Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fugleinfluensa – klinikk og behandling av mennesker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fugleinfluensa – klinikk og behandling av mennesker"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fugleinfluensa – klinikk og behandling av mennesker
Arne Broch Brantsæter Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Fagseminar 27. mars 2006

2

3 Global status humane tilfeller
Kilde: WHO 21.mars 2006

4 Artsbarrieren Hemagglutinin (HA) viktig for virusets evne til å infisere celler HA bindes til sialinsyrereseptorer kjedet til galaktose på celleoverflaten Humane virus fortrekker galaktose α-2,6 reseptorer på luftveisepitel Aviære virus foretrekker galactose α-2,3 reseptorer på tarmepitel Kyllinger, griser og mennesker både galactose α-2,6 og 2,3 på luftveisepitel Hos mennesker mest galactose α-2,3 i dype luftveier Én mutasjon kan forandre bindingsspesifisiteten til virus

5 Kyoko Shinya, Masahito Ebina, Shinya Yamada, Masao Ono, Noriyuki Kasai and Yoshihiro Kawaoka
Nature 440, (23 March 2006)

6 Smitteveier Fugl til menneske ++ Menneske til menneske (+)
Mulig noen få tilfeller i Sørøst- Asia (ubeskyttet nærkontakt) Lite holdepunkt for smitte av helsearbeidere eller nærkontakter Omgivelser til menneske ?

7 Menneskesmitte med H5N1 Vannfugler naturlig reservoar
Nærkontakt med fugler, særlig fjærfe inhalasjon: dråpekjerner, dråper kontakt: direkte eller indirekte Inngangsport for infeksjon: slimhinner i øvre luftveier konjunktiva nedre luftveier? GI traktus?

8 H5N1- funn hospitaliserte (Sørøst-Asia)
The Writing Committee of the World Health Organization (WHO) 2005

9 Diagnostiske undersøkelser
Hematologiske og biokjemiske Radiologisk Mikrobiologisk Bakteriologisk Virologisk Fugleinfluensa lite sannsynlig dersom følgende prøver normale Lymfocytter Transaminaser Lungerøntgen Tawee Chotpitayasunondh Emerg Infect Dis Feb;11(2):201-9.

10 Behandling Generell understøttende Antiviral

11 H5N1 – Antivirale midler Indikasjon Profylakse Behandling
Pre-eksposisjonell Post-eksposisjonell Behandling Medikamentgrupper Neuraminidase-hemmere Adamantaner Amantadin og rimantadin Ikke egnet til behandling grunnet resistensutvikling Muligens en plass i profylakse

12 Neuraminidasehemmere
Hemmer frisetting av virus Zanamivir (Relenza®) inhalasjon Oseltamivir (Tamiflu®) kapsler/mikstur Monto AS. New England Journal of Medicine, 2005

13 H5N1- Behandling med neuraminidasehemmere
Ingen kliniske studer på fugleinfluensa hos mennesker Potensielt nyttig ut fra virologiske studier (in vitro og dyr) sesonginfluensa Optimal dose og varighet ukjent Bivirkninger Gastrointestinale (doseavhengig) Sikkerhet til gravide uavklart

14 Neuraminidasehemmere -resistensutvikling
Påvist både ved sesong- og fugleinfluensa Så lang lite problem Én mutasjon i neuraminidase (H5N1) tilstrekkelig for oseltamivir-resistens Ikke kryssresistens med zanamivir

15 Behandling med antivirale medikamenter
Oseltamvir kapsler/mikstur Voksne 75 mg x 2 i 5 dager Barn 1-12 år (se Felleskatalogen) Evt. dobbel dose og behandling 7-10 dager ved alvorlig sykdom Zanamivir inhalasjon 5 mg x 2 i 5 dager OBS! ikke effekt på virusreplikasjon i GI-traktus

16 Human H5N1- infeksjon Kasusdefinisjon
Under utarbeiding ved ECDC Inndeling av tilfeller Mulig Sannsynlig Laboratoriebekreftet Overvåkningsverktøy Hjelpemiddel for diagnostisk vurdering Mulige, sannsynlige og bekreftede tilfeller skal Undersøkes Varsles

17 Kasusdefinisjon mulig tilfelle H5N1 (utkast ECDC, noe forenklet)
Kliniske kriterier Akutt innsettende feber og Hoste eller dyspné eller Død av uforklart, akutt respirasjonssykdom Epidemiologiske kriterier Siste 7 dager vært i område med H5N1(mistenk eller bekreftet) og Nærkontakt fugl, fjærfe, gris eller Nærkontakt kasus m/klinisk krit. eller Eksponert omgivelser kontaminert siste 6 uker med H5N1 fra fjærkre eller gris Potensiell laboratorieeksponering Nærkontakt med bekreftet kasus +

18 Oppsummering H5N1 smitte til menneske sjelden, men har høy dødelighet
Nærkontakt med sykt dyr (menneske) kreves Diagnose kan ikke stilles på klinisk grunnlag Epidemiologiske opplysninger vesentlig Effekt av antivirale midler usikker Nye rutiner og råd vil komme i takt med ny kunnskap


Laste ned ppt "Fugleinfluensa – klinikk og behandling av mennesker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google