Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Bruk av blogg og wiki i arbeid med bokbaser – et komparativt studium Vibeke Bjarnø (IKT) og Eva Michaelsen (norsk) Avdeling for lærerutdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Bruk av blogg og wiki i arbeid med bokbaser – et komparativt studium Vibeke Bjarnø (IKT) og Eva Michaelsen (norsk) Avdeling for lærerutdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Bruk av blogg og wiki i arbeid med bokbaser – et komparativt studium Vibeke Bjarnø (IKT) og Eva Michaelsen (norsk) Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

2 Disposisjon Innledning og bakgrunn Teoretisk forankring Metode og empiri Resultater og diskusjon Oppsummering

3 Innledning og bakgrunn [Bokblogg|Opplegg]BokbloggOpplegg A) Bokblogg - Omtaler av skjønnlitterære bøker for barn lEt antall skjønnlitterære bøker for barn inngår i studiets pensum. lOppgave: skriv inn fem bokomtaler som innlegg ("posts”) på bloggen etter kriterier diskutert i klassen.

4 Inspirasjon: Frydenlund bokbase

5 Utprøving: Pilot

6 B) Bokwiki - Omtaler av lærebøker og sakprosa for barn [Bokwiki]Bokwiki lEt antall sakprosa- og lærebøker for barn er pensum i studiet lOppgave: Legg inn bokomtaler på wikien av to sakprosabøker (”faktabøker”) og tre lærebøker. Opprett ny side for hver av dine bokomtaler.

7 Teoretisk forankring Praksisfellesskap og læring gjennom handling og refleksjon (Lave & Wenger 2003, Dewey 1859-1952) Åpen kommunikasjon og delingskultur (Hoem 2009) New literacy studies (Barton 2007) Remediering (Bolter & Grusin 2002) [Visuell thesaurus]Visuell thesaurus

8

9 Metode og empiri Spørreskjema Observasjon av bokblogg og –wiki Senere: Tekststudier Senere: Intervjuer

10 Studentenes IKT-ferdigheter ved studiestart Oppfatter seg som IKT-kompetente: –Bruker mye: tekstbehandling, nettsøk og LMS –Få brukt multimedia som lydopptak, digitale fortellinger m.m –Svært liten eller ingen erfaring med web 2.0: »84,4% har aldri brukt et bloggverktøy »93,3% har aldri brukt et wikiverktøy

11 Hvilken nytte ser studentene av blogg til å dele kunnskap om nyere skjønnlitterære bøker? 59,4% 15,6% 25%

12 Hvilke nytte ser studentene av kunnskapsdeling og muligheten til diskusjon på en wiki? 25% 18,8% 56,3%

13 Bruker du eller har du tenkt å bruke blogg med egne elever? 25% 59,4% 15,6%

14 Har bruk av teknologi som blogg og wiki stimulert din egen tekstproduksjon og samhandling om tekster sammenlignet med slik aktivitet i tidligere studier? 9,4% 18,8% 43,8% 28,1%

15 Foretrekker blogg eller wiki 50% av studentene foretrekker blogg i arbeid med skjønnlitterære tekster for barn o Mer oversiktlig, enklere å ha kontroll, enklere for barn å finne fram på en blogg, ha et privat klasserom kostnadsfritt 12,5% av studentene foretrekker wiki o Mer oversiktlig, enklere å finne fram, liker måten en kan merke ord og søke opp 37,5% av studentene sier det ikke er noen forskjell

16 Andre bruksområder 14 av studentene svarte at de så andre bruksområder, noen eksempler: ”Det er en måte for elevene å gi tilbakemeldinger på, til å stille spørsmål og til å lære hverandre ting. ” ”Lære elevene om nettvettreglene!” ”Deling av kunnskap i for eksempel naturfaglige eller samfunnsfaglige emner. Elevene har masse kunnskap her, og kan på denne måten dele med hverandre.” ”Jeg ser at man kan bruke denne typen teknologi i prosjekt arbeid med eldre elever hvor de kan lage en side for sitt tema og jobbe der.”

17 ”Dele tekster, gi elevrespons på egne tekster” ”Elevene kan legge ut fagtekster i naturfag, samfunnsfag eller RLE. F.eks. referat eller bearbeidelser av forsøk i naturfag.” ”Man kan for eksempel lage en oppskriftsblogg. Her kan alle oppskriftene vi bruker i mat og helse legges ut. I tillegg kan elevene legge ut sine favorittoppskrifter.” ”Prosessorientert skriving” ”Nyttig å få/gi tilbakemeldinger til elever på en annen måte. Nyttig for elevene å kunne gi hverandre tilbakemeldinger. Flott i forhold til prosessorientert skriving ved at de stadig kan redigere egne innlegg”

18 Prosjektets målsettinger på lengre sikt l Øke studentenes kunnskap om nyere barne- og ungdomslitteratur l Øke studentenes kompetanse i å formidle litteratur for barn og ungdom l Øke integreringen av IKT i undervisningen i lærerutdanningen l Øke studentens kompetanse i å integrere IKT i egen praksis og framtidig undervisning. l Øke faglæreres, studenters og øvingslæreres beredskap for å holde seg oppdatert på den digitale arena l Legge til rette for tettere samarbeid med studentenes praksisskoler om litteraturarbeid


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Bruk av blogg og wiki i arbeid med bokbaser – et komparativt studium Vibeke Bjarnø (IKT) og Eva Michaelsen (norsk) Avdeling for lærerutdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google