Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet H5N1- fugleinfluensa i Asia – risiko for pandemi? Olav Hungnes WHO nasjonalt influensasenter Avd for infeksjoner som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet H5N1- fugleinfluensa i Asia – risiko for pandemi? Olav Hungnes WHO nasjonalt influensasenter Avd for infeksjoner som."— Utskrift av presentasjonen:

1 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet H5N1- fugleinfluensa i Asia – risiko for pandemi? Olav Hungnes WHO nasjonalt influensasenter Avd for infeksjoner som smitter via luftveiene Divisjon for smittevern Folkehelseinstituttet

2 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Pandemier og Influensapandemier Pandemi – definisjon: Epidemi som utbrer seg over et meget stort område og vanligvis affiserer en stor andel av befolkningen Influensa opptrer pandemisk hvert år! For influensa er pandemibegrepet reservert for spesielt store epidemier som opptrer med noen tiårs mellomrom. Pandemisk influensa skyldes ”nye” virus som har hentet sine overflate- antigener – sitt ”utseende” – fra virus hos dyr. Befolkningen vil stort sett være blottet for immunitet mot det nye viruset. Stor variasjon i alvorlighet – men morbiditet og mortalitet vil stort sett være vesentlig høyere enn vanlig – også utenom vanlige risikogrupper

3 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Pandemi: økt dødelighet i alle aldre

4 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Influenza A virus - subtypes 8 separate gene-"cassettes" - can be exchanged among strains –15 (16?) different HA; 9 NA in animal influenza virus reservoir Glycoproteins haemagglutinin and neuraminidase define viral subtype Immunity depends on antibody against these glycoproteins, especially against HA. Nomenclature: A/Duck/Vietnam/11/2004(H5N1) type/host species*/locality of isolation/isolate number/year(H&N subtype) *host species usually omitted for human isolates

5 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Influenza viruses can easily exchange genes 10 genes on 8 RNA segments Influenza virus can easily combine traits from different virus strains, e.g.: ability to reproduce and transmit effectively in humans AND "novel" surface antigens from animal viruses CELL Co- infection Random in- corporation Replication

6 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Influenza A ecology All 16 HA and 9 NA subtypes exist in birds, primary aquatic birds Permanent lineages exist in some mammals –many of those are probably recent introductions Despite substantial mutation rates, animal influenza viruses are antigenically relatively stable Fig: A.Fomsgaard, SSI

7 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet J. Taubenberger 2004

8 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Past pandemics - 1957 and 1968 H1N1 H2N2 H3N? H3N2 1957 1968 1918

9 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Keiji Fukuda, Influenza Branch, CDC

10 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Når kommer neste pandemi? Vi vet ikke når neste pandemi kommer 27 år siden 1977 (H1N1) 36 år siden 1968 (H3N2) Men vi kan trygt anta at den kommer!

11 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Neste pandemivirus Eller har flere (alle?) aviære HA- (og NA-) subtyper pandemisk potensiale? Kjente zoonoser: H5, H7, H9, H10 1900 20001950 H3 H1 H3H2 H2 ? H1 Syklus?? : H1 -> H2 -> H3? H2? H4? H5? H6? H7? H8? H9? H10? H11? H12? H13? H14? H15? Vi vet ikke hva neste pandemivirus vil være H16?

12 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Outbreaks of H5 Avian Influenza in Asia In the period January- March 2004 Men H5N1 er en svært aktuell kandidat!

13 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Recent (since June 2004) outbreaks of H5 Avian Influenza in Asia and confirmed Human cases As of: 11 March 2005 (with first dates of animal outbreaks reporting) (10)

14 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet 19 May 2005 Date of onset Viet NamThailandCambodiaTotal casesdeathscasesdeathscasesdeathscasesdeaths 12/03- 03/04 2316128003524 07/04- 10/04 44540098 12/04- 05.05 491700445321 Total76371712449753 Cumulative Number of Confirmed Human Cases of Avian Influenza A/(H5N1) since 28 January 2004 55% 100%71%50%

15 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet H5N1 i andre pattedyr Svin: –H5 & H9 in pigs verified by serology, China 2002 –H5N1 virus isolated from pig in China, 2003 –Virus found in nasal mucosa, pig, Vietnam spring 2004 (but no antibody) –Indonesia 2005 Kattedyr –Felines (cats, snow leopard, tiger) sick, with fatalities, in zoo ( Thailand ) –Some felines transmit the virus (Science, 2 Sept 2004, Emerg Infect Dis. May 2005)

16 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet A(H5N1) i utvikling Increasing circulation over several years Many variants – reassorted with other avian viruses Epidemic, highly virulent current strains are genotype Z

17 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet H5N1 i utvikling 2000-2004: Viruset nå også dødelig for ville vade- og svømmefugl. virulens økende hos pattedyr –kanskje også reflektert av en høyere observert letalitet blant humantilfeller enn i 1997. 2005: –Økende andel av humansmitte fra andefugl –Nord-Vietnam: Synkende letalitet –Flere familieklynger –Ikke lenger bare kvinner og barn –Virus muterer: Tilpasning til humaninfeksjon? Antigen drift? resistensegenskaper? –WHO, 19 mai: Økt bekymring

18 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet H5 i utvikling – WHO 19 mai It is possible that the avian H5N1 viruses are becoming more infectious for people It is possible that avian H5N1 viruses are becoming more capable of human-to-human transmission. All countries, both those affected and unaffected by avian H5N1, should move ahead as quickly as possible and develop or finalise practical operational pandemic preparedness plans. WHO should continue to explore and develop international approaches that can be used to reduce the threat or impact of pandemic influenza including an international stockpile of antiviral drugs from which supplies can be very rapidly provided for use in control of an outbeak of humn H5N1 infection that threatens to spread beyond its initial confines. Further exercises should be undertaken by individual countries, to rehearse the early and rapid responses to early outbreaks including deployment of the stockpile. WHO should explore all possible mechanisms for making human H5N1 vaccine available to affected countries in Asia before the start of a pandemic Need for funding

19 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Tilpasning til mennesker – reassortering: Kan vi håpe på et snillere virus? Forhåpentligvis: Ja Virulens er multifaktorielt En reassortant vil trolig ha byttet bort mange ’aviære’ gener 10 genes on 8 RNA segments CELL Co- infection Random in- corporation Replication

20 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Tilpasning til mennesker – reassortering: Kan vi håpe på et snillere virus? Forhåpentligvis - og sannsynligvis: Ja –Virulens er multifaktorielt –Et reassortert virus vil trolig ha byttet bort mange fuglevirus-gener Men: –HA-genet fra 1918 alene tilstrekkelig for å gjøre vanlig influensavirus letalt hos mus ( Kobasa D et al.. Nature, 7 okt 2004 ) –Flere virulensmarkører hos H5N1 lokalisert i HA- (og NA-) gen ( Hulse et al. J.Vir.,Sept 2004 ) Vi kan ikke ta ’normalisert’ virulens for gitt!

21 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Hva gjøres? – Hva kan gjøres? Lokalt - internasjonalt Få bedre overblikk Redusere sjansene for human-tilpasning av viruset –Kontrollere forekomst hos dyr? –Minimalisere smitte til mennesker Fange opp begynnende utbrudd og begrense dem? –Bedre overvåking – mer internasjonal hjelp –’Global stockpile of antivirals and vaccines’ Nasjonalt Vi har: –så god som mulig avtale om vaksine –like stort lager som noen andre av antiviraler – (under oppbygging) Vi har ikke: –klare planer for optimal distribusjon/bruk av vaksine/antiviraler –kapasitet til å ta hånd om et meget stort antall pasienter som trenger intensivpleie –multi-sektor tilnærming til beredskapen –nevneverdig bidrag til global takling av situasjonen

22 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Stor usikkerhet Vi vet nesten sikkert at det vil komme nye influensapandemier Vi vet ikke hva som blir neste pandemivirus Vi vet ikke alt om hvordan pandemier oppstår –Men ifølge dagens forståelse: Betingelsene til stede for en mulig utvikling mot H5-pandemi Vi vet ikke hvor sannsynlig det er at H5-virus kan bli smittsomme blant mennesker –Bare H1, H2 og H3-virus har dokumentert pandemievne Vi vet ikke hvor livsfarlig et evt. H5-pandemivirus vil være –Tidligere pandemier: 0,1 – 3% av de syke dør. –Kan H5-virus beholde en letalitet høyere enn dette? Vi vet at vår beredskap kunne vært bedre –Trenger bedre framdrift mot en H5-pandemivaksine –Trenger bedre planer for vaksine, antiviraler, antibiotika, beskyttelsesutstyr –Mangler tilstrekkelig kapasitet i helsetjenestene –Trenger videreføring av beredskapsplanleggingen på alle nivåer Også for samfunnsfunksjoner utenfor helsevesenet. Øvelser

23 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Vi håper å kunne beskytte oss bedre enn dette…

24 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet


Laste ned ppt "Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet H5N1- fugleinfluensa i Asia – risiko for pandemi? Olav Hungnes WHO nasjonalt influensasenter Avd for infeksjoner som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google