Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vestlandske Bygg- og anleggsdag 30. oktober 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vestlandske Bygg- og anleggsdag 30. oktober 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vestlandske Bygg- og anleggsdag 30. oktober 2014
Jernbaneverket UAB Stian Ekornaas, Leder strategi og kontrakt Tlf

2 UAB = To prosjekter Totalt skal det investeres ca. 3,5 milliarder.
UAB, Utbygging Arna – Bergen, består av 2 prosjekter: Arna - Bergen Bergen - Fløen Totalt skal det investeres ca. 3,5 milliarder.

3 Srishankar Subramaniam
Utbyggingsprosjekter Vest, Utbygging Arna – Bergen (UAB) Stine I. Undrum Prosjektdirektør Hans-Egil Larsen Prosjektsjef Gunnar G. Løvås Ass. jernbanedirektør Prosjektsikring - Carsten C. Bay, KP/Norconsult - Kjartan F. Madsen, SHA-rådgiver/KU/VO - Mats A. Lilletvedt, SHA-rådgiver/KU/HSV - Ole-Frode Michaelsen, RAMS-leder - Silja Oda Solheimslid, ytre miljørådgiver - Stein Smaaland, kvalitetsrådgiver - Heidi Hofstad, dokumentkontroller - Therese Eriksen, dokumentkontroller Prosjektstøtte - Elisabeth Folkestad, spor- og togfrem.korr. - Erlend Moberg, grunnerverv - Inglin Arnesen, prosjektstyrer - Marie Melhagen, prosjektstyrer - Ingvild Eikeland, kommunikasjonsrådgiver - Siri Osnes, prosjektsekretær - Stian Ekornaas, leder strategi og kontrakt Fagråd Banesjef Faggruppeledere Plansjef Trafikksjef Guri Sejrup Miljeteig Ass. prosjektleder Felles stab/støtte UV Knut A. Karevoll Prosjekteringssjef Fagansvarlig Signal Prosjekting. Signal Sondre K. Bø Prosjekteringsleder Signal Prosjektering Norconsult JBV Fagressurser Underbygging Hans-Egil Larsen Fung. prosjektleder Underbygging Guri S. Miljeteig Prosjektleder Arna stasjon Byggeleder Kontrollingeniør Entreprise Srishankar Subramaniam Prosjektleder Jernbaneteknikk Entreprise KL Elkraft Spor Tele Nils B. Bø Byggeleder JBT/HSV Entreprise Signal N. N. Prosjektleder Beate H. Huus Byggeleder Signal Total entreprise Jostein Fjøsne Hovedbyggeleder Tunnel Marianne Nyebak Prosjekteringsleder JBT Ass.byggeleder Helge Tjelmeland Fagansv. ing.geolog Norvald J. Skjoldli Byggeleder konstruksjoner Leon N. R. Eide Trainee prosjektledelse Kristine H. Kjeilen Kontrollingeniør Entreprise - Tunnel - Antikv. tiltak - Riving - Rehab Utarbeidet av: /HEL

4 Tunnelkontrakt inngått mai 2014
Fra venstre: Wolfgang Lehner (Strabag), Gunnar G. Løvås (JBV), Steinar Myhre (Skanska)

5 Forutsetninger, tunnel
 9,33 m Dobbeltsporet, sprengt Enkeltsporet, fullprofil boring Til Gaupås, eksl dep avgift 3 km kjøring og deponiavgift

6 Hva skal utføres? Ny Ulriken tunnel Oppgradere Arna stasjon
Tiltak i eksisterende Ulriken tunnel Tiltak i Fløen Dobbeltspor Fløen – Bergen (Bergen stasjon) Jernbanetekniske tiltak

7 Arna stasjon – nye portaler og plattformer

8 Tiltak eksisterende tunnel
Gjennomslag for nisjer Ny vann og frostsikring

9 Jernbaneteknikk

10 Planlagt inngåelse av oppstart
Kommende entrepriser UAB Entreprise Utlysning Planlagt inngåelse av oppstart Estimert kostnad Signal prosjektering - Utarbeidelse av detaljplan. Avrop rammeavtale Medio 2014 Ultimo 2014 15 mill. kr. Jernbanetekniske arbeider (UUT 31) (mulig oppdeling geografisk og fag?) Fra Arna til Bergen stasjon Medio 2015 2016 Bergen - Fløen 301 mill. kr. Ulriken tunnel 368 mill. kr. Arna Stasjon (UUT 25) – Plattformer, teknisk bygg, støyskjermingstiltak, teknisk kulvert mv. Primo 2017 190 mill. kr. Eksisterende tunnel (UUT 23) – Vann og frostsikring, sprengning/pigging, Rensk og sikring, øvrig underbygning 2019 2020 150 mill. kr. Signalteknikk (UBF 41) Rammeavtale Thales Forventer å måtte gjøre endringer i dagens relebaserte anlegg. Denne jobben kan bli satt ut. 2015? 140 mill. kr.

11 Arna stasjon 2020 Arna stasjon 2013


Laste ned ppt "Vestlandske Bygg- og anleggsdag 30. oktober 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google