Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultat: Det iverksettes sentrale tiltak med virkning fra 01.08.2010: – generelle tillegg – økte minstelønnssatser Det er ikke avsatt økonomiske midler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultat: Det iverksettes sentrale tiltak med virkning fra 01.08.2010: – generelle tillegg – økte minstelønnssatser Det er ikke avsatt økonomiske midler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Resultat: Det iverksettes sentrale tiltak med virkning fra : – generelle tillegg – økte minstelønnssatser Det er ikke avsatt økonomiske midler til lokale forhandlinger.

2 Generelle tillegg Sykepleier - kr Spesialsykepleier, jordmor - kr Ledere - kr Andre stillinger - kr

3 Økte minstelønnssatser 0 år4 år8 år10 år Gjeldende Tillegg Ny f.o.m Sykepleier 0 år4 år8 år10 år Gjeldende Tillegg Ny f.o.m Spesialsykepleier/jordmor

4 Skift/turnus De nye reglene i arbeidsmiljøloven implementeres i overenskomsten. Virkning fra Belastes ikke rammen for lønnsoppgjøret.

5 Skift/turnus – deltid/overtid Arbeidstakere som jobber deltid kommer inn under bestemmelsen når vilkårene er oppfylt. Gjelder kun for alminnelig arbeidstid – ikke for ekstravakter/overtid.

6 Utvalg arbeidstid Det nedsettes et partsammensatt utvalg som skal se på utviklingen av overenskomstens arbeidstidsbestemmelser, bl.a.: – Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden – Lengden av daglig arbeidstid, behov for 12,5 timers vakter – Fleksible arbeidstidsordninger ( timebank) Arbeidet iverksettes medio august 2010 Avsluttes innen

7 Overenskomstens del B – Vestre Viken og OUS Det er fastsatt ny overenskomst for Vestre Viken HF, se vedlegg til møteboken. Det nedsattes et partsammensatt utvalg som får som mandat å utarbeide en ny felles B-del for OUS. Dette arbeidet skal avsluttes innen

8 Overenskomstens del B - øvrige helseforetak Overenskomstens del B for øvrige helseforetak videreføres med mindre partene lokalt blir enig om noe annet.

9 Videreutdanning av sykepleiere ”De lokale parter bør gjennomgå rammer og rutiner for videreutdanning av sykepleiere for å sikre at helseforetakene har tilgang på etterspurt arbeidskraft.”

10 Overenskomst området 4, Lovisenberg Frist for forhandlingene om overenskomstens del A2 er fredag kl Disse forhandlingene vil skje under fredsplikt.

11 Overenskomst området 1 – 9 I Overenskomst området 7 og 9 (NSB og i Studentskipnaden i Oslo) skal de lokale forhandlingene være gjennomført innen fredag Fristen for å be om bistand er kl Disse forhandlingene vil også skje under fredsplikt.


Laste ned ppt "Resultat: Det iverksettes sentrale tiltak med virkning fra 01.08.2010: – generelle tillegg – økte minstelønnssatser Det er ikke avsatt økonomiske midler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google