Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sanitetsforeningens omsorgsberedskap på oppdrag!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sanitetsforeningens omsorgsberedskap på oppdrag!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sanitetsforeningens omsorgsberedskap på oppdrag!
N.K.S.dagene 21. september 2014 av fagkonsulent Jorunn Sjølie Norske Kvinners Sanitetsforening

2 Fra beredskap i krig til dagens kriseberedskap
Fundamentet i organisasjonen er transformert inn i vår tid som Sanitetsforeningens omsorgsberedskap i forhold til pandemi, ulykker, kriser og katastrofer Foto: Annelise Jackbo

3 Meningsfylt beredskap er avhengig av samarbeid og samordning
Off. myndigheter - kommunelege - politi Sivilforsvaret Andre lag og organisasjoner i lokalmiljøet Sanitetsforeningene i Sarpsborg underskriver samarbeidsavtale med kommunen.

4 Samarbeidsavtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Helsedirektoratet
Stimulere til godt og nært samarbeide sentralt og lokalt Respekt for hverandres prinsipper og opptrer som egne selvstendige enheter Bevare integritet, uavhengighet og egenart

5 Hvordan jobbe lokalt for å danne omsorgberedskapsgruppe
            Etablering av en omsorgsberedskapsgruppe må styrebehandles (årsmøte) Kartlegge villige medlemmer Avklare samarbeid med evt. andre sanitetsforeninger/evt. andre foreninger i kommunen

6 Hvordan jobbe lokalt for å drive omsorgberedskapsgruppe
Lage/invitere til et motivasjonsmøte for alle interesserte  Ha kontakt med fylkesstyrets beredskapskontakt Etter etablering av omsorgsberedskapsgruppene bør det være  jevnlige temamøter (1– 2 ganger per år) for gruppemedlemmene 

7 Hjelpemidler i arbeidet
* Info-kort * Øvelsesmaler

8 Når ulykken først er ute er sanitetskvinnene beredt og forberedt
Beredt = parat – villig Forberedt = gjort i stand – lagt til rette Omsorgsberedskap: Når ulykken først er ute er sanitetskvinnene villig til å ta et særlig ansvar og har forberedt seg til at folk får omsorg Sanitetskvinnene har erfaring, menneskekunnskap og lokalkunnskap som er verdifull i en krisesituasjon

9 N.K.S. omsorgsberedskapsgrupper Rollefordeling lokalt
Eierforeningen/e - har det formelle ansvaret, som å underskrive avtaler og sørge for økonomi til drift av gruppa Oppnevner representanter til gruppa, hvis kun en eier velges leder og nestleder på årsmøtet Omsorgsberedskapsgruppa Arbeider på vegne av sin/e eierforening/er - gruppeleder ansvarlig for driften av gruppa - er den som avtalepartner forholder seg til

10 Omsorgsberedskapsgruppene i aksjon
De lokale omsorgsberedskapsgruppene har vesentlig bidratt med forpleiningsoppgaver som ved mottakssenter/åpent hus etter 22. juli tragedien, ved leteaksjoner, skogbrann, flom og ras ulykker og grunnstøting av skip Mange av omsorgsberedskapsgruppene bidrar også hvert år ved massevaksinering

11 Markører/rollespillere i øvelser
N.K.S. deltok i Øvelse Nord-Trøndelag 2005 og Øvelse Oslo 2006 Vinterøvelse i mars Engerdal Lieråstunneløvelsen 2010 Sola/Stavanger i 2013 og i Mandal med flere De siste årene har N.K.S. medlemmer hjulpet til ved massevaksinering Foto: Rune Kjøs, DSB

12 N.K.S. Omsorgsberedskap Per 1. september har N.K.S. 107 lokale omsorgsbered-skapsgrupper i 18 fylker, hvorav 82 grupper (merket med rødt) har underskrevet avtale med sin kommune. 12

13 Målet: N.K.S. skal ha etablert flere omsorgsberedskapsgrupper i alle fylker
Vil din lokale sanitetsforening bli med og bidra til at ditt lokalsamfunn blir tryggere? Vil medlemmene i din lokalforening bidra om det skjer noe alvorlig der dere bor? Hvis svaret er ja, så er det dette omsorgsberedskap handler om Beredskap handler om å være beredt og være forberedt!

14 Samfunnsansvar ”Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar”
Sanitetskvinnene viderefører arven etter Fredrikke M. Qvam. Sanitetskvinnene tar samfunnsansvar over hele landet


Laste ned ppt "Sanitetsforeningens omsorgsberedskap på oppdrag!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google