Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Traumebehandling i sykehusavdeling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Traumebehandling i sykehusavdeling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Traumebehandling i sykehusavdeling
Enhet for Traumebehandling NLSH, Allmenn Sør/Traume

2 Enhet for traumebehandling
Nedlagt april 2014 Nasjonal Strategigruppe II, 2010 Styresak Helse Nord 29 april 2014 NLSH, Allmenn Sør/Traume

3 Var En av 4 i Norge Modum Bad Malvik i Trøndelag. Nedlegges Viken
NLSH, Allmenn Sør/Traume

4 Enheten 15 miljøterapeuter 5 stab 1 overlege 2 psykologer
1 klinisk sosionom 1 psykomotorisk fysioterapeut Idrettskonsulent. NLSH, Allmenn Sør/Traume

5 En spesialisert enhet. Taumeperspektiv Kompetanseheving Realkompetanse
Slow open NLSH, Allmenn Sør/Traume

6 Behandlingen Individualterapi Miljøterapi Gruppeterapi
Medikamentell behandling NLSH, Allmenn Sør/Traume

7 Teoretisk grunnlag Nijenhaus Teorien om strukturell dissosiasjon
Avspalting av hendelser og følelser Normal del av personligheten Følelsesdelene. Faseorientert behandling i 3 faser NLSH, Allmenn Sør/Traume

8 Vi behandlet PTSD Komplekse PTSD Uspesifisert dissosiativ lidelse
Dissosiativ identitetsforstyrrelse NLSH, Allmenn Sør/Traume

9 Hvorfor avdeling Mange i psykisk helsevern med traumeerfaringer.
Langstrakt fylke/land Poliklinisk vanskelig Spesialisert/volumkompetanse Døgnkontinuerlig tilbud Ivaretakelse og trygghet NLSH, Allmenn Sør/Traume

10 Hvorfor avdeling Godt samarbeid Rød tråd Behandlingskjede
Kunnskap ved reinnleggelser NLSH, Allmenn Sør/Traume

11 Inntak Nordland Fritt sykehusvalg. Søknad fra DPS Inntaksmøte Forvern
3 mnds opphold Venteliste NLSH, Allmenn Sør/Traume

12 Kriterier for innleggelse
Dagliglivet fungerer ikke lengre Økt symptomtrykk Funksjonsfall NLSH, Allmenn Sør/Traume

13 Eksklusjonskriterier
Aktiv rusing Lever med overgriper Ikke kontroll på selvskading For lav BMI Ingen bolig Ikke god nok omsorg for barna under innleggelsen Psykose NLSH, Allmenn Sør/Traume

14 Forvern Situasjonen i forhold til innholdet i søknaden
Informasjon om avdelingen. Programmet. Forventninger Motivasjon Rett tid? Hva med barn Inntaksteamet NLSH, Allmenn Sør/Traume

15 Kartlegging Symptomkartlegging, 7 selvutfyllingsskjemaer
Senere i forløpet, MINI og SCID, Intervju Har hatt mange diagnoser Må vite hva som skal behandles. NLSH, Allmenn Sør/Traume

16 Faser i behandlingen Fase en- stabilisering og symptomreduksjon
Fase to- bearbeiding av de traumatiske minnene Fase tre – habilitering, integrering NLSH, Allmenn Sør/Traume

17 Fase en- stabilisering og symptomreduksjon
Relasjonsbygging Psykoedukasjon Toleransevinduet Fobien for tilknytning Fobien for mentalt innhold Fobien for dissosiative deler av personligheten Selvdestruktive handlinger Dagliglivets fungeringer NLSH, Allmenn Sør/Traume

18 Stabilisering Døgnrytme Kosthold Aktivitet Uheldige relasjonene
Økonomi NLSH, Allmenn Sør/Traume

19 Symptomlindring Tvang, rus , selvskading, spiseproblem
Somatiske plager. Dissosiasjon, øve på å identifisere triggere og lære seg groundingteknikker Mareritt Lære seg forskjellen på «der og da» og «her og nå» NLSH, Allmenn Sør/Traume

20 Overkomme fobi for terapeuten
Et utrygt og ofte desorganisert tilknytningsmønster Tydelighet, forutsigbarhet, respekt for grenser, klare rammer Nærhet og avstand Faste avtaletidspunkt Være tydelig på fravær NLSH, Allmenn Sør/Traume

21 Overkomme fobi mot dissosiative deler
Akseptere og normalisere Få tak i hvilke funksjoner de ulike delene har For de sykeste: Hjelp delene til å hjelpe og støtte hverandre Fremme empati mellom delene Har hørt stemmer, lære at de ikke er gale. Funksjon, dvs, hva de representerer NLSH, Allmenn Sør/Traume

22 Overkomme fobi mot mentalt innhold
Psykoedukasjon affekter, kroppslige reaksjoner, tanker, behov, ønsker , fantasier. «Der og da» og «her og nå» NLSH, Allmenn Sør/Traume

23 Miljøterapien Relasjonsbygging - tid
Fokus på forutsigbarhet, struktur og rammer Trygghet, trygghet, trygghet - trygt nok Gruppene, utfordringer Læring og treningsarena Videreføre det som er avtalt i terapien NLSH, Allmenn Sør/Traume

24 Miljøterapien Håndtere dissosiasjon, eks kramper Hva snakkes om hvor.
Grensesetting i forhold til utlevering Skam og skyld Her og nå Normale reaksjoner på unormale hendelser NLSH, Allmenn Sør/Traume

25 Ettertanker Vi vet at den jobben vi har gjort har hatt en betydning og gjort en forskjell, både for pasienten og hennes/hans familie. Vi vet at for de som har de Alvorligste symptomene har best av en innleggelse ved en spesialisert traumeenhet i en perioder. Vi vet at traumebehandling krever samarbeid på alle nivå. Vi har erfart et det har vært enormt meningsfullt å jobbe slik vi har gjort. NLSH, Allmenn Sør/Traume

26 Det krever mot til å leve med ”der og da” og ”være her og nå” og gå inn i ei framtid med hele sin historie NLSH, Allmenn Sør/Traume

27 Takk Takk for oppmerksomheten. NLSH, Allmenn Sør/Traume


Laste ned ppt "Traumebehandling i sykehusavdeling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google