Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FoU-dag 4.juni 2014 Copyrights prosjektleder Gunnbjørg Furuset 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FoU-dag 4.juni 2014 Copyrights prosjektleder Gunnbjørg Furuset 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 FoU-dag 4.juni 2014 Copyrights prosjektleder Gunnbjørg Furuset 2013

2 Bakgrunn Politisk bestilling Prosjektplan vedtatt oktober 2012 Prosjektperiode mars 2013-mars 2015 Oppdrag å forme en modell for hjemmerehabilitering Copyrights prosjektleder Gunnbjørg Furuset 2014

3 Hva er Best hjemme? To årig pilotprosjekt i 3 av 6 hjemmetjeneste-avdelinger En styrking av hjemmetjenesten Innsats fra tverrfaglige team Basert på nasjonal definisjon på rehabilitering; tidsavgrenset, målrettet, tverrfaglig innsats basert på brukerens mål. Brukerens hjem og nære omgivelser som treningsarena. Copyrights prosjektleder Gunnbjørg Furuset 2014

4 Rehabiliteringsarenaer

5 Hvorfor Best hjemme? Copyrights prosjektleder Gunnbjørg Furuset 2014 Møte den demografiske utviklingen – flere eldre, færre hender….. Utvikle den kommunale tverrfaglige helsetjenesten Styrke fokus på rehabilitering i hjemmet Gi mulighet til egen mestring og minst mulig avhengighet Flytte fokus fra pleiebehov til hva bruker kan og vil mestre selv Utsette behov for omfattende hjelpebehov

6 Hvordan fungerer Best hjemme? Copyrights prosjektleder Gunnbjørg Furuset 2014 Tverrfaglig hjemmebesøk Kartlegging (SPPB,Barthel, IPLOS) Målsettingssamtale (COPM) Rehabiliteringsplan Tiltak Evaluering Avslutning (SPPB, Barthel, IPLOS, COPM) Oppfølging etter 3 og 6 mnd (COPM,SPPB)

7 Så langt….ved halvgått løp Ca 120 brukere er vurdert, ca 80 deltagere er inkludert i Best hjemme (inkl ”light” deltagere) 16 % uten tjenester etter deltagelse i Best hjemme 12% har kun trygghetsalarm og / eller praktisk bistand 12 % mottar bistand mer enn 2 x daglig 35 % mottar redusert mengde hjemmetjenester Gjennomsnittlig deltagelse i Best hjemme 6,4 uker Gjennomsnittlig endring Barthel: 3 poeng bedring Gjennomsnittlig endring SPPB: 1,9 poeng Gjennomsnittlig endring på COPM: utførelse 4,6, tilfredshet 5,3 poeng Copyrights prosjektleder Gunnbjørg Furuset 2014

8 Forts resultater.. Copyrights prosjektleder Gunnbjørg Furuset 2014 Fornøyde deltagere Trygge pårørende Best effekt for deltagere som ikke har vært avhengig av hjemmetjenester tidligere Positivt engasjement i den etablerte hjemmetjenesten Styrket samhandling mellom faggrupper, med mer

9 Et lite regnestykke… Mai 2013; behov for bistand av 2 personer inntil 7 x daglig, snitt tid 20 min, definert som tung bruker Timepris 330 – kr 10 780 pr uke Best hjemme innsats intensivt mai - september Siste 7 måneder uten daglig helsetjeneste, kun lev. av medisiner hver 14 dag (pr april 2014) ”spart” ca 300 000 i hjemmetjenester Viktigst: brukeren nådde sine mål! Mestring av egen hverdag, syden-tur 4 uker i mars / april Copyrights prosjektleder Gunnbjørg Furuset 2014

10 ……..Hva er viktig for meg? Jeg går trygt Jeg mestrer forflytning inn/ut av stoler og seng Jeg mestrer bruk av mobiltelefon Jeg har et variert kosthold og gode måltidsrutiner Jeg har en godt tilrettelagt leilighet. Pr 4 uker og avslutning av Best hjemme: ”Bivirkning” : bistand til kateterisering hver kveld ( ca kr 25 000 pr år) faller bort, bruker mestrer dette selv.


Laste ned ppt "FoU-dag 4.juni 2014 Copyrights prosjektleder Gunnbjørg Furuset 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google