Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner

2 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)2 DISPOSISJON zHva vil vi få til ? zHvordan får vi det til? zHvordan kan styringsorganet se ut? zHva slags administrasjon ser vi for oss? zHvilke oppgaver søkes det om?

3 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)3 Hva vil vi oppnå Visjon : Felles livskvalitet og vekst Mål: zbedre tjenester innenfor eks. øk. rammer zberedskap til å møte nye utfordringer zFLV drivkraften i utvikling av samarb. i Innherredsregionen zFLV tyngdepunkt for regional utvikling (kulturbasert forr.utv.) zSkape positivt bilde/image av regionen

4 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)4

5 5 Verdals konkurransefortrinn 1. Industrimiljø og industri kompetanse 2. Takler store omstillinger/svingninger i sysselsetting 3. Stabile kommunegrenser og befolkningsutvikling 4. Stiklestad 5. Natur/kultur

6 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)6

7 7 Levangers konkurransefortrinn 1. Allsidige Kompetansemiljøer 2. Stabil attraktiv småby med omland - Slow City 3. Statlige akademiske arbeidsplasser 4. Jevn vekst 5. Sentral beliggenhet

8 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)8 Verdal Levanger Frosta Samko mmune Samarbeid for fullverdige tjenester og tilbud

9 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)9 Samarbeid for fullverdige tjenester og tilbud - hvordan hente gevinsten? Ville det !!! Trenger et demokratisk og effektivt styringssystem Må unngå unødig administrasjon og byråkrati Trenger handlingsrom for å ”gå vegen” Skal ha ”mer tjenester igjen for pengene” og eller bedre fagmiljø/kvalitet Tørre å prøve - risikere noe Retur hvis en vil - Mulighet for å snu

10 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)10 Samarbeid for å være attraktive for bosetting og etablering Hvordan realisere det? Ville det !!! Trenger et overbyggende styringssystem Regionalt perspektiv på utvikling Handlingsrom - beslutningsmyndighet og virkemidler Mottaksapparat for nye utfordringer Ta et regionalt ansvar

11 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)11 Rammen for å få dette til: forsøk med samkommune og ny oppgavefordeling Handlingsrommet skaffes ved at Vi søker om to prinsipielle ting: interkommunalt demokratisk styringssystem ( forsøk fra kommuneloven) om ny oppgavefordeling - at kommunene kan legge oppgaver til samkommunen og fordele de mellom seg,og at vi kan på oss nye oppgaver fra andre ( forsøk fra særlover)

12 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)12 Organisasjonskart samkommunen Rådmannsteam

13 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)13 De 6 vedtatte samarbeidsområdene Støttefunksjon/ egenadm. IKT Fellesatsing barnevern Rus-prosjekt Felles regionalt utviklings program Felles Formannskap Som resultat av de 5 andre Samfunnsutvikling Overordnet styring og ledelse Tjenesteproduksjon Kompetanse/ bemanning Økonomi Felles administrativ ledergruppe Komptanseutvikling rus, barnevern,

14 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)14 Verdal Levanger Hvordan og om hva samarbeider vi Frosta Samko mmune

15 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)15 Hva kjennetegner en samkommune ? IGeografisk nedslagsfelt større enn en kommune IIEget politisk styringsorgan som er indirekte valgt fra K-styret IIIAnsvar for å løse flere oppgaver og er tillagt beslutningsmyndighet IVSelvstendig økonomi og er indirekte finansiert VEgen juridisk enhet VIEgen administrasjon

16 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)16 Startpakken - styringssystem, administrasjon og oppgaver Støttefunksjon/ egenadm. IKT Fellesatsing barnevern Rus-prosjekt Planutvalg? Landbruksvirkemidler? Samkom mune Som resultat av de 5 andre Samfunnsutvikling Overordnet styring og ledelse Tjenesteproduksjon Kompetanse/ bemanning Økonomi Felles administrativ ledergruppe Komptanseutvikling rus, barnevern,

17 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)17 Administrasjonen Det har vært arbeidet med 3 modeller: 1. Funksjons/oppgavefordeling mellom rådmennene 2. Rullering / åremålsfunksjon mellom kommunene 3. Egen administrasjon Saksbehandling mot felles saksbehandlingssystem Jobben gjøres i dag i tre kommuner, skal effektiviseres til 1 ”kommune”. Innherred samkommune. Modell med åremålsfunksjon mellom kommunene

18 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)18 Det politiske organet krav

19 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)19 Landbruk, areal, miljø, plan og byggesak

20 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)20 Landbruksoppgaver eksemplifisering

21 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)21 Plan og bygge - saksbehandling eksemplifisering Aktuelle §§: §9-1, 9-2, 10-1, 8 Beslutningsorganer; to-trinns -forsøkshjemling? Samkommunen som fast utvalg for plansaker Bruk av kommunenes servicekontor for enkle behandlinger Rutiner og opplegg for innbyggerne i de ulike kommunene utredes videre.

22 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)22 Barnevernsoppgaver

23 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)23 Rusoppgaver

24 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)24 Administrasjon-IKT

25 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)25 Samfunnsutvikling, regional planlegging og utvikling

26 Innherred samkommune (Frosta, Levanger og Verdal)26 Om prosessen i forsøksperioden


Laste ned ppt "Samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google