Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

30. juli 2013 Silje Winther Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnstudier 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "30. juli 2013 Silje Winther Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnstudier 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 30. juli 2013 Silje Winther Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnstudier 2013

2 3 Årets opptak i tall UiO hadde 97 søknadsalternativer med i det samordna opptaket UiO hadde 10.juli 17075 1.prioritetssøkere Antall tilbud i hovedopptaket: ca. 10000 ( inkludert overbooking; opptaksrammen var på 5850 ) Suppleringsopptaket: gir veldig få tilbud – ble kjørt i går.

3 Hovedopptaket Svar ble publisert i nettsøknadene 17. juli Svarfrist 26. juli 4 Supplering og etterfylling Nasjonalt suppleringsopptak 29. juli Svarfrist 3. august. Alle må svare i nettsøknaden Eventuelle etterfyllingsopptak fra 5. august

4 Overbooking og ventelister UiO hadde i år ledige studieplasser på Teologi og kristendom og Teologi profesjon, disse er nå fulle Hvis noen ønsker å søke ledige studieplasser ved andre læresteder, finnes veiledning og nettsøknad på www.samordnaopptak.nowww.samordnaopptak.no 5 UiO oppgir i utgangspunktet kun ventelistenummer på studier som forventer etterfylling (primært helsefagene) De andre: ”Studiet blir trolig ikke etterfylt, men du kan fortsette å stå på venteliste hvis du ønsker det” (sitat svarbrev) Ledige studieplasser

5 Vanlige spørsmål i denne perioden Ventelister, begrunnelser og klager – håndteres av Knutepunktet Studieretter: Studieavdelingen oppretter studieretter fortløpende for nye programstudenter. Dette gjelder også for søkere som takker ja til tilbud i suppleringsopptaket og senere etterfyllingsopptak 6

6 Vanlige spørsmål i denne perioden 2 2UP: Søkere som allerede har studierett på annet studieprogram ved UiO henvises til fakultetenes informasjonssenter (innen 14. august) i svarbrevene sine Vi ser at du allerede studerer på bachelorprogrammet Utviklingsstudier. Dersom du tar imot tilbudet om studieplassen i dette brevet, vil vi samtidig avslutte din studieplass på bachelorprogrammet Utviklingsstudier. Dersom du har meldinger til undervisning og eksamen, men ikke ønsker å ta emnene, har du selv ansvar for at meldingene blir slettet. Dersom du planlegger å studere på flere studieprogrammer samtidig, må du kontakte informasjonstjenesten for det studieprogrammet du allerede studerer på, senest 14. august 2013 for å opprettholde studieplassen og avklare spørsmål rundt din studiesituasjon. 7

7 Politiattester Kreves til helsefaglige/pedagogiske studier med praksis i utdanningsløpet. Svarbrev i nettsøknaden inneholder nødvendige opplysninger om hva politiattesten skal inneholde Politiattesten skal leveres lærestedet (fakultetene) innen studiestart (de med merknad skulle vært levert innen 26. juli) 8 Poenggrenser Publisert på Samordna opptaks nettsider Liste er oversendt ledelsen ved fakultetene

8 Enkeltemner Info på: http://www.uio.no/studier/opptak/enkeltemner/ http://www.uio.no/studier/opptak/enkeltemner/ Fristen for å søke om å bli enkeltemnestudent eller privatist høsten 2013 er 1. august (samme frist for generell studiekompetanse og realkompetanse). Påminnelse: De som vil ta emner i kultur-, språk- og samfunnsfag, og er registrert med generell studiekompetanse ved UiO, kan søke på emner med ledig plass fra 20. august kl. 9. Disse trenger ikke å søke. 9

9 Enkeltemner 2 Søkere skal oppfordres til selv å sjekke om de er registrert med GSK. Det står da «du er registrert med generell studiekompetanse» i SøknadsWeb. Mulig å søke på emner med ledig plass fra 20. august kl. 9. Liste over ledige emner blir lagt ut på: http://www.uio.no/studier/opptak/enkeltemner / http://www.uio.no/studier/opptak/enkeltemner / Hittil: 3126 har søkt om å bli enkeltemnestudent 10

10 Spørsmål om søknad gjennom Samordna opptak, samt øvrige spørsmål om søknad om å bli enkeltemnestudent eller privatist henvises til: Knutepunktet Telefon 22 85 82 00 E-post: studentinfo@admin.uio.nostudentinfo@admin.uio.no SSO-mobil (kun for intern bruk): 48 09 16 82 11


Laste ned ppt "30. juli 2013 Silje Winther Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnstudier 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google