Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nedre Hallenskog Vel, Øvre Hallenskog Vel og Hallenskog Veiselskap SA Gjellum Grendehus 26.8 kl. 1900.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nedre Hallenskog Vel, Øvre Hallenskog Vel og Hallenskog Veiselskap SA Gjellum Grendehus 26.8 kl. 1900."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nedre Hallenskog Vel, Øvre Hallenskog Vel og Hallenskog Veiselskap SA Gjellum Grendehus 26.8 kl. 1900

2  Åpning av møtet ved styreleder I Hallenskog Veiselskap SA – Jan Syrstad  Ordstyrer: Bjørn Olsen (styremedlem veiselskapet)  Kort informasjon fra Nedre Hallenskog Vel og Øvre Hallenskog Vel  Rådmann Georg Smedhus forteller om status på kommuneplanprosess, reguleringsplan Hallenskog, Hallenskog stasjon, fremdriftsplan ny kommunedelsplan for Hallenskog m.m.  Hovedpunkter i høringsinnspill fra våre organisasjoner til kommuneplanens arealdel og samfunnsdelen.  Presentasjon av forslag til ny veiløsning for Hallenskog i forbindelse med Røykens kommunedelsplan for 2015 - 2027. Forslaget er laget av Nedre- og Øvre Hallenskog Vel, samt Hallenskog veiselskap SA. Diskusjon og innspill til vellene og veiselskapet vedr. forslag til endringer og veien videre. Forslaget presenteres av Per Olaf Øxseth NHV og Jan Syrstad – formann i Veiselskapet  Spørsmål fra salen om videre prosess

3  Prioritet 1: Bevare Hallenskog stasjon  Avbøtende tiltak: ◦ Alternativ vei, fortau, støy, setteskader  Trafikksikkerhetstiltak ◦ Fartsdumper, 30 sone, dempe gjennomfartskjøring  Langsiktig arbeid: ◦ Bl.a. kommuneplan/kommunedelsplan Hallenskog - styre utviklingen!  Lede gjennomgangstrafikken vekk fra Hallenskog  Trafikksikkerhet (gangvei til skole, sykkelsti Heggedal)  Sikre at penger til infrastruktur kommer Hallenskog til gode (fks. rekkefølgebestemmelser o.l. på utbygging)

4  Moderat utbyggingstakt, med ønske om kun eneboligbebyggelse.  - Bevaring av Hallenskog stasjon  - Bevaring av grøntarealer og turmuligheter  - Beredskapsvei til Kleiver / Løse skoletransport-utfordringer  - Ferdigstillelse av hovedvei til Heggedal  - Alternativt forslag til hovedvei ut av området

5  Kortsiktig ◦ Hva løser vi selv med ”egne krefter” ◦ Hva kan vi forvente av kommunen ◦ Som følge av annen utvikling (utbyggere, jernbaneverket osv.)  Langsiktig ◦ Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel ◦ kommunedelplan ◦ Budsjett og handlingsplan i kommunen ◦ Påvirking av politiske partier – partiprogram – politikere ◦ Regionalt forvaltningsnivå ◦ Staten (NTP, Departementene og Stortinget) Konklusjon: Vi må jobbe tålmodig og konstruktivt med løsninger som er til nytte for lokalsamfunnet og hele kommunen. Våre innspill må følges opp mot kommunene og politikere

6 Samfunnsdelen  Røyken sentrum  Trafikksikkerhetstiltak i Hallenskog  Gang- og sykkelvei til Midtbygda  Skoleskyss  Brann, redning m.m  Veilys  Flomsikring  Plankedalsveien  Vanntrykk  Barnehage  + alt det vi spilte inn i høringsinnspill til arealdelen

7  Hallenskog Stasjon  Forslag om endret veisystem gjennom Nedre Hallenskog  Nytt byggetrinn i Øvre Hallenskog 2015 – 2027  Nytt areal – Trond Kjestads B 60 tas inn i arealdelen  Nytt av – påkjøringssystem Hallenskog Sør til ny Røyken vei  Nye areal – innspill fra grunneiere  Sikkerhetsvei til Kleiver – forbedret løsning skolevei.  Hovedvei Hallenskog Nord – Hallenåsen til Heggedal  Forslag om flytting av Hallenskog Stasjon til nytt areal ved Hengefoss (søg Stasjon til nytt areal ved Hengefoss (sør)

8 Ny hovedvei Kleiver/Hallenskog Ny fremtidig stasjon Ny Røykenvei Av/påkjøring til Røyken Nord

9  Ole viser demo av veisystemet

10  Forbedre veisituasjonen i Hallenskog  Hovedvei til Øvre Hallenskog  En ”grønn” utbygging  Skånsom utbygging hvor Hallenskogs særpreg og natur bevares  Forutsetter at Hallenskog forsøker å styre utviklingen  Veiselskapet ”lobbiserer” for en skånsom utbygging om 5-10 år  Veiselskapet jobber i en prosjektfase i 5 – 7 år for å sikre en skånsom utbygging i Hallenskog  Utbyggingen av hovedvei forutsettes overtatt av et utbyggingsselskap i samarbeid med Røyken kommune / Asker kommune

11 4.VIRKSOMHET Foretakets formål/virksomhet er å arbeide for å forbedre veisituasjonen i Hallenskog-området. Laget har som prioritert oppgave å arbeide for en ny hovedvei til Øvre Hallenskog. 5.MEDLEMMER I utgangspunktet kan kun fysiske og juridiske personer som eier fast eiendom i Hallenskog-området bli/være medlemmer i foretaket. Dog kan også andre bli opptatt som medlemmer etter søknad som avgjøres av foretakets styre. Overdragelse av medlemskap forutsetter samtykke fra foretakets styre. 6.INNSKUDD OG KONTIGENT Hvert medlem skal betale kr. 400 i andelsinnskudd. Hvert medlem skal betale medlemskontingent, dersom dette besluttes av årsmøtet.

12  Vennligst innbetalt kr. 400,- til følgende konto:   Hallenskog Veiselskap SA   Plankedalsvn. 42   1389 Heggedal   Kontonr: 1644.23.96470


Laste ned ppt "Nedre Hallenskog Vel, Øvre Hallenskog Vel og Hallenskog Veiselskap SA Gjellum Grendehus 26.8 kl. 1900."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google