Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Camilla Haugland Seksjon opptak og tilrettelegging

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Camilla Haugland Seksjon opptak og tilrettelegging"— Utskrift av presentasjonen:

2 Camilla Haugland Seksjon opptak og tilrettelegging
Opptak til UiO 2014 Camilla Haugland Seksjon opptak og tilrettelegging

3 Årets NOM-opptak i tall
UiO har 97 søknadsalternativer i det samordna opptaket UiO hadde 10.juli prioritetssøkere Antall tilbud: ca (inkludert overbooking) Opptaksrammen er på 5921

4 Hovedopptaket Suppleringsopptak
Svar forventes publisert i nettsøknadene tidligst onsdag ettermiddag – men den offisielle meldingen ut til studentene er at det oppdateres lørdag 20. juli. Svarfrist 26.juli (alle må svare i nettsøknaden) Suppleringsopptak Nasjonalt suppleringsopptak 29.juli Eventuelle etterfyllingsopptak fra 5. august

5 Viktig informasjon SPERREFRIST til 18.JULI KL 10:00
Først pressemelding fra KD/SO – så UiO Lister med poenggrenser og lignende sendes ut til ledelsen ved alle fakultetene så snart de er klare (men skal ikke kommenteres utad) Resultatet av hovedopptaket publiseres på nettsidene til Samordna opptak

6 Overbooking og ventelister
Overbooking av studier UiO oppgir ventelisteplassering i svarbrevet kun på studier der vi forventer etterfylling primært helsefagene De andre: ”Studiet blir trolig ikke etterfylt, men du kan fortsette å stå på venteliste hvis du ønsker det” (sitat svarbrev)

7

8 2UP - tekst Vi ser at du allerede studerer på bachelorprogrammet Utviklingsstudier. Dersom du tar imot tilbudet om studieplassen i dette brevet, vil vi samtidig avslutte din studieplass på bachelorprogrammet Utviklingsstudier. Dersom du har meldinger til undervisning og eksamen, men ikke ønsker å ta emnene, har du selv ansvar for at meldingene blir slettet. Dersom du planlegger å studere på flere studieprogrammer samtidig, må du kontakte informasjonstjenesten for det studieprogrammet du allerede studerer på, senest 14. august 2014 for å opprettholde studieplassen og avklare spørsmål rundt din studiesituasjon. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal 2011

9 Ledige studieplasser = det gamle «Restetorget»
19. juli kl 0900: SO legger ut liste over ledige studieplasser, og nye søkere kan registrere seg som brukere (kan kun registrere personalia) i nettsøknaden. 20. juli kl 0900: Søkere kan søke om ledige studieplasser NB: UiO tilbyr ikke plasser på «Ledige studieplasser»

10 UIOMASTER UiO har 156 søknadsalternativer i felles masteropptak (UIOMASTER) Inkludert EU-søkere (tidligere eget SFM-opptak) prioritetssøkere Antall tilbud: 2671 (inkludert overbooking) Opptaksrammen er på 2803 11. april 2011 Ny Powerpoint mal 2011

11 Suppleringsopptak: 22.7 – svarfrist 28.7
Tilbud ble sendt 4.7 Svarfrist: 15.7 Suppleringsopptak: 22.7 – svarfrist 28.7 Eventuelt etterfyllingsopptak: 6.8 – svarfrist 11.8 11. april 2011 Ny Powerpoint mal 2011

12

13 Studieretter Studieretter opprettes etter at svarfristen er ute
Studierettene opprettes av AF/SOT for alle program som har opptak via Samordna opptak og UIOMASTER – dette gjelder også for søkere som takker ja til tilbud i senere etterfyllings- og suppleringsopptak Studieretter for bachelor- og masterstudenter vil opprettes på samme tidspunkt

14 Politiattester Kreves av de som får opptak utdanninger med praksis/klinisk undervisning i utdanningsløpet Søker skriver ut nødvendig dokumentasjon fra nettsøknaden og tar med til politiet Frist for å fremlegge politiattest: Med merknad: umiddelbart (innen svarfrist i hovedopptaket, dvs 26.7) Uten merknad: innen studiestart

15 Vanlige spørsmål i denne perioden
Ventelister Begrunnelser og klager Studieretter Søkere som allerede har studierett på annet studieprogram ved UiO (2UP)

16 Knutepunktet Spørsmål om søknaden og søknadsbehandling henvises til:
Telefon Epost: Utvidet åpningstid på telefon: torsdag 18. juli, fredag 19. juli og mandag 22. juli 9-15 (ordinært 10-15)


Laste ned ppt "Camilla Haugland Seksjon opptak og tilrettelegging"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google