Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fugleinfluensa – klinikk og behandling av mennesker Arne Broch Brantsæter Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Fagseminar 27. mars.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fugleinfluensa – klinikk og behandling av mennesker Arne Broch Brantsæter Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Fagseminar 27. mars."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fugleinfluensa – klinikk og behandling av mennesker Arne Broch Brantsæter Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Fagseminar 27. mars 2006

2 http://europa.eu.int/comm/health/ph_threats/com/Influenza/ai_human_en.htm

3 Global status humane tilfeller Kilde: WHO 21.mars 2006

4 Artsbarrieren Hemagglutinin (HA) viktig for virusets evne til å infisere celler HA bindes til sialinsyrereseptorer kjedet til galaktose på celleoverflaten Humane virus fortrekker galaktose α-2,6 reseptorer på luftveisepitel Aviære virus foretrekker galactose α-2,3 reseptorer på tarmepitel Kyllinger, griser og mennesker både galactose α-2,6 og 2,3 på luftveisepitel Hos mennesker mest galactose α-2,3 i dype luftveier Én mutasjon kan forandre bindingsspesifisiteten til virus

5 Kyoko Shinya, Masahito Ebina, Shinya Yamada, Masao Ono, Noriyuki Kasai and Yoshihiro Kawaoka Nature 440, 435-436 (23 March 2006)

6 Smitteveier Fugl til menneske++ Menneske til menneske(+) –Mulig noen få tilfeller i Sørøst- Asia (ubeskyttet nærkontakt) –Lite holdepunkt for smitte av helsearbeidere eller nærkontakter Omgivelser til menneske?

7 Menneskesmitte med H5N1 Vannfugler naturlig reservoar Nærkontakt med fugler, særlig fjærfe –inhalasjon: dråpekjerner, dråper –kontakt: direkte eller indirekte Inngangsport for infeksjon: slimhinner i –øvre luftveier –konjunktiva –nedre luftveier? –GI traktus?

8 H5N1- funn hospitaliserte (Sørøst-Asia) The Writing Committee of the World Health Organization (WHO) 2005

9 Diagnostiske undersøkelser Hematologiske og biokjemiske Radiologisk Mikrobiologisk –Bakteriologisk –Virologisk Fugleinfluensa lite sannsynlig dersom følgende prøver normale –Lymfocytter –Transaminaser –Lungerøntgen Tawee Chotpitayasunondh Emerg Infect Dis. 2005 Feb;11(2):201-9.

10 Behandling Generell understøttende Antiviral

11 H5N1 – Antivirale midler Indikasjon Profylakse –Pre-eksposisjonell –Post-eksposisjonell Behandling Medikamentgrupper Neuraminidase- hemmere Adamantaner –Amantadin og rimantadin –Ikke egnet til behandling grunnet resistensutvikling –Muligens en plass i profylakse

12 Neuraminidasehemmere Hemmer frisetting av virus –Zanamivir (Relenza ® ) inhalasjon –Oseltamivir (Tamiflu ® ) kapsler/mikstur Monto AS. New England Journal of Medicine, 2005

13 H5N1- Behandling med neuraminidasehemmere Ingen kliniske studer på fugleinfluensa hos mennesker Potensielt nyttig ut fra –virologiske studier (in vitro og dyr) –sesonginfluensa Optimal dose og varighet ukjent Bivirkninger –Gastrointestinale (doseavhengig) Sikkerhet til gravide uavklart

14 Neuraminidasehemmere - resistensutvikling Påvist både ved sesong- og fugleinfluensa –Så lang lite problem Én mutasjon i neuraminidase (H5N1) tilstrekkelig for oseltamivir-resistens –Ikke kryssresistens med zanamivir

15 Behandling med antivirale medikamenter Oseltamvir kapsler/mikstur –Voksne 75 mg x 2 i 5 dager –Barn 1-12 år (se Felleskatalogen) –Evt. dobbel dose og behandling 7-10 dager ved alvorlig sykdom Zanamivir inhalasjon –5 mg x 2 i 5 dager –OBS! ikke effekt på virusreplikasjon i GI- traktus

16 Human H5N1- infeksjon Kasusdefinisjon Under utarbeiding ved ECDC Inndeling av tilfeller –Mulig –Sannsynlig –Laboratoriebekreftet Overvåkningsverktøy Hjelpemiddel for diagnostisk vurdering –Mulige, sannsynlige og bekreftede tilfeller skal Undersøkes Varsles

17 Kasusdefinisjon mulig tilfelle H5N1 (utkast ECDC, noe forenklet) Kliniske kriterier Akutt innsettende feber og Hoste eller dyspné eller Død av uforklart, akutt respirasjonssykdom Epidemiologiske kriterier Siste 7 dager vært i område med H5N1(mistenk eller bekreftet) og –Nærkontakt fugl, fjærfe, gris eller –Nærkontakt kasus m/klinisk krit. eller Eksponert omgivelser kontaminert siste 6 uker med H5N1 fra fjærkre eller gris eller Potensiell laboratorieeksponering eller Nærkontakt med bekreftet kasus +

18 Oppsummering H5N1 smitte til menneske sjelden, men har høy dødelighet Nærkontakt med sykt dyr (menneske) kreves Diagnose kan ikke stilles på klinisk grunnlag Epidemiologiske opplysninger vesentlig Effekt av antivirale midler usikker Nye rutiner og råd vil komme i takt med ny kunnskap


Laste ned ppt "Fugleinfluensa – klinikk og behandling av mennesker Arne Broch Brantsæter Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Fagseminar 27. mars."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google