Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GIS i avrenning modell for erosjon og avrenning i nedbørfelt Stein Turtumøygard, Bioforsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GIS i avrenning modell for erosjon og avrenning i nedbørfelt Stein Turtumøygard, Bioforsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 GIS i avrenning modell for erosjon og avrenning i nedbørfelt Stein Turtumøygard, Bioforsk

2 GIS i avrenning  GIS-basert modell og planleggingsverktøy til bruk i vassdragsforvaltning og områdetiltak  Formålet er å beregne flateerosjon og stoffavrenning fra landbruksarealer  Modellen beregner effekt og kostnadseffektivitet av ulike tiltak for å redusere avrenningen.

3 GIS i avrenning  Morsa  Ringerike/Hole  Tunevannet  Isesjø  Nittedal  Skedsmo  Maridalen  Lørenskog  Vestfold  Ås  Årungen  Melhus/Klæbu  Borrevannet  Mikkelsbekken  Leira  Haldenvassdraget

4 Beregning av flateerosjon med GIS i avrenning

5 Digitale kartdata:  digitale eiendomskart  jordsmonnkart/erosjonsrisikokart  digitale nedbørfeltgrenser Søknad om tilskudd:  søknad om tilskudd til endret jordarbeiding og miljørettet omlegging i kornområder  produksjonstilskudd med opplysninger om arealer av ulike vekster og jordleie Registerbasert metode for å anslå arealbruk

6 KommuneGnrBnrGrasKorn 216521450600 2166145600 216820350 21612501500 2162912075 216521225 216526300800 KommuneGnrBnr ER- klasseStubbHøstharvet 21652123500 21661325020 216824400200 216125150150 216291220300 21652300 52631000 GIS avrenning Modell for avrenning fra landbruksarealer GIS i avrenning

7 0216/6/1 0216/6/2 0216/5/26 0216/5/2 0216/5/1

8 GIS i avrenning 0216/6/1 0216/6/2 0216/5/26 0216/5/2 0216/5/1 KommuneGnrBnr ER- klasseStubbHøstharvet 21652123500 21661325020 216824400200 216125150150 216291220300 21652300 52631000 KommuneGnr Bn rGrasKorn 216521450600 2166145600 216820350 21612501500 2162912075 216521225 216526300800

9 GIS i avrenning

10

11 Redusert erosjon – faktisk drift

12 GIS i avrenning Redusert erosjon – fangdammer og vegetasjonssoner

13 Erosjon hvis alt høstpløyd Erosjon dagens drift, forutsatt 40% stubb Erosjon hvis klasse 3 og 4 i stubb GIS avrenning - eksempel fra Leira

14 GIS avrenning: Erosjon fra landbruksarealer Retensjon i vegetasjonssoner og fangdammer Erosjon til resipient P-tilførsel fra jordbruket pr nedbørfelt

15 WebGIS i avrenning i Follo Bioforsk utvikler rutine for å registrere faktisk drift på internett (WebGIS avrenning) Landbrukskontoret registrerer faktisk drift via WebGIS avrenning Bioforsk kjører beregning av erosjon i 2008 vha ArcView Bioforsk utvikler WebGIS avrenning-beregningsmodul Landbrukskontoret kjører årlig erosjonsberegning vha WebGIS avrenning


Laste ned ppt "GIS i avrenning modell for erosjon og avrenning i nedbørfelt Stein Turtumøygard, Bioforsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google