Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsadministrativ avdeling Prosess faglig prioritering Plan for fase 3 (Aktiviteter på UiO-nivå) Oppdatert 11.06.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsadministrativ avdeling Prosess faglig prioritering Plan for fase 3 (Aktiviteter på UiO-nivå) Oppdatert 11.06.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsadministrativ avdeling Prosess faglig prioritering Plan for fase 3 (Aktiviteter på UiO-nivå) Oppdatert 11.06.2008

2 Forskningsadministrativ avdeling Premisser Fase 1 Fase 2 Fase 3 Resultat Strategisk plan: -Høyt ambisjonsnivå som forsknings- universitet -Konsentrasjon -Kriterier: - Kvalitet - Samfunnsbehov - Fornyelse og samarbeids- potensiale Forsknings- prioriteringer Videre arbeid / justering forskningsprioriteringer Tverrfakultære forskningsprioriteringer Porteføljeanalyse utdanning Sept 2006 Sept 2007 Mars 2008 Samlet vurdering og prioritering Hovedsakelig fakultetsvise prosesser Hovedsakelig fellesprosesser Implementering Okt 2008 Faglig suppl. til Strategisk plan: -Samlet bilde av hvor vi er sterke og vil være sterke -Grunnlag for utvikling av studie- og forskningsporteføljen og for formidlingen Plan for implementering Forb. til imple- mentering Prosess faglig prioritering 2006-08

3 Forskningsadministrativ avdeling Fase 2 Fase 3 Plan for ”implementering” integreres i årsplanene 31.jan 6. mai14. okt25. nov Fakultetenes innspillStyrets tilbakemelding Prosess årsplan Årsplan** 2009-13 UiO-nivå Prosess årsplan Fakultets- sporet Felles- sporet Faglig strategi- dokument* UiO-nivå Faglig* strategi- dokument fakultetsnivå Årsplaner** 2009-13 fakultetsnivå Prosess faglig prioriteringPlan- og budsjettprosessen for 2009-13 *De faglige prioriteringsdokumentene både på UiO- og fakultetsnivå skal ha status som strategidokumenter. Prioriteringene skal være overordnete og retningsgivende over mange år. De tas med videre inn i neste strategiperiode. **(Fler)årsplanene skal være en konkretisering og operasjonalisering av strategidokumentene Strategisk plan og Faglige prioriteringer for det/de kommende årene der en i stor grad må ta hensyn til aktuell budsjettsituasjon og andre rammebetingelser Nærmere om Fase 3

4 Forskningsadministrativ avdeling Fase 2 Fase 3 Plan for ”implementering” integreres i årsplanene 31.jan Fakultetenes innspillStyrets tilbakemelding 6. mai14. okt25. nov Prosess årsplan Årsplan 2009-13 UiO-nivå Prosess årsplan Fakultets- sporet Felles- sporet Faglig strategi- dokument UiO-nivå Faglig strategi- dokument fakultetsnivå Årsplaner 2009-13 fakultetsnivå Prosess faglig prioriteringPlan- og budsjettprosessen for 2009-13

5 Forskningsadministrativ avdeling Viktige datoer i kalenderen: 26.05 og 02.06: Samfunnspanelet kommer 15.-17.06: Det nordiske panelet kommer 17.06: Styremøte, relevante tema: Tilbakemelding fra panelene Ansvarsforhold mellom styret og fakultetene i implementering av faglig prioritering Prinsipper for utvikling av studieporteføljen Faglig prioritering og forskningsbasert utdanning 30.06: Endelig tilbakemelding fra panelene 08.-09.09: Styremøte/-seminar, relevante tema: Skisse til faglig strategidokument med vekt på UiOs faglige profil(er) Vedtak tverrfakultære områder og prinsipper for implementering av disse Ambisjonsnivå for implementeringen og verktøykasse med virkemidler/incentiver Veien videre etter faglig prioritering 14.10: Styremøte, relevante tema: Vedtak faglig strategidokument UiO-nivå 14. okt Faglig prioritering fase 3 – Fellessporet (UiO-nivå) 6. mai Felles- sporet Faglig strategi- dokument UiO-nivå Hovedaktiviteter: Eksterne panel Videre arbeid med det tverrfakultære Helhetsvurdering og faglig profil

6 Forskningsadministrativ avdeling Fase 2 Fase 3 Plan for ”implementering” integreres i årsplanene Fakultetenes innspillStyrets tilbakemelding 31.jan 6. mai14. okt25. nov Prosess årsplan Årsplan 2009-13 UiO-nivå Prosess årsplan Fakultets- sporet Felles- sporet Faglig strategi- dokument UiO-nivå Faglig strategi- dokument fakultetsnivå Årsplaner 2009-13 fakultetsnivå Prosess faglig prioriteringPlan- og budsjettprosessen for 2009-13

7 Forskningsadministrativ avdeling Viktige datoer i kalenderen: 06.06: Bestillingsbrev til fakultetene fra styret 26.05 og 02.06: Samfunnspanelet kommer 15.-17.06: Det nordiske panelet kommer 17.06: Styremøte, relevante tema: Tilbakemelding fra panelene Ansvarsforhold mellom styret og fakultetene i implementering av faglig prioritering Prinsipper for utvikling av studieporteføljen Faglig prioritering og forskningsbasert utdanning 30.06: Tilleggsbestilling til fakultetene fra styret, inkl. endelig tilbakemelding fra panelene 08.-09.09: Styremøte/-seminar, relevante tema: Vedtak tverrfakultære områder og prinsipper for implementering Ambisjonsnivå for implementeringen og verktøykasse med virkemidler/incentiver 15.09: Frist for innlevering av faglige strategidokumenter 14.10: Styremøte, relevante tema: Vedtak faglig strategidokument fakultetsnivå 14. okt Faglig prioritering fase 3 - Fakultetssporet 6. mai Fakultets -sporet Faglige strategi- dokumenter Fakultetsnivå Hovedaktiviteter: Eksterne panel Videre arbeid og ferdigstilling av fakultetsprioriteringene

8 Forskningsadministrativ avdeling Fase 2 Fase 3 Plan for ”implementering” integreres i årsplanene 31.jan 6. mai14. okt25. nov Prosess årsplan Årsplan 2009-13 UiO-nivå Prosess årsplan Fakultets- sporet Felles- sporet Faglig strategi- dokument UiO-nivå Faglig strategi- dokument fakultetsnivå Årsplaner 2009-13 fakultetsnivå Prosess faglig prioriteringPlan- og budsjettprosessen for 2009-13 Fakultetenes innspillStyrets tilbakemelding

9 Forskningsadministrativ avdeling Viktige datoer i kalenderen: 20.10: Plan- og budsjettseminar for universitetsledelse og fakulteter og museer 25.11: Styremøte, relevante tema: Vedtak UiOs årsplan og fordeling 2009, langtidsplan og -budsjett 2009-13 Merk at vi her for enkelhets skyld kun har tatt med aktiviteter i plan- og budsjettprosessen som skjer etter at prosess faglig prioritering er ferdig. Endelig og fullstendig fremdriftsplan for hele plan- og budsjettprosessen sendes ut fra ØPA 23.06. Plan- og budsjettprosessen på UiO-nivå 25. nov 14. okt Prosess årsplan Årsplan 2009-13 UiO-nivå Plan for ”implementering” integreres i det ordinære plan- og budsjettarbeidet koordinert av ØPA

10 Forskningsadministrativ avdeling Fase 2 Fase 3 Plan for ”implementering” integreres i årsplanene 31.jan 6. mai14. okt25. nov Prosess årsplan Årsplan 2009-13 UiO-nivå Prosess årsplan Fakultets- sporet Felles- sporet Faglig strategi- dokument UiO-nivå Faglig strategi- dokument fakultetsnivå Årsplaner 2009-13 fakultetsnivå Prosess faglig prioriteringPlan- og budsjettprosessen for 2009-13 Fakultetenes innspillStyrets tilbakemelding

11 Forskningsadministrativ avdeling Viktige datoer i kalenderen: 25.11: Styremøte, relevante tema: Vedtak UiOs årsplan og fordeling 2009, langtidsplan og -budsjett 2009-13 01.-10.12: Plandialoger med fakulteter og museer 20.12: Disponeringsskriv sendes ut 31.01: Frist for innlevering årsplan og langtidsbudsjett Merk at vi her for enkelhets skyld kun har tatt med aktiviteter i plan- og budsjettprosessen som skjer etter at prosess faglig prioritering er ferdig. Endelig og fullstendig fremdriftsplan for hele plan- og budsjettprosessen sendes ut fra ØPA 23.06. Plan- og budsjettprosessen på fakultetsnivå Plan for ”implementering” integreres i det ordinære plan- og budsjettarbeidet ved det enkelte fakultet/enhet Årsplaner 2009-13 fakultetsnivå Prosess årsplan 31.jan25. nov

12 Forskningsadministrativ avdeling Team faglig prioritering ved Sentraladministrasjonen i Fase 3 Ansvarlig direktør Terje Mørland, FA Prosjektleder Olaug Kristine Bringager, FA Prosjektsekretær Anne Marthe Gibbons, STA Andre bidragsytere NN (ekstern) (faglig profil, sekretær faglig styringsdokument) Guri Drottning Aarnes, FA (tverrfakultær forskning, sekretær nordisk panel) Marit Egner, FA (tverrfakultær forskning) Solveig Aas, FA (sekretær nordisk panel) Torill Marlene Sandberg, STA (porteføljeutvikling utdanning) Erik Gulbrandsen, OPA (virkemidler implementering) Marianne Løken, ØPA (overgangen til plan- og budsjettprosessen) Margareth Bentsen, IA (nyhetsbrevet) Katrine Hjertner Faber, FA (adm. assistanse)

13 Forskningsadministrativ avdeling Sentral nettside for prosess faglig prioritering http://www.admin.uio.no/prosjekter/profag/


Laste ned ppt "Forskningsadministrativ avdeling Prosess faglig prioritering Plan for fase 3 (Aktiviteter på UiO-nivå) Oppdatert 11.06.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google