Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksjonssjef Hege Bolstad Pettersen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksjonssjef Hege Bolstad Pettersen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjonssjef Hege Bolstad Pettersen
UiOs årsplan kort om prosess

2 Prosess 23. januar: Halvdagsseminar for rektoratet 29. januar: utdanningskomiteen 18. februar: Dekanseminar 10. mars: Universitetsstyret 13. mai: Seminar for universitetsledelsen, dekaner og fakultetsdirektører Mai-juni: behandling av forslag i relevante fora 23. juni: Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan og fordeling 2016

3 Prioriteringer i årsplan – noen tanker om mulige endringer
Tydeligere prioriteringer i UiO årsplan Vektlegge der det er størst behov for å få til endring Færre tiltak i UiO årsplan: F eks 5-7 tiltak/hovedprioriteringer for alle fakulteter Bedre utforming/konkretisering av tiltak Tydeligere beskrivelse av hva som skal gjennomføres/oppnås Konkrete milepæler for gjennomføring fastsettes av de enkelte fakulteter Rapporteres sammen med innlevering av årsplaner Gjennomføring rapporteres i virksomhetsrapportering per T2/15 Ansvar for gjennomføring tydeliggjøres Innledningsvis gis det en mer heldekkende beskrivelse av prioriterte aktiviteter, feks: Utdanningskvalitet og porteføljeutvikling, forskningskvalitet, internasjonalisering, innovasjon Diskutert i rektoratets halvdagsseminar 23. januar

4 Spørsmål til dekanseminar i februar:
Hvilke prioriteringer og virkemidler/ insentiver kreves for at UiO skal nå sine ambisjoner om å bli et internasjonalt toppuniversitet? Hva er, sett fra dekanenes side, de viktigste 5 prioriteringene i årsplan 2016? Og hvilke er de viktigste virkemidlene? Viktig å diskutere internt på fakultetene

5 Spørsmål til studiedekanene:
Nyskaping i undervisning, læring og vurdering er et mål for UiO Sett opp de tre viktigste tiltakene for at UiO skal oppnå dette målet. Hvilke virkemidler og incentiver trengs for realisere tiltakene?


Laste ned ppt "Seksjonssjef Hege Bolstad Pettersen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google