Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EnergiRike Topplederforum 2009 CO 2 Transport og Lagring BKK Kokstad 28.01.2009 Sigve Apeland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EnergiRike Topplederforum 2009 CO 2 Transport og Lagring BKK Kokstad 28.01.2009 Sigve Apeland."— Utskrift av presentasjonen:

1 EnergiRike Topplederforum 2009 CO 2 Transport og Lagring BKK Kokstad 28.01.2009 Sigve Apeland

2 Verdens mest komplekse offshore gasstransportnettverk 7800 km rørledninger, inkludert samtlige eksportrør for gass fra norsk sokkel Plattformer To store prosesseringsanlegg (Kårstø og Kollsnes) Mottaksterminaler i fire europeiske land Et integrert system tilknyttet de fleste gassproduserende felt på norsk sokkel og store europeiske distribusjonssystemer Gassco – Operatør av det norske gasstransportnettverket Kårstø Kollsnes Draupner S/E

3 2006: Gassco, Gassnova og Petoro utreder potensialet for bruk av CO 2 til økt oljeutvinning 2007: Gassco starter mulighetsstudier – transport av CO 2 fra Kårstø og Mongstad 2008: Gassco ivaretar statens interesser i prosjekt for transport av CO 2 fra testsenteret på Mongstad til Snøhvit 2009: Gassco utreder fangst av CO 2 fra prosessanlegget på Kårstø (pågår) 2009: Gassco starter forprosjektering av CO 2 - røret fra Kårstø (Naturkraft) … i tillegg; Gassco har som ”arkitekt” på norsk sokkel ansvar for å vurdere behov for CO 2 - løsninger i naturgassnettverket Gassco og CO 2

4 Gassco utarbeider underlag for investeringsbeslutning for CO 2 -rørledning fra Kårstø (Naturkraft) til geologisk langtidslager Underlaget overleveres OED/Gassnova 1. sept. 2009 Planlagt driftsstart 2012 Kombinerte løsninger for transport og lagring av CO 2 fra andre kilder (fremtidige kraftverk og industri) er vurdert; –Rør med ulik kapasitet er vurdert –Kraft- og industriprosjektene ikke tilstrekkelig modnet til å oppnå forpliktende deltakelse CO 2 Transport og Lagring – Gasscos oppdrag

5 Krevende løsninger Geologisk langtidslager på sokkelen medfører krav til kompetanse –Undergrunn –Offshore rørledninger Kostnadskrevende løsninger –1 mill. tonn CO 2 /år, 200 km rørledning + lager/subsea template > 3000 MNOK* Samtidig; betydelige potensielle synergier –Brønn kan sannsynligvis ta større mengder CO 2 –10” vs 16” rørledning over 200 km; 3 x kapasitet, 1/3 høyere kost  Felles løsninger er hensiktsmessig! *: Investeringskostnader, rørledning + lager. NB! Fangstanlegg ikke medtatt! Illustrasjon: British Geological Survey

6 Typisk forhold for transport med 200 km rørledning Større systemer = økt kostnadseffektivitet

7 Noen refleksjoner Transport og lagring av CO 2 krever kompetanse utenfor kjernevirksomheten til CO 2 -produserende industri –Krevende, men gjennomførbart Felles løsninger for transport og lagring av CO 2 har betydelige synergieffekter –Kostnadseffektivitet –Prosjektgjennomføring –Drift … men; beslutningsprosesser for fellesløsninger svært krevende –Ulik modning av prosjekter –Ikke samtidighet i beslutninger


Laste ned ppt "EnergiRike Topplederforum 2009 CO 2 Transport og Lagring BKK Kokstad 28.01.2009 Sigve Apeland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google