Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSMØTE 14.september 2010. Agenda 1.Godkjenning av innkalling 2.Valg av møteleder 3.Valg av repr til underskrift av protokoll 4.Styrets årsmelding og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSMØTE 14.september 2010. Agenda 1.Godkjenning av innkalling 2.Valg av møteleder 3.Valg av repr til underskrift av protokoll 4.Styrets årsmelding og."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSMØTE 14.september 2010

2 Agenda 1.Godkjenning av innkalling 2.Valg av møteleder 3.Valg av repr til underskrift av protokoll 4.Styrets årsmelding og regnskap 5.Budsjett 2010 6.Valg av revisor 7.Planer for 2010 8.Innkomne forslag 9.Valg av repr til styret 10.Ny kommunedelplan for Son 11.Ny ordning av utlån av tilhengere 12.Eventuelt

3 Styrets årsmelding for 2009 Styret har i 2009 bestått av: –Svein Holtan, Per Chr Rømming, Jarle Nordskog, Andre Haug, Terje Onsrud og Eirik Rusten. Fjorårets årsmøte ble avholdt 21 april. Det har vært avholdt 4 styremøter i 2009. Aksjonsgruppe som så på kommunens forslag til ny/revidert reguleringsplan for Deør. Dugnaden ble gjennomført på tradisjonelt vis Styret har jobbet frem nye web-sider

4

5 Balanse – Deør Skog og Vollehagen Vel 2009

6 Årets Resultat - 2009

7 Planer og budsjett 2010 Dugnad25.000,- Vedlikehold av materiell 5.000,- Utbygging av akebakke20.000,- Ny kvistkvern10.000,-

8 Innkomne forslag Arrangere ski/akedag Etablere ny akebakke ved grusbanen

9 Valg

10 Styrets forslag Leder: Svein Holtan Kasserer: Per Chr Rømming Styremedlem: –Eirik Rusten (web-ansvarlig) –Jarle Nordskog –Andre Haug –Terje Onsrud

11 Ny kommunedelplan for Son Vedtatt i Kommunestyret i Vestby mandag 1. februar

12 Høringsforslag

13 Kommunedelplanen for Son ble vedtatt av kommunestyret 1.2.10 –Unntak: havneområdet utenfor Stavneskilen ligger i Miljøverndepartementet på bakgrunn av innsigelse fra Fiskeridirektoratet –Tunnel-forslagene tas ut og det foreslås i stedet to omkjøringsveier: Sletta – Brevik Sletta – Deør – Ørajordet.. –Det skal innarbeides næringsarealer fra Sletta mot Tegneby.

14 Endring etter kommunestyremøte Åpnes for næringsarealer Sletta - Tegneby Veiforbindelse: Sletta-Deør- Øra Sletta - Brevik

15

16 SLETTA

17 Styrets aktivitet Kontakt med kommuneplanlegger Leserbrev til Moss avis –Beslutninger i lukkede rom svekker lokaldemokratiet, Svein Holtan Kontakt med øvrige velforeninger i Sonsområdet Følger prosessen nøye fremover

18 Kommunens videre prosess Neste overordnede planbehandling av Sonsområdet eri forbindelse med hovedrulleringen av kommuneplanen. Det er ikke satt opp noen detaljert framdriftsplan for denne ennå, men den vil påbegynnes når kommundedelplan Vestby Nord ferdigstilles i løpet av første halvår 2011 Hovedrulleringen er berammet ferdig ved utgangen av 2013 Velforeningen vil bli varslet på vanlig måte og høringene vil også bli kunngjort i pressen Trond Wangen Kommuneplanlegger Vestby kommune

19 Beslutninger i lukkede rom svekker lokaldemokratiet Leserbrev til Moss avis av Svein Holtan, Leder Deør Skog og Vollehagen Velforening Kommunestyret i Vestby vedtok ny kommunedelplan for Son mandag 1.februar. Vi sitter forundret og leser referatet. For i denne saken har kommuneadministrasjonen i Vestby gjennomført en ryddig og god prosess der det har vært sterk medvirkning fra innbyggerne i Son. Siden 2006/7 har berørte beboere jobbet i flere arbeidsgrupper og levert delrapporter til kommunen. Disse har vært med på å danne grunnlaget for utkastet til kommunedelplan for Son som ble sendt på høring til blant annet velforeningene medio 2009. For Deørskog- og Vollehagen velforeningen har vi i tillegg hatt møte med kommunen for å diskutere blant annet trafikkavviklingen i området. Utkastet var god lesning for oss som bor i området. Det ble slått fast at trafikkutfordringene skulle løses ved et av to foreslåtte tunnellprosjekter og det ble lagt opp til at det ikke skulle legges ut nye næringsområder i planperioden. Administrasjonen i Vestby kommune fortjener ros for både prosess og resultat. Så sendes saksfremlegget til kommunestyret som etter det vi forstår velger å utsette saken. I stedet gjennomføres det lukkede politiske møter mellom partiene. Her blir de to fraksjonene enige om radikale endringer til planen. Dette kjenner offentligheten ikke til ettersom det ikke er innsyn eller referat. På kommunestyremøtet som ble avholdt 1.februar legger Tom Anders Ludvigsen (Ap) og Grethe Lill Grytan (Sv) frem hvert sitt forslag på vegne av de to fraksjonene. Forslagene bryter på vesentlige punkter med det som vi har fått anledning til å mene noe om. Felles for begge forslagene er at det skal innarbeides næringsarealer fra Sletta mot Tegneby. Tunnel- forslagene tas ut og det foreslås i stedet to omkjøringsveier: Sletta – Brevik og Sletta – Deør – Ørajordet. Kommunestyret vedtar at veiene skal innarbeides i den neste kommuneplanen.. Det hjelper lite med prisbelønte websider og ryddig administrasjon når Vestbys politikerne holder oss alle for narr og konkluderer i det lukkede rom. Slikt provoserer og hører ikke hjemme i et godt lokaldemokrati. Det er brudd på den nye ”Offentleglova” som har som formål å ”leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta (§ 1)”. For et år siden var vår velforening i diskusjon med Vestby kommune og de politiske partiene ifm reguleringsplanen for Deørskog. Da sto de samme politikerne på talerstolen og overgikk hverandre i å fremheve viktigheten av de nær betydningsløse grøntområdene inne på Deørfeltet. Nå vil de samme politikerne rasere våre nære skogsområder som er svært viktig for oppvekstvilkår og rekreasjon. Nye veiforbindelser kommer sjelden alene og det er all grunn til å være forberedt på at neste steg er å åpne opp for boligfelt og næringsområder. Vi vet at vedtaket i kommunestyret er en del av en større prosess der også kommunedelplanen for Vestby nord skal inngå. Totalplanen skal etter normal prosedyre ut på høring og vi kan gi våre innspill da. Vår erfaring gjennom to prosesser på et år, tilsier at politikerne ikke tar hensyn til de innspillene som kommer fra egne velgere og de berørte beboere.

20 Ny utlånsordning

21

22


Laste ned ppt "ÅRSMØTE 14.september 2010. Agenda 1.Godkjenning av innkalling 2.Valg av møteleder 3.Valg av repr til underskrift av protokoll 4.Styrets årsmelding og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google