Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av GIS ved flerbruk av området rundt akviferen på Hagadrag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av GIS ved flerbruk av området rundt akviferen på Hagadrag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av GIS ved flerbruk av området rundt akviferen på Hagadrag.

2 Områdebeskrivelse

3 Områdebeskrivelse

4 Områdebeskrivelse Hagadrag er en akvifer som ligger i Bø og Seljord kommune. Fungerer som kommunens drikkevannskilde.

5 Problemstilling Problemstilling
Vi skal finne gode og effektive metoder å bruke GIS på for å kartlegge forholdene i og rundt en akvifer. Metodene skal kunne brukes til å kartlegge hvordan flerbruk av et område rundt en drikkevannskilde kan skje på en forsvarlig måte. → Målformulering

6 Målformulering Sluttproduktet skal være en digitalt basert geologisk modell som skal kunne brukes til modellering og til å finne egnede områder for etablering av nye brønner. Delelementer i sluttproduktet vil være som følger:

7 Målformulering, delmål
Sedimentmodell som lages på grunnlag av spørringer mot en database med resultater fra boringer som er gjort i området. Disse har fra før vært vurdert manuelt, og vi skal vurdere resultatene fra de manuelle vurderingene mot de resultatene som vi kommer frem til.

8 Målformulering, delmål
Sedimentmodell Alle antropogene aktiviteter skal inn i en database. Disse er; beskyttelsessoner, veger, grustak, hus, utslipp, oljetanker, jordbruk, campingplass, skytebane og industri. Denne databasen skal kobles mot et digitalt kart.

9 Målformulering, delmål
Sedimentmodell Antropogene aktiviteter (database og kart) Digital terrengmodell (TINmodell)

10 Målformulering, delmål
Sedimentmodell Antropogene aktiviteter (database og kart) Digital terrengmodell (TINmodell) Strømningsmodellprodukt. Vi skal bruke en database og interpolere frem K og T verdier for de ulike sedimentenhetene, beregne vannføring og modellere strømningsforhold. Dette blir grunnlaget for å presentere et K- og T-verdi kart.

11 Målformulering, delmål
Sedimentmodell Antropogene aktiviteter (database og kart) Digital terrengmodell (TINmodell) Strømningsmodellprodukt Nedbørfeltberegning. Nedbørfeltet rundt akviferen skal modelleres i en hydrologisk modell og resultatet skal sammenlignes med vannføringsdata fra Regine (NVE).

12 Målformulering, delmål
Sedimentmodell Antropogene aktiviteter (database og kart) Digital terrengmodell (TINmodell) Strømningsmodellprodukt Hydrologisk modell

13 Så langt har vi kommet Sedimentmodell (50 %)
Antropogene aktiviteter (database og kart) Digital terrengmodell (TINmodell)(50%) Strømningsmodellprodukt (50%) Hydrologisk modell (50%)

14 GIS i Arcview

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Hva har vi igjen Ferdigstille modellene
Tilrettelegge dataene slik at vi får et ryddig og oversiktlig produkt. (Klargjøre rapporter)

26 Planen var… Å være ferdig med modellering av delproduktene.

27 Timer brukt og timer til overs

28 Timer brukt og timer til overs


Laste ned ppt "Bruk av GIS ved flerbruk av området rundt akviferen på Hagadrag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google