Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vaksine WHO-møte 2 ggr. år bestemmer sammensetningen Vanligvis 3 stammer A(H 1 N 1 ), A(H 3 N 2 ) og B Kommende sesong: –A/New Caledonia/20/99(H1N1) –A/Wisconsin/67/2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vaksine WHO-møte 2 ggr. år bestemmer sammensetningen Vanligvis 3 stammer A(H 1 N 1 ), A(H 3 N 2 ) og B Kommende sesong: –A/New Caledonia/20/99(H1N1) –A/Wisconsin/67/2005."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Vaksine WHO-møte 2 ggr. år bestemmer sammensetningen Vanligvis 3 stammer A(H 1 N 1 ), A(H 3 N 2 ) og B Kommende sesong: –A/New Caledonia/20/99(H1N1) –A/Wisconsin/67/2005 (H3N2) –B/Malaysia/2506/2004 Inaktivert virus dyrket i hønseegg (+cellekultur) Ca. 80% beskyttelse (60-70% hos eldre)

3 Fugleinfluensa

4 Fugleinfluensa – en fuglesykdom 1997 Hong Kong, H5N1 –18 tilfeller hos mennesker, 6 døde –over 1 million høns avlivet 2003 Nederland, H7N7 –89 tilfeller hos mennesker, 1 død –30 millioner fugler 2003-2006 Eurasia og Afrika, H5N1 –176 tilfeller hos mennesker, 97 døde –100-200 millioner fugler

5 Fugleinfluensa hos mennesker Risiko for smitteoverføring ved tett kontakt med syke fugler Kan ha høy dødelighet Smitter normalt ikke fra person til person Ved dobbeltsmitte (humant og fuglevirus samtidig) kan det oppstå virus med høy virulens og evne til å smitte mellom mennesker –reassortering Kan også tilpasse seg direkte til menneske –mutasjon

6 Smittekjeden

7 Hvor er viruset? (smittekilde) Levende, smittet fugl Avføring fra fugl Fugleprodukter (død fugl, fjær, kjøtt, egg) Miljø forurenset av smittet fugl Stor forskjell i konsentrasjon av virus –Uttynning –Følsomt for ytre påvirkning

8 Smittemåte Inhalering av stor dose levende virus (kontakt virus – luftveisslimhinne) Smitterisiko Gradere risiko for smitte etter mengde virus man blir eksponert for Farligere å sanere et hønsehus enn å plukke opp en død måke på stranda

9 Fugleinfluensavirus i Norge Sannsynlig scenario på kort sikt Hovedmål –Hindre smitte til fjørfebesetninger –Forebygge smitte til andre fugler og dyr –Forebygge smitte til mennesker Mattilsynet har utarbeidet en bekjempingsplan –Overvåking, råd, tiltak Helsetjenesten –Mottak av pasienter som tror de er smittet –Gi råd om forebyggende tiltak –Dempe angst

10 Er det dette vi frykter?

11 Influensapandemi

12 Epidemi vs. pandemi Epidemi: Opptreden eller utbrudd utover det forventede –Årlige utbrudd høst og vinter i Norge Pandemi: Verdensomspennende epidemi –For influensa, ny subtype –1918-19: spanskesyken (H 1 N 1 ) –1957-58: asiasyken (Mao-syken) (H 2 N 2 ) –1968/70: Hong Kong-syken (H 3 N 2 ) –20??: Fuglesyken? (H ? N ? )

13 Vil H5N1 bli det neste pandemiviruset? Ja Virulent Har smittet mennesker Vart lenge, vil snart lykkes Endrer seg hele tiden Nei Millioner smitteeksponert Svært sjelden smitte til mennesker Vart lenge uten å lykkes

14


Laste ned ppt "Vaksine WHO-møte 2 ggr. år bestemmer sammensetningen Vanligvis 3 stammer A(H 1 N 1 ), A(H 3 N 2 ) og B Kommende sesong: –A/New Caledonia/20/99(H1N1) –A/Wisconsin/67/2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google