Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksjonssjef Hege Bolstad Pettersen UiOs årsplan 2016-18 kort om prosess.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksjonssjef Hege Bolstad Pettersen UiOs årsplan 2016-18 kort om prosess."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjonssjef Hege Bolstad Pettersen UiOs årsplan 2016-18 kort om prosess

2 Prosess 23. januar: Halvdagsseminar for rektoratet 29. januar: utdanningskomiteen 18. februar: Dekanseminar 10. mars: Universitetsstyret 13. mai: Seminar for universitetsledelsen, dekaner og fakultetsdirektører Mai-juni: behandling av forslag i relevante fora 23. juni: Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan og fordeling 2016 2

3 Prioriteringer i årsplan – noen tanker om mulige endringer Tydeligere prioriteringer i UiO årsplan –Vektlegge der det er størst behov for å få til endring –Færre tiltak i UiO årsplan: F eks 5-7 tiltak/hovedprioriteringer for alle fakulteter Bedre utforming/konkretisering av tiltak –Tydeligere beskrivelse av hva som skal gjennomføres/oppnås –Konkrete milepæler for gjennomføring fastsettes av de enkelte fakulteter –Rapporteres sammen med innlevering av årsplaner –Gjennomføring rapporteres i virksomhetsrapportering per T2/15 Ansvar for gjennomføring tydeliggjøres Innledningsvis gis det en mer heldekkende beskrivelse av prioriterte aktiviteter, feks: –Utdanningskvalitet og porteføljeutvikling, forskningskvalitet, internasjonalisering, innovasjon 3

4 Spørsmål til dekanseminar i februar: 1.Hvilke prioriteringer og virkemidler/ insentiver kreves for at UiO skal nå sine ambisjoner om å bli et internasjonalt toppuniversitet? 2.Hva er, sett fra dekanenes side, de viktigste 5 prioriteringene i årsplan 2016? 3.Og hvilke er de viktigste virkemidlene ? 4

5 Spørsmål til studiedekanene: Nyskaping i undervisning, læring og vurdering er et mål for UiO Sett opp de tre viktigste tiltakene for at UiO skal oppnå dette målet. Hvilke virkemidler og incentiver trengs for realisere tiltakene? 5


Laste ned ppt "Seksjonssjef Hege Bolstad Pettersen UiOs årsplan 2016-18 kort om prosess."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google