Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AGENDA PRESENTASJON AV MEDARBEIDERE REGLER FOR PERMISJON

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AGENDA PRESENTASJON AV MEDARBEIDERE REGLER FOR PERMISJON"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 AGENDA PRESENTASJON AV MEDARBEIDERE REGLER FOR PERMISJON
EKSAMENSRESULTATER UNDERVISNING/ORGANISERING VURDERING OG OPPFØLGING ELEVENES ARBEIDSMILJØ / §9A SAMARBEID SKOLE / HJEM UTDANNINGSVALG-INFO OM VGS

3 REGLER FOR PERMISJON Stort elevfravær: Skoleeiers innstramming Søknader om permisjon; 2013:400, 2014: 172 Avslag: 45 og 38 Vi må vurdere: 1. Er det forsvarlig? Innsats/prestasjon undervisningsopplegg, tidligere permisjoner

4 Regler for permisjon 2.Vurdering av søknad: Ikke ved prøver og normalt ikke ved ferie og treningsleir. Kan innvilge til familiebegivenheter organisasjonsarbeid, idrett/kultur på høyt nivå Permisjon til utøvelse av talent på høyt nivå; ikke trening / forberedelse Klassens arbeidsmiljø,sanksjoner, klageadgang Krevende kompetansemål

5 Eksamensresultat Brannfjell 2014

6 Eksamensresultat Brannfjell utvikling

7 Eksamensresultat Brannfjell utvikling

8 Eksamensresultat Brannfjell utvikling

9 UNDERVISNING og ORGANISERING
BRUK AV SKOLENS RESSURSER - STYRKING Analyse av resultater, oppfølging Diverse gruppeinndelinger i skriftlige fag og praktisk-estetiske fag Differensiert undervisning; ny giv, SNO,IOP Høy elevaktivitet, lesekompetanse Talentsatsing og forsert løp K og H /Utdanningsvalg (UDV)

10 Byomfattende tilbud om fordypning i matematikk
Målgruppe: Elever med særlige forutsetninger og interesse for matematikk Formål: Øke elevenes interesse for matematikk og gi dem mulighet for faglig fordypning Sted: Brannfjell, Hovseter, Haugenstua, Ruseløkka, Fyrstikkalléen og Årvoll skoler Tid: Etter vanlig skoletid Faglærer vil ta direkte kontakt med elever/foresatte som bør melde seg på tilbudet Påmeldingsfrist: 16. september

11 forsert løp i engelsk/matematikk
For elever som vurderer å ta matematikk el. engelsk på VG1-nivå i 10.klasse For elever som vurderer å ta eksamen i fagene etter 9. trinn Oppmelding til eventuell eksamen i februar Undervisning på Brannfjell tirsdager kl

12 VURDERING OG OPPFØLGING
Lokale læreplaner; tidfestet på tema, kompetansemål, læringsmål og vurdering Fagutvikling varsles på Fronter; formelt varsel om nedsatt karakter gis kun i orden og oppførsel Utviklingssamtalene; uttalelse fra faglærerne. Konferansetid med faglærerne februar 2014; erstatter en utviklingssamtale Møt opp!!!

13 ELEVENES ARBEIDSMILJØ §9A
ELEVENES PSYKISKE HELSE Skolens ressursteam Psykolog i samarbeid med helsesøster Fraværssamtalen Fokus i år: Digital mobbing; Bruk Hue Aulasamlinger Kantinen, biblioteket, fellesarrangement

14 SAMARBEID SKOLE / HJEM I FAU diskuteres pedagogikk og prinsipielle forhold: møte 16.9 kl.18.30 Enkeltsaker tas opp med den faglærer det gjelder Alvorlige forhold rettes til skolens ledelse I utviklingssamtaler diskuteres elevens faglige og sosiale utvikling Mobilen skal være avslått i timene

15 ROMOVERSIKT 9A 34 9B 21 9C 25 9D 12 9E 32 9F 28


Laste ned ppt "AGENDA PRESENTASJON AV MEDARBEIDERE REGLER FOR PERMISJON"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google