Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Råderetts- og eiendomsmålinger en oversikt Trondheim – 2007-12-06 Olav Jenssen, Statens kartverk Steinkjer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Råderetts- og eiendomsmålinger en oversikt Trondheim – 2007-12-06 Olav Jenssen, Statens kartverk Steinkjer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Råderetts- og eiendomsmålinger en oversikt Trondheim – 2007-12-06 Olav Jenssen, Statens kartverk Steinkjer

2 Disposisjon oDelingsloven oForskrifter oNorm oStandard: Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser oMatrikkellova oForskrifter (gammelt høringsutkast)

3 Delingsloven oSelve loven inneholder ingen bestemmelser om målearbeidet oForskriftenes kapittel 8 inneholder bestemmelser om målearbeidet (tekniske krav) oDatum oEnhet oBruka av lokale nett oHenvisning til normen og krav som stilles der oKrav til dokumentasjon

4

5 ”Normen” oEt utvalg etablert av NKTF (Geoforum) startet opp arbeidet i 1972. oEndelig norm utarbeidet av et utvalg oppnevnt av Miljøverndepartementet i 1977/78 oUtgitt i forbindelse med at Delingsloven ble vedtatt i 1978 oSkulle tilpasse seg den utviklingen som hadde skjedd de siste årene oStiller krav til instrumenter oStiller krav til måleprosedyrer, utjevning og angir feilgrenser.

6 ”Normen” (forts.) oKom like før satellittbasert posisjonsbestemmelse kom i bruk. oDen bygger delvis på ”foreldet” teknologi, i og med at det var en rivende utvikling på elektroniske avstandsmålere. oMen: Feil måleprosedyre, og feil oppbygging av for eksempel polygondrag/-nett kunne lett gjøre at nøyaktighetskravene ble overskredet. oKravene knyttet opp mot punktmiddelfeil og ”gap”. oKrav til datum

7 Revidert utgave av ”normen” oUtgitt 1982 oBasert på to års erfaring med delingsloven oOppgir fremdeles tre former for avstandsmåling oMålebånd oOptisk avstandsmåling med basisstang (latte) oElektronisk avstandsmåler oFremdeles punktmiddelfeil og gap. oNytt punkt om beregninger, og krav til kontroll og dokumentasjon oFremdeles ”enkelt” å oppfylle nøyaktighetskravene med normale måleprosedyrer og oversiktlig terreng.

8 Standard – Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser oGjeldende versjon utgitt i 2000. oAvløser deler av den gamle ”normen”, men dette er ikke fulgt opp i lovverket. oInnfører feilanalyser og begreper som pålitelighet i stedet for punktmiddelfeil og gap. oBaserer seg på moderne målemetoder, men utviklingen går raskt så den er nok moden for revisjon oEt mye bedre redskap for å dokumentere at målingene holder tilstrekkelig kvalitet. oDetaljer i eget foredrag.

9 Matrikkellova oOppmålingsforretning utføres i samsvar med god landmålerskikk. oUtfyllende regler overlatt til forskrift

10 Forskrift til Matrikkellova (gammelt høringsutkast) oIngen utvidelser i forhold til lovverket. oBeregninger skal være dokumentert før matrikkelføring. o§ 15-6 Punktene skal måles med nøyaktighet som oppfyller krav i gjeldende standarder godkjent av Statens kartverk. oVed utsetting av punkt skal det foretas ny uavhengig innmåling for koordinatbestemming.


Laste ned ppt "Råderetts- og eiendomsmålinger en oversikt Trondheim – 2007-12-06 Olav Jenssen, Statens kartverk Steinkjer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google