Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Pensjonsordninger, yrkesaktivitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Pensjonsordninger, yrkesaktivitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Pensjonsordninger, yrkesaktivitet og pensjoneringsatferd Presentasjon på ”Sysselsetting og og arbeidsmarked”, avslutningskonferanse, Hotell Bristol, 26.9.2002

2 Frisch Centre Del av et større pensjonsprosjekt på Frischsenteret I dag skal jeg presentere resultatene fra to arbeider Hernæs, Jia and Strøm:”Retirement in non-cooperative and cooperative families” Colombino, Hernæs, Jia and Strøm: ”Retirement in Italy and Norway” Mikroøkonometriske modeller Estimert på registerdata fra Norge og på utvalgsdata fra Italia

3 Frisch Centre Tidlig pensjonering gjennom AFP ordningen i perioden 1993-1997 AFP ble innført 1.1. 1989 og ga anledning til pensjonering fra og med fylte 66 år Aldersgrensen er senere senket og er nå 62 år I perioden vi ser på her, 1.10.1993- 1.10 1997, var aldersgrensen 64 år AFP-ordningen angår nå 43% av sysselsettingen i privat sektor og alle i offentlig sektor For at en person skal kunne gå av med AFP må personen tilfredstille en rekke krav knyttet til personens arbeidshistorie, samt arbeid i en bedrift tilknyttet ordningen

4 Frisch Centre Kompensasjonsgrader Kompensasjonsgrad er definert som pensjon etter skatt det første året personen går av, i forhold til lønnsinntekt etter skatt, dersom personen hadde fortsatt i arbeid I 1996 og for en person med brutto lønnsinntekt på kr 250 000 er kompensasjonsgraden om lag 72 prosent for alle i privat sektor og for 64 åringer i offentlig sektor For personer i offentlig sektor som er 65 og 66 år, er kompensasjonsgraden om lag 80 prosent Kompensasjonsgraden avtar med brutto lønnsinntekt

5 Frisch Centre Fortsatt arbeid eller pensjonering umiddelbart etter passert aldersgrensen i AFP? I perioden 1.10.1993- 1.1.1997 har vi analysert pensjoneringsbeslutningen til alle gifte menn som hadde rett til å gå av med AFP og som var gift med kvinner som ikke hadde rett til dette 36 prosent av disse mennene gikk av umiddelbart For å si noe om årsakene trenger vi en modell som kan estimeres på disse dataene og som utnytter det faktum at visse menn går av umiddelbart, andre ikke Vi lot ekteparene velge mellom fire tilstander: [Begge i arbeid], [Ingen i arbeid], [Mannen i arbeid, Kvinnen ikke], [Mannen ikke i arbeid, Kvinnen i arbeid]

6 Frisch Centre Modell Husholdingen velger å la mannen pensjonere seg dersom nytten av dette alternativet overstiger nytten av alle andre alternativer Nytten avhenger av: økonomiske forhold som husholdningens inntekt etter skatt og ekteparets fritid, Demografiske kjennetegn som aldersforskjellen mellom ektefellene og mannens sykehistorie forut for fylte 64 år Jobbkjennetegn som jobb i offentlig eller privat sektor Sosiale forhold: antall andre med samme bakgrunn som er tidligpensjonert Rent tilfeldige forhold

7 Frisch Centre Modell fortsatt Vi tillater at personens nytte, valgbetingelser og valgmåte kan være påvirket av ikke observerte forhold I noe over 50 prosent av husholdningen ser det ut som om beslutningen om mannens pensjonering skjer som et resultat av en felles beslutning I litt under 50 prosent av husholdningene ser det ut som beslutningen om mannens pensjonering skjer som et resultat av en beslutningsstruktur hvor mannen er en leder og kvinnen en følger Jo høyere utdanning ektefellene har, desto høyere er sannsynligheten for at beslutningen om mannens pensjonering er en felles beslutning

8 Frisch Centre Modellen forklaringsevne Modellens økonomiske, demografiske og sosiale variable forklarer det observerte avgangsmønsteret klart bedre enn om pensjoneringsbeslutningen skulle vært styrt av rent tilfeldige forhold

9 Frisch Centre Resultater Sannsynligheten for å gå av umiddelbart ved fylte aldersgrense i AFP-ordningen er høyere jo: Høyere kompensasjonsgraden er Høyere sykefraværet har vært forut for det mulige pensjoneringstidspunktet Mindre aldersforskjellen er mellom ektefellene Flere andre som har gått av

10 Frisch Centre Resultater fortsatt Fordi sannsynligheten for at en person går av er høyere jo høyere kompensasjonsgraden er, og fordi kompensasjonsgraden er høyere jo lavere lønnsinntekten er, vil personer med lav utdanning og lav potensiell inntekt ha større tilbøyelighet til å gå av ved første og beste anledning enn personer med høy utdanning I tillegg: Personer med høy utdanning har ofte mer interessante jobber enn personer med lav utdanning, dette forsterker tendensen til at personer med lav utdanning har større tilbøyelighet til å gå av ved første og beste anledning enn personer med høy utdanning

11 Frisch Centre Resultater fortsatt Vi finner da også at personer ansatt i offentlig sektor har klart mindre tilbøyelighet til å gå av ved første og beste anledning enn personer ansatt i privat sektor

12 Frisch Centre Hvorfor redusere omfanget av pensjonering basert på AFP- ordningen AFP er et offentlig subsidiert tiltak for å få personer, også personer som ikke har slitt seg ut i arbeidslivet, til å forlate arbeidslivet Personene bærer følgelig ikke den fulle kostnaden ved pensjonering Dersom personene hadde båret de fulle kostnadene ved tidlig pensjonering ville langt færre ha pensjonert seg tidlig Tap for samfunnet med en tidlig pensjonering dersom personen har en arbeidsproduktivitet som kan forsvare den lønnen personen kan oppnå i markedet

13 Frisch Centre Hvordan få til en utsettelse av beslutningen om tidlig pensjonering Heve aldersgrensen i AFP-ordningen Redusere pensjonsytelsene i både privat og offentlig sektor Gjøre pensjonsytelsene like i offentlig og privat sektor også fra fylte 65 år Skatte pensjonsinntekter som AFP pensjonist på samme måte som lønnsinntekter

14 Frisch Centre Skatte pensjonsinntekter som AFP pensjonist på samme måte som lønnsinntekter For gruppen av personer analysert her ville da antallet av AFP- pensjonister gå ned med hele 20 prosent, Dvs ned fra en pensjoneringsandel på 36 prosent til 29 prosent


Laste ned ppt "Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Pensjonsordninger, yrkesaktivitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google