Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer

2 Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter – 378.000 arbeidstakere MedlemsbedrifterAnsatte Tromsø75015.000 Trondheim100040.000 Bergen (Nær.alliansen)2500125.000 Stavanger158495.000 Kristiansand51025.000 Oslo50278.000 Totalt6.846378.000

3 Undersøkelsens bakgrunn/formål På vegne av Storbygruppen har Bergen Næringsråd gjennomført en undersøkelse for å kartlegge saker som er viktig fram mot kommune- og fylkestingsvalget i 2011. Målet med undersøkelsen har vært å få fram de problemstillinger, utfordringer og konkrete saker som våre medlemmer mener vi skal prioritere i kontakt med politikerne, på våre valgmøter og i vår kontakt med media. Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

4 Talerør for alle typer bedrifter 62 % av svarene er fra bedrifter med mindre enn 50 ansatte 62%

5 Næringslivets utfordringer 2011 Kompetansekraft – Næringslivet skriker etter kompetent arbeidskraft – Krever kvalitet i hele utdanningsløpet Kommune og fylkesstruktur – Dagens struktur hemmer næringsutvikling Rammevilkår – Næringslivet vil bort fra agendapolitikere (forutsigbarhet) Infrastruktur – Næringslivet står i kø for 10 mrd

6 Forutsigbar politikk og tilgang på kvalifisert arbeidskraft gir økt konkurransekraft Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo-------------------------------

7 Regionenes største utfordring er rekruttering av kompetent arbeidskraft Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

8 Kompetansekraft Behov for et kompetanseløft Sterk mangel på kvalifisert arbeidskraft og kompetanse – Mangler ingeniører over hele Norge Kvalitetsheving i hele utdanningsløpet – Trenger bedret grunnskole – Viktigste sak for fylkene: Sikre kvalitet i videregående skole – Stans i frafall videregående skole – og behov for yrkesrettede tilbud Svak samordning utdanning, forskning og næringsliv – Øke relasjonsbygging mellom FoU i bedrifter og høyskole/universitet Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

9 Kommune- og fylkesstruktur 95 % vil ha endring i dagens kommunestruktur Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

10 Kommune- og fylkesstruktur 86 % vil avvikle fylket – eller få større regioner Behov for helhetlige regionale planer for næring, transport, bolig mm Behov for bedre samordning kommune, fylke, fylkesmann Styres vi av et ansiktsløst byråkrati løsrevet fra politisk vilje? Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

11 Fylkene bør prioritere: Videregående skole, sentral påvirkning og bedre veier Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

12 …men fylkene scorer lavt hos næringslivet

13 Kommunene bør prioritere:: Plan- og byggesaksbehandling og kvalitet i grunnskoletilbudet. Det skaper attraktivitet for bedrifter og arbeidstakere Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

14 …men meget misfornøyd med kommunens saksbehandling N=1384

15 Eiendomssak er sterkt uønsket Bedriftene betaler årlig 4 mrd i eiendomsskatt

16 Eiendomsskatt bør gi reduksjon i formueskatt

17 Rammevilkår Trenger mer forutsigbarhet fra politikerne – Veier og jernbane (flerårig, OPS, prosjektfinansiering) – Kollektivtrafikk (for svakt, og ønskes tilbake til kommunene) – Plan- og byggesaker (usikkert + lang behandlingstid) Skatt og avgifter – Arveavgift ved generasjonsskifte – Eiendomsskatt

18 Infrastruktur Næringslivet står i kø for 10 mrd – trenger et betydelig løft på veiene inn til byene – må bygges ringveier rundt sentrum – egenbetaling hvis det går til konkrete tiltak

19 44% taper penger hver dag på å stå i kø. Vurdert til 10 mrd i årlig køståing N=1384

20 Vilje til å betale – om midlene går til konkrete tiltak - Tidsdifferensierte bompenger, avgift etter forurensningsgrad

21 Trenger sterk forbedring av kollektivtilbudet i byene - økt regularitet/hyppighet, egne traseer eller bybane, mindre omstigning

22 Kommunen bør overta kollektivansvar - Misnøye med fylket som styrer av byenes kollektivtiltak


Laste ned ppt "Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google