innk. president x 1. Klubbens mål for bidrag til TRF legges også inn der Innk. President x Opplyse/reklamere for ungdomsutveksling på skoler Ungdomsutvekslingsansvarlig x 1 Sjekk at kontingent til RI er betalt, ellers strykes klubben PR 1/5 President 13-14 x Juni 2014 30.Korrigere medlemsliste på MEDLEMSNETT Sekretær 13-14/ President 13-14 x xx Juli 2014 1. Nye innehavere i verv. Rette videresending i e-postsystemet Horde dersom klubben benytter det. Sekretær/CICO x 1.Innbetale kontingent til RIKasserer/president KK x 1. Semi Annual Report til RI (automatisk hvis reg. på nett) President/Sekretær KK x 10.Avslutte frammøteregistrering juniSekretær 2014-15 x Aug 2014 Framskaffe deltakere til RYLA VestPresident x x

4 Orientering for Innkommende klubbpresidenter Frister for innbetalinger og innmeldinger etc. Rotaryåret 2014 - 2015 Ragnar Enger MånedDatoMånedAnsvarlig President 13-14 President 14-15 Pres. 15-16 KassererSekretærAndre 10.Avslutte frammøteregistrering juliSekretær x ÅRSMØTE OG ÅRSMELDING MED REGNSKAP/BUDSJETTPresident 14-15 xx Sept 2014 Påmelding til DistriktskonferansenPresident/Sekretær x x 10.Avslutte frammøteregistrering augustSekretæren x Påmelde deltakere(e) til Ryla VestPresidenten/RYLA kontakt K x 15.Innbetale kontingent til DistriktetKasserer/president K x 29.-30Delta på DistriktskonferansenPresident ++++ x Oktober 2014 10.Avslutte frammøteregistrering septemberSekretæren x 20.Sjekk at kontingent RI er betalt for 2. halvår!President 14-15 K x Nov 2014 1. Søknad fra ungdom som ønsker å delta i 1.årig utveksling skal være mottatt. President/Ungdoms utv. ansv. (CICO) K x 5. Videresende søknad om deltakelse i ungdomsutveksling til Distrikt 2305 President/Ungdoms utv. ansv. (CICO) K x Nov/ Des Gjennomføre årsmøte med valg til verv i neste Rotaryår (2015-16) President x x 10.Avslutte frammøteregistrering oktoberSekretæren x Des 2014 1.Søknad til ungdomsutveksling videresendes til multidistrikt.President/Ungdoms utv. ansv. (CICO) x 10.Avslutte frammøteregistrering novemberSekretæren x 15. - 31. Melde innehavere av verv i neste rotaryår på MEDLEMSNETT. Kontrollere/korrigere e-postadresser President/Sekretær K x

5 Orientering for Innkommende klubbpresidenter Frister for innbetalinger og innmeldinger etc. Rotaryåret 2014 - 2015 Ragnar Enger MånedDatoMånedAnsvarlig President 13-14 President 14-15 Pres. 15-16 KassererSekretærAndre Januar 2015 1.Innbetale kontingent til RIPresident / kasserer K x 1.Innsending av SAR (Semi Annual report) til RIPresident/sekretær K x 10.Avslutte frammøteregistrering desemberSekretæren x Påmelding til PrePETSInnk. President/-sekretær/-kasserer x x Framskaffe deltakere til RYLA Øst xxxxx Februar 2015 Påmelding til PETSInnk. President x ??PrePETS ØstInnk. President/sekretær/Kasserer x x 10.Avslutte frammøteregistrering januarSekretær x ??PrePETS VestlandetInnk. President/-sekretær/-kasserer xxxx Påmelde deltakere(e) til Ryla ØstPresidenten/RYLA kontakt K x Påmelding til Distriktssamling/PETSInnkomne President x Mars 2015 1.Innbetale kontingent til DistriktetKasserer/president K x 1.Siste frist for innbetaling av klubbens bidrag til TRFKasserer/president K x 10.Avslutte frammøteregistrering februarSekretær x ??Distriktssamling/PETSInnkomne President x April 2015 10.Avslutte frammøteregistrering marsSekretær x Mai 2015 1. Klubbens Mål og planer for 2015 – 2016 på www.rotary.org MYROTARY Innk. President x 10.Avslutte frammøteregistrering aprilSekretær x

6 Orientering for Innkommende klubbpresidenter Frister for innbetalinger og innmeldinger etc. Rotaryåret 2014 - 2015 Ragnar Enger MånedDatoMånedAnsvarlig President 13-14 President 14-15 Pres. 15-16 KassererSekretærAndre Juni 2015 10.Avslutte frammøteregistrering maiSekretær x 30. Korrigere medlemsliste på MEDLEMSNETT sekretær x Juli 2015 1.SAR (Semi Annual report) til RIPresident/sekretær K x 1.Innbetale kontingent til RIKasserer/president 15-16 xx

7 Orientering for Innkommende klubbpresidenter Frister for innbetalinger og innmeldinger etc. Rotaryåret 2014 - 2015 Ragnar Enger KORTVERSJON PRESIDENTENS FORBEREDELSER: Etter valget Fordele valgt styre til vervene ihht organisasjonsplanen / vedtektene Utnevne komiteledere Fordele medlemmene inn i komiteene Ha første styremøte før ferien, programkomiteen planlegger de første møtene etter ferien I samråd med det nye styret arbeide med klubbens mål og planer for kommende Rotaryår juli 14 - juni 15 Planen leveres på www.rotary.org senest 1. mai Delta på PrePETS sammen med sekretær og kasserer mars 2014 Delta på PETS inkl. Distriktssamlingen (budsjett for D2305) mars 2014 Overlevering av presidentklubba på siste møte i juni.

8 Orientering for Innkommende klubbpresidenter Frister for innbetalinger og innmeldinger etc. Rotaryåret 2014 - 2015 Ragnar Enger KORTVERSJON PRESIDENTENS FORBEREDELSER: Etter overtakelsen 1. juli Lede klubbmøtene Ved fravær, skaffe stedfortreder med gjennomført PETS, dvs tidligere presidenter Delta på Distriktskonferansen høsten 2014 Organisere årsmøte med valg, regnskap og budsjett Følge opp klubbens mål og planer Medlemssituasjonen Bidrag til TRF Prosjekter (egne eller sammen med andre klubber) PR / Media Følge opp klubbens totale forpliktelser på kort og lang sikt Levere klubba videre juni 2015 helst med en klubb i enda bedre stand


Laste ned ppt "Orientering for Innkommende klubbpresidenter. Orientering for Innkommende klubbpresidenter Frister for innbetalinger og innmeldinger etc. Rotaryåret 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google