Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

29. juli 2014 Silje Winther Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnstudier og master.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "29. juli 2014 Silje Winther Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnstudier og master."— Utskrift av presentasjonen:

1 29. juli 2014 Silje Winther Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnstudier og master

2 3 Årets opptak i tall UiO har 97 søknadsalternativer i det samordna opptaket UiO hadde 10.juli 17075 1.prioritetssøkere Antall tilbud: ca 10000 (inkludert overbooking) –Opptaksrammen er på 5921

3 Hovedopptaket Svar ble publisert i nettsøknadene 17. juli Svarfrist 26. juli 4 Supplering og etterfylling Nasjonalt suppleringsopptak 29. juli Svarfrist 3. august. Alle må svare i nettsøknaden Eventuelle etterfyllingsopptak fra 5. august

4 Overbooking og ventelister UiO hadde i år ingen studier ute på ledige studieplasser Hvis noen ønsker å søke ledige studieplasser ved andre læresteder, finnes veiledning og nettsøknad på www.samordnaopptak.nowww.samordnaopptak.no 5 UiO oppgir i utgangspunktet kun ventelistenummer på studier som forventer etterfylling (primært helsefagene) De andre: ”Studiet blir trolig ikke etterfylt, men du kan fortsette å stå på venteliste hvis du ønsker det” (sitat svarbrev) Ledige studieplasser

5 Vanlige spørsmål i denne perioden Ventelister, begrunnelser og klager – håndteres av Knutepunktet Studieretter: Fagstøtte oppretter studieretter fortløpende for nye programstudenter. Dette gjelder også for søkere som takker ja til tilbud i suppleringsopptaket og senere etterfyllingsopptak Poenggrenser: Publisert på Samordna opptaks nettsider Liste er oversendt ledelsen ved fakultetene 6

6 Vanlige spørsmål i denne perioden 2 2UP: Søkere som allerede har studierett på annet studieprogram ved UiO henvises til fakultetenes informasjonssenter (innen 14. august) i svarbrevene sine Vi ser at du allerede studerer på bachelorprogrammet Utviklingsstudier. Dersom du tar imot tilbudet om studieplassen i dette brevet, vil vi samtidig avslutte din studieplass på bachelorprogrammet Utviklingsstudier. Dersom du har meldinger til undervisning og eksamen, men ikke ønsker å ta emnene, har du selv ansvar for at meldingene blir slettet. Dersom du planlegger å studere på flere studieprogrammer samtidig, må du kontakte informasjonstjenesten for det studieprogrammet du allerede studerer på, senest 14. august 2014 for å opprettholde studieplassen og avklare spørsmål rundt din studiesituasjon. 7

7 UiOMaster UiO har 156 søknadsalternativer i felles masteropptak (UIOMASTER) Inkludert EU-søkere (tidligere eget SFM- opptak) 6501 1.prioritetssøkere Antall tilbud i hovedrunden: 2671 (inkludert overbooking) 1. etterfyllingsopptak 22. juli:121 nye tilbud 2. og siste etterfyllingsopptak for er 6. august 8

8 Politiattester Kreves til studier med klinisk undervisning eller praksis i utdanningsløpet. Svarbrev i nettsøknaden inneholder nødvendige opplysninger om hva politiattesten skal inneholde. For masterstudier med krav om politiattest ligger svarbrevet i Søknadsweb, og dere kan se det i dokumentarkivet i FS. Politiattesten skal leveres lærestedet (fakultetene) innen studiestart (de med merknad skulle vært levert innen 26. juli eller ved svarfristen for de som får tilbud i etterfylling) 9

9 Enkeltemner Info på: http://www.uio.no/studier/opptak/enkeltemner/ http://www.uio.no/studier/opptak/enkeltemner/ Fristen for å søke om å bli enkeltemnestudent eller privatist høsten 2014 er 1. august (samme frist for generell studiekompetanse og realkompetanse). Påminnelse: De som vil ta emner i kultur-, språk- og samfunnsfag, og er registrert med generell studiekompetanse ved UiO, kan søke på emner med ledig plass fra 19. august kl. 9. Disse trenger ikke å søke. 10

10 Enkeltemner 2 Søkere skal oppfordres til selv å sjekke om de er registrert med GSK. Det står da «du er registrert med generell studiekompetanse» i SøknadsWeb. Mulig å søke på emner med ledig plass fra 19. august kl. 9. Liste over ledige emner blir lagt ut på: http://www.uio.no/studier/opptak/enkeltemner / http://www.uio.no/studier/opptak/enkeltemner / 11

11 Spørsmål om søknad gjennom Samordna opptak, samt øvrige spørsmål om søknad om å bli enkeltemnestudent eller privatist henvises til: Knutepunktet Telefon 22 85 82 00 E-post: studentinfo@admin.uio.nostudentinfo@admin.uio.no SSO-mobil (kun for intern bruk): 48 09 16 82 12


Laste ned ppt "29. juli 2014 Silje Winther Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnstudier og master."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google