Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

(atg-nettverk nov-2011) –Årsmøte i Utdanningsforbundet Bergen 28.-29. mars 2012. Det deltar 111 delegater. –Årsmøtet er den viktigste arenaen for å være.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "(atg-nettverk nov-2011) –Årsmøte i Utdanningsforbundet Bergen 28.-29. mars 2012. Det deltar 111 delegater. –Årsmøtet er den viktigste arenaen for å være."— Utskrift av presentasjonen:

1 (atg-nettverk nov-2011) –Årsmøte i Utdanningsforbundet Bergen 28.-29. mars 2012. Det deltar 111 delegater. –Årsmøtet er den viktigste arenaen for å være med å bestemme hva Utdanningsforbundet Bergen skal mene på ulike områder (lønn/arbeidsvilkår/ profesjonsetikk osv) i neste 3-årsperiode. –På årsmøtets 1. dag blir det arrangert årsmøtemiddag på hotell Norge om kvelden for de som deltar på møtet. –Det er svært kjekt og lærerikt å være delegat på årsmøtet. 1 Årsmøtet 2012

2 2 Forslag på delegater (utsendinger til årsmøtet fra grunnskolene, status pr 28.11.11): –Det skal være 39 delegater fra grunnskolene. Vi har fått inn 31 forslag. –Fordeling av de 39 delegatene – forslag i ( ): Barneskoler: 22 (23) Kombinerte: 7 (4) Ungdomsskoler: 10 (4) –Det er SVÆRT viktig at atg som ikke har sendt inn forslag, tar dette opp i klubben og sender inn ett forslag fra hver klubb så fort som mulig. Atg kan foreslå seg selv! Årsmøtet 2012, forts.

3 3 Valg av delegater: -Forslag som kommer inn, blir lagt ut i et skjema på WEB. Her skal medlemmene gå inn og stemme over de foreslåtte kandidatene. For barneskolene – bydelsvis, slik: Årsmøtet 2012, forts.

4 4 –For kombinerte skoler og ungdomsskoler: Ikke bydelsvis. Alle medlemmene på skolene kan avgi stemme på de foreslåtte kandidatene fra de kombinerte skolene og fra ungdomsskolene. –Brev om dette blir sendt ut fra oss 27. januar. –Frist for å avgi stemme: 20. februar. Årsmøtet 2012, forts.

5 5 Årsmøtesaker fra arbeidsplassene: Brev ut fra oss 9. januar. Frist for arbeidsplassene: 30. januar. –Foreslåtte saker skal ikke stoppes av et flertall i klubben. Det er til syvende og sist årsmøtet selv som bestemmer om saken skal behandles eller ikke. –Kan foreslås som egen sak på årsmøtet, eller at saken tas opp under saker som allerede står på sakslisten. (På årsmøtet: oversendelsessak)? –Det kan være spesielle lokale saker her i Bergen, men det bør være andre typer saker enn dagligdagse saker som finner sin løsning i lover/avtaler eller gjennom kontakt med arbeidsgiver. Årsmøtet 2012, forts.

6 6 –Det kan også være større, mer prinsipielle saker som angår hele organisasjonen. Slike bør tas opp på årsmøtet med sikte på å få saken behandlet videre i organisasjonen – på årsmøtet i fylkeslaget (09.-11. mai) og kanskje videre til landsmøtet (05.-08. november). –Når dere skal foreslå saker, kan det være greit å tenke: Hva bør Utdanningsforbundet mene i denne saken? Årsmøtet 2012, forts.


Laste ned ppt "(atg-nettverk nov-2011) –Årsmøte i Utdanningsforbundet Bergen 28.-29. mars 2012. Det deltar 111 delegater. –Årsmøtet er den viktigste arenaen for å være."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google