Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Petroleumsforskning AS 1 SATURN Cold Flow – transport av brønnstrøm uten kjemikalier og oppvarming av Roar Larsen, Dr.ing. Sjefsforsker, SINTEF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Petroleumsforskning AS 1 SATURN Cold Flow – transport av brønnstrøm uten kjemikalier og oppvarming av Roar Larsen, Dr.ing. Sjefsforsker, SINTEF."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Petroleumsforskning AS 1 SATURN Cold Flow – transport av brønnstrøm uten kjemikalier og oppvarming av Roar Larsen, Dr.ing. Sjefsforsker, SINTEF Petroleumsforskning

2 SINTEF Petroleumsforskning AS 2 Industriens største transport- problem: Gasshydrater  Is-liknende krystaller – gass fanget i hulrom i en vannstruktur  Kan eksistere opp til 25-30 ° C  Betingelser: - lette hydrokarboner (metan, etan, propan, butan) - fritt vann - “lav” temperatur (offshore: 20 atm)

3 SINTEF Petroleumsforskning AS 3 Plugging av rørledninger Bilder fra P-34 FPSO plattform, Campos Basin, Brasil – med tillatelse fra Petrobras

4 SINTEF Petroleumsforskning AS 4 Den tradisjonelle verktøykassen FROST- VÆSKE Metanol Glykol Kinetiske Inhibitorer Anti- agglomeranter Elektriske metoder Tørking Rør- bunter Isolering ’LDHI’

5 SINTEF Petroleumsforskning AS 5 Hva er Cold Flow/Kaldstrøm ? Transport av produksjonsstrømmen i termisk likevekt med omgivelsene, med utfelte hydrater og vokspartikler Vår definisjon krever i tillegg:  INGEN kjemikalier for å hindre avsetninger – verken for hydrater eller voks, og heller ingen ‘emulsifikatorer’  INGEN oppvarming av rør eller komponenter  INGEN isolasjon av rørene – kun nakne stålrør i kontakt med sjøvannet, med en partikkelsuspensjon som kan gjennomgå lange nedstengninger, og som dispergeres lett ved ny oppstart

6 SINTEF Petroleumsforskning AS 6 Hydratvekst - standard Olje/Kondensat Hydratkjerner Hydratskall Vann Tid ’Klebrige’ hydrater

7 SINTEF Petroleumsforskning AS 7 Hydratvekst – ”forbedret" Hydrat Vann Olje/Kondensat Hydrat Tørt, ’inert’, lett- strømmende hydratpulver

8 SINTEF Petroleumsforskning AS 8 Cold Flow-prinsippet En stabilisert brønn- strøm som inne- holder hydrat- og vokspulver som ikke setter seg fast Varm olje og gass (+vann) produsert fra reservoaret.

9 SINTEF Petroleumsforskning AS 9 Effekt på voksavsetninger ‘Pigging’ (skraping) av rør med gummilameller Uten Cold Flow-prosessen Med Cold Flow-prosessen

10 SINTEF Petroleumsforskning AS 10 Hovedattraksjonen: Billigere feltutbygging Overall Capex Reduction Capex Saving From Reduced Workscope Single uninsulated vs. twin insulated 30% ? Kostnadsbesparelse Rørledning og stigerør Cold Flow- utstyr Ekstra pumping Ekstra prosess Samlet besparelse i investeringer

11 SINTEF Petroleumsforskning AS 11 Billigere operasjoner – bedre miljø  Eliminerer eller reduserer behovet for kjemikalieinjeksjon (Metanol, Glykol...)  Mindre behov for plattformpersonell  Lang undersjøisk transport til eksisterende fasiliteter  Eliminerer nye overflateinstallasjoner  Produksjon direkte fra sjøbunn til land  Tryggere og bedre produksjon  Fjerner pluggrisiko av hydrater og voks  Binder opp vannet og reduserer korrosjon  Enklere og mer stabil drift, og lavere vedlikeholdsbehov

12 SINTEF Petroleumsforskning AS 12 Helse, miljø og sikkerhet  Færre personer til havs – lavere risiko  Færre overflate-installasjoner  Fjernet hydrat/voks-plugging, og tilhørende skaderisiko – både økonomisk, materielt og menneskelig  Redusert bruk av og eksponering mot skadelige kjemikalier  Redusert eller eliminert utslipp av skadelige kjemikalier til sjøen (metanol, glykoler, LDHI etc.)  Redusert energiforbruk til oppvarming av rørledninger (og tilhørende reduserte CO 2 -utslipp)

13 SINTEF Petroleumsforskning AS 13 Gass-binding og separasjon  Gasser som er rike på CO 2 o.l. er utmerkede kandidater for ’fangst’ i Cold Flow som hydratkrystaller  Gassfasen kan bli fullstendig bundet opp i fast form som hydrater, noe som gjør systemet mye lettere å transportere (eliminerer væskehammere)  Med gassen i fast form, kan separasjon være kostnadseffektivt og lettere enn tradisjonelle metoder med gass og væske, og det gir samtidig flere opsjoner for videre lagring og transport

14 SINTEF Petroleumsforskning AS 14 En enklere hverdag i havet... Cold Flow: 200+ km = 25 ggr opprinnelig areal! Tradisjonelt ~ 40 km? Hovedkonklusjon: Cold Flow er en potensielt revolusjonerende teknologi for tryggere produksjon og transport av væskedominerte hydrokarboner, både for nye utbygginger i ’modne’ regioner, og for nye utfordringer på dypt vann og i vanskelige/sårbare strøk (f.eks. arktis)

15 SINTEF Petroleumsforskning AS 15 SATURN Cold Flow-teknologi Demonstrasjonsprogram, 2008-2011 Partnere: BP, StatoilHydro, Forskningsrådet


Laste ned ppt "SINTEF Petroleumsforskning AS 1 SATURN Cold Flow – transport av brønnstrøm uten kjemikalier og oppvarming av Roar Larsen, Dr.ing. Sjefsforsker, SINTEF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google