Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

“Skipper på egen skute" Pasienters erfaringer med bruk av metaforen ”Skipper på egen skute” i løsningsfokusert tilnærming. En kvalitativ studie. (Upublisert)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "“Skipper på egen skute" Pasienters erfaringer med bruk av metaforen ”Skipper på egen skute” i løsningsfokusert tilnærming. En kvalitativ studie. (Upublisert)"— Utskrift av presentasjonen:

1 “Skipper på egen skute" Pasienters erfaringer med bruk av metaforen ”Skipper på egen skute” i løsningsfokusert tilnærming. En kvalitativ studie. (Upublisert) Hege Solberg a, Gerd E. Nysether, b, Aslak Steinsbekk, c a Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Namsos, HNT b Lærings- og mestringssenteret, HNT c Institutt for Samfunnsmedisin, NTU, Trondheim

2 ”Skipper på egen skute” En kvalitativ studie
Pasienters erfaringer med bruk av metaforen ”Skipper på egen skute” i løsningsfokusert tilnærming (LØFT) innenfor gruppebasert pasientopplæring Fortell om en episode fra siste uke der du var fornøyd med deg selv… Skipper på egen skute

3 Bakgrunn og mål LØFT utforsker den optimistiske siden ved tilværelsen
Gode grep fra tilfeldige til systematiske Målet var å utforske hvordan pasienter opplevde bruk av metaforen ”Skipper på egen skute”

4 Metode Fokusgruppeintervju med 16 deltakere diabetes og muskel-sjelettlidelser Fire intervju umiddelbart etter gruppeopplæring, ett fire måneder senere fra april 2009 til mai 2010 Hvordan opplevdes sesjonen, spørsmålene, metaforen, bildene? Betydning for refleksjon etterpå?

5 Resultater Metaforen var svært hjelpsom
Lett å huske, forsterket læringsprosessen, og kan brukes som et praktisk verktøy i dagligdagse situasjoner ”Illustrasjoner gjør at du begynner å tenke, det er poenget.” Mann 52 år Hjelp dem til bli oppmerksom på egen styrke, ressurser og ansvar i forhold til sin helse ” Vi har startet på treningssenteret, og beveger oss oppover, steg for steg.” Kvinne 44 år

6 Konklusjon Metaforen ”Skipper på egen skute” ble opplevd som hjelp til å forsterke budskapet fra LØFT Startet refleksjon og gjorde deltakerne klar over ansvaret for egen helse

7 Praktiske implikasjoner
Funnene fra denne studien støtter opp om tidligere forskning som har vist at metaforer kan være et godt hjelpemiddel innenfor pasientopplæring I tiden fremover; legg merke til tidspunkt du har det litt bedre…

8 References Burns K. Focus on Solutions: A Health Professional`s Guide. Oxford. John Wiley & Sons, CA 2005. Macdonald A. Solution-Focused Therapy. Theory, Research and Practice London. Sage Publications Ltd, 2007. Sopory P, Dillard J. The persuasive effects of metaphor: A Meta-analysis . Human Communication Research. 2002; 28: 382 – 419 Mabeck CE, Olesen F. Metaphorically transmitted diseases: how do patients embody medical explanations? Fam Prac 1997;14:271–8. Olweny CL. Effective communication with cancer patients. The use of analogies: a suggested approach. Ann NY Acad Sci 1997;809:179–87 McFarland L, Barlow J, Turner A. Understanding metaphor to facilitate emotional expression during a chronic disease self-management course. Patient Educ Couns Nov;77(2):255-9. mestringssenteret/LOFT---Losningsorientert-tilnarming/ pdf; 2009 [accessed ].


Laste ned ppt "“Skipper på egen skute" Pasienters erfaringer med bruk av metaforen ”Skipper på egen skute” i løsningsfokusert tilnærming. En kvalitativ studie. (Upublisert)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google