Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 En modig leder  Mangel på kvalifisert arbeidskraft  Noen så mitt potensial  Noen tok seg tid for å forklare  Noen ble av og til irritert på grunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " En modig leder  Mangel på kvalifisert arbeidskraft  Noen så mitt potensial  Noen tok seg tid for å forklare  Noen ble av og til irritert på grunn."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3  En modig leder  Mangel på kvalifisert arbeidskraft  Noen så mitt potensial  Noen tok seg tid for å forklare  Noen ble av og til irritert på grunn av misforståelser  Ingen sa: kom tilbake når du har lært norsk

4

5 Du har mer makt enn du tror!  Styrkeforhold  Avhengighet

6 Kommunikasjon  Oppmerksomhet  Tempo  Dialekter  Kroppsspråk  For få ord  For mange ord  Dårlig tid

7  Stortingsmelding 16 – ny nasjonal helse- og omsorgsplan:  Behov mer kunnskap innen migrasjon/språk/kultur  Rogaland fylkeskommune: Regionalplan for et inkluderende samfunn 2010 - 2014

8 Hva gjør Haugesund kommune:  Program for rekruttering av innvandrere  Demensomsorgens ABC for ansatte med norsk som andrespråk  Tilby kurs i basisferdigheter –lesing/skriving /data

9  Norskundervisning/grunnskoleopplæring  Vurdering av vikarer mht til språkkunnskap  Være lydhør overfor tilbakemeldinger fra arbeidsplassen  Øke kunnskapen hos det øvrige personalet om forutsetninger for et godt samarbeid i et mangfoldig arbeidsfellesskap  Ansvar for rekruttere, utvikle og beholde

10 Hva forventer vi av en medarbeider som ikke har norsk som morsmål?  Det samme som av alle andre nye medarbeidere:  Være engasjert i jobben, ikke sluntre unna, setter seg inn i gjeldene regler, spør når en ikke forstår, være lojal mot det som er bestemt, holde seg oppdatert  I tillegg: gå aktivt inn for å bli stadig bedre i norsk

11 Åpen :  Framtiden er flerkulturelle arbeidsplasser  Du er en del av dette  Ikke vent på at den nye kollegaen stiller spørsmål  Spør selv ( Fag) og lytt til svarene  Del kunnskapen din - fortell hva du gjør og hvorfor du gjør det  Ledsag handlinger med ord

12 Ærlig  Gi konkrete tilbakemeldinger når noe ikke er bra på en konstruktiv måte  Tenk godt gjennom før du gir tilbakemelding – det er ofte letteste utvei og skylde på språket

13 Raus. Mange opplever at pasienter er negativ til ansatte som ikke er norsk:  Ditt bidrag kan være at du introduserer kollegaen på en hyggelig måte til pasienten  Her gang du involver din utenlandske kollega til en meningsfull samtale får kollegaen trening i norsk

14 Troverdig  Fortell om rutiner og regler – da er det lettere å orientere seg – men ikke si at slik har vi alltid gjort det...  Fortell om våre verdier, snakk om etikk, fortell hva som er viktig for deg – hva du selv står for

15  Vi mangler helsefagarbeidere!  Som arbeidsgiver ønsker vi å utvikle en kultur for læring - vår ansatte deler sin kunnskap gjennom praktisk arbeid  Forskning: 70% - 90% av læringen skjer på arbeidsplassen!

16  Hvis dere ikke praktiserer noe av det vi har snakket om i dag, var mesteparten av dagen bortkastet!  De utenlandske kollegaer blir kun bedre på norsk hvis de får praktisert språket sitt på jobb - det er mye opp til deg hvor god din kollega blir i norsk!

17


Laste ned ppt " En modig leder  Mangel på kvalifisert arbeidskraft  Noen så mitt potensial  Noen tok seg tid for å forklare  Noen ble av og til irritert på grunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google