Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til IKBH KS og PBL: Felles veileder og modell + = SANT! Nettadresse:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til IKBH KS og PBL: Felles veileder og modell + = SANT! Nettadresse:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til IKBH KS og PBL: Felles veileder og modell + = SANT! Nettadresse: http://www.ks.no/tema/Skole-og- oppvekst/Barnehage/KS-og-PBL-er-enige-om-tilskudd/

2 T6: KS/PBL - Veileder og modell (1) F § 2: Dokumentasjon Regnearkmal: Etterlyser standard mal for beregning av tilskudd Sporbarhet: Hva er tatt med og hva er utelatt? Nøkkeltall: De viktigste kostnadsdriverne Revisjon: Kommunerevisjonen bør attestere for økt tillit til beregningene Informasjonsskriv: Forklare beregningen www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 2

3 T6: KS/PBL - Veileder og modell (2) F §§ 3 og 4: Ordinær drift og driftskostnader Skille mellom drifts-, administrasjons- og kapitalkostnader Bruke tilskuddsandel som året før (eks. 93 %) Ikke KOSTRA-basert regelverk for 2011 Eiendomsforetak: Konsernregnskap Budsjett, ikke regnskap, som grunnlag Budsjetterte antall barn (ikke nødvendigvis 15.12.-tall) www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 3

4 T6: KS/PBL - Veileder og modell (3) F §§ 5, 6, 7: § 5: Kommunene bør gi høyere kapitaltilskudd enn lovbestemt til nye IKBH med store kapitalkostnader § 6: Ny lov og forskrift (?) fra 2013 § 7: «Mønsteravtalen» anbefaler flere tellinger – kriterier og kontrollrutiner? www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 4

5 T6: KS/PBL - Veileder og modell (4) F §§ 8 og 11: § 8: Realistisk budsjett med lønnsjustering Foreløpig beregning før regnskapsavslutning, dvs. før 15.02. (etterjustering) Kalkylene for budsjettert selvkost og faktisk selvkost må settes opp slik at de kan sammenlignes § 11: Veilederen viser ikke metoder for å beregne refusjon mellom kommunene www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 5

6 Følg oss gjerne på nett: Hjemmeside: fmno.no Facebook.com/FylkesmannenNO Twitter.com/FMNordland (#fmno) Takk for oppmerksomheten! www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 6


Laste ned ppt "Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til IKBH KS og PBL: Felles veileder og modell + = SANT! Nettadresse:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google