Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Egenvurdering og kameratvurdering Videreutdanning 18. okt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Egenvurdering og kameratvurdering Videreutdanning 18. okt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Egenvurdering og kameratvurdering Videreutdanning 18. okt
Egenvurdering og kameratvurdering Videreutdanning 18.okt Grete Sevje

2 Opplæringsloven § 3-12. Eigenvurdering
Eigenvurderinga til eleven er ein del av undervegsvurderinga. Eleven skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling, jf. opplæringslova § 2-3 og § 3-4. Hva gjør du i dag? Er det noe av det du gjør i dag som du tenker at kan videreutvikles?

3 Vurdering og læring Hva som bidrar mest til elevenes læringsutbytte
Læreren involverer elevene i vurdering av sitt eget arbeid Elevene får formativ vurdering i direkte kommunikasjon med læreren Fremovermeldingen tydelig viser veien fremover (Hattie 2007)

4 Vurdering og læring Læreren som involverer elevene i å lage kjennetegn og som inviterer dem til å vurdere sitt eget og medelevers arbeid, er med på å utvikle en dyp forståelse for læringsmålene hos elevene (Hattie 2007)

5 Vurdering og læring Jo tydeligere målet er, jo bedre vil elevene gjøre det (Clarke m.fl 2006)

6 Vurdering og motivasjon
Hvis avstanden mellom nåværende ståsted og ønsket ståsted er for stor har det negativ virkning på motivasjon Nåværende ståsted og ønsket ståsted (jfr nærmeste utviklingssone) ”Dette er noe jeg kan klare” skaper motivasjon

7 Vurdering og motivasjon
Å sette seg realistiske mål er en viktig drivkraft og motivasjon i læringsarbeidet Hva skal vi lære i dag? (stor bokstav etter punktum) Hvordan vet vi at vi har lært? Dette må vi huske på Dette øver vi på I hvilke situasjoner kan vi få bruk for det vi lærer nå?

8 Vurdering og motivasjon
Elevene gir uttrykk for at de liker vurdering når: De vet hva målet er De vet hva de skal gjøre for å nå målet De diskuterer med læreren hva vurderingen skal være De får individuell forovermelding De får positiv tilbakemelding før kritikk De får medelev fremovermelding (Leich 2007)

9 Eks kompetansemål norsk
2. trinn Målet for opplæringen er at eleven skal kunne trekke bokstavlyder sammen til ord lese store og små trykte bokstaver 4. trinn skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning 7. trinn skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner

10 Mål - Elevmedvirkning Lærerens arbeid
Analyse av målet/målene og hva elevene skal gjøre for å nå målet/målene Sammen med elevene Snakke om delmålet/målene med elevene. Hva skal de lære og hva skal de gjøre Lag oppgaver som vil gjøre elevene i stand til å nå målene Synliggjør læringsmålene for elevene – på tavla, på veggen, på arbeidsplan Hvordan kan dette gjøres i din klasse?

11 Mål - Elevmedvirkning VISK = Vi skal kunne
Felles delmål for hele elevgruppen Hvordan forklare disse målene for din elevgruppe? Slik kan dere arbeide .

12 Mål - Elevmedvirkning Plakat på veggen Lese høyt sammen med elevene
Snakke om hvordan målene kan nås Fokus både på endelig delmål og på prosessen Gir elevene mulighet til å vurdere hensikten med egen læring og kvaliteten på det de har gjort

13 Mål - egenvurdering MEMÅ = Mine egne mål
Nivå og arbeidsmåter elevene velger for best mulig å nå målene Hvordan hjelpe elevene å velge nivå som gir dem passende utfordringer?

14 Synliggjøre fagmål Dette lærer vi nå: Matte Norsk Engelsk 7 8 9 10
L / l HAR / har SOL / sol ELV /elv GREEN RED BLUE BLACK

15 Synliggjøre sosiale mål
Bevare Forbedre Komme presis Holde arbeidsro Alle får lov å bli med på leken Dele med hverandre Rekke opp hånda Alle må være stille når andre snakker

16 Egenvurdering Læreren kan hjelpe elevene til å ha kompetanse og lyst til å ta ansvar for egen læring ved hjelp av å utvikle egne ferdigheter i egenvurdering I egen klasse: 1 stopp og reflekter - ”hvor er vi nå” 2 se etter egne fremskritt - ”hva har vi lært” 3 vurder arbeidet opp mot kjennetegn - ”hvordan vet vi dette”

17 Utgangspunkt sjekklister
Egenvurdering Utgangspunkt sjekklister Læringsmål: Jeg kan si noe hyggelig til en annen elev Jeg kan kjenne igjen lyden H Jeg kan forklare hva tiervenner er

18 Egenvurdering To stjerner og et ønske
Fin kjirke Fint tre Kanse lit høyere himel

19 Egenvurdering Trafikklys
Jeg kan fortelle om noe jeg har lest

20 Egenvurdering Trafikklys
lett passe vanskelig

21 Egenvurdering Refleksjonskort
Dette lærte jeg forrige time/i går/i perioden: Å skrive Å regne oppgaver med Dette hjelper meg å lære

22 Egenvurdering 3, 2, 1 regelen
3 ting jeg har lært 2 ting som var vanskelig å forstå 1 ting jeg vil lære mer om

23 Egenvurdering Blinken
Henge tøyet pent på plass Komme rolig inn i timen Sette seg raskt ved pulten Bra, men kan bli bedre Hurra!!! Vi må øve mer

24 Egenvurdering Sjekkliste for en god presentasjon
Det vurderes om du Lav grad Middels grad Høy grad tar hensyn til hvem mottakeren er, barn, jevnaldrende, voksen snakker slik at den som lytter forstår det du sier har god stemmebruk har god kontakt med tilhørerne

25 Egenvurdering Sjekkliste for en god lytter
Det vurderes om du viser interesse for den som snakker viser interesse for det han/hun sier

26 Kameratvurdering Elever får større forståelse for målene ved å gi hverandre tilbakemelding Elever liker å få tilbakemelding fra medelever Kameratvurdering kan være: Fortell om noe du likte Still et spørsmål Gi et råd eller forslag knyttet til kjennetegnene

27 Kameratvurdering Elever bør trenes i kameratvurdering både fordi det har en indre verdi for eleven selv og fordi kameratvurdering kan hjelpe elevene til å trene sine ferdigheter i egenvurdering (Black and William 2002) Når elevene har vært med på å lage kjennetegn, er det enklere for elevene å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger (Shona Muller, lærer Edmonton)

28 Kameratvurdering Vi forteller historier. En snakker og en lytter. Den som lytter bruker ”tommelen opp-metoden” når noe er bra

29 Kameratvurdering ” Det er bedre å si: Du kan godt skrive litt større bokstaver på forsiden enn å si: Du skriver alltid så små bokstaver på forsidene dine”

30 Egenvurdering /kameratvurdering
Hvilke forutsetninger må være til stede for at elevene skal kunne praktisere egenvurdering og kameratvurdering? Positive / neg. sider? Hvordan kan elevene trene på i å gi hverandre gode fremmovermeldinger? Tenk – drøft 15 min.

31 Læringsvenn En som hjelper å lære En samtalepartner En å diskutere med
En å samarbeide med En å få tilbakemelding av Tilfeldige partnere som byttes ut jevnlig

32 Modeller for egenvurdering
Modellen over egenvurdering (basert på Black & Wiliam, 1998) består av følgende delprosesser: tidligere kunnskap og ny målsetting tro på egen evne og motivasjon valg av strategier overvåking og refleksjon som et bindeledd mellom og i alle delprosessene

33 Modeller for egenvurdering
Stiggings et al. (2007) beskriver egenvurdering som bestående av: identifisering av egne styrker og områder for forbedring behovet for oversikt over nøkkelbegreper og spørsmål om disse områdene bruk av etablerte målkriterier velge ut gode arbeider og forklare hvorfor de er gode gi beskrivende ‘feedback’ til medelever og bruke egen og andres ‘feedback’ for å gjenkjenne hva de har behov for å jobbe videre med og sette egne mål (Stiggins et al., 2007 s.44).

34 Mappe / portfolio Arbeidsmappe/arbeidsbok
Presentasjonsmappe/presentasjonsbok (boka mi) Tegninger Tekster Bilder ”Produkter” Prøver Oppgaver Egenvurderinger/refleksjoner

35 ”Læringsboka mi” - innhold
Noe valgfritt + noe som bestemmes av lærer Første halvår: Til sommeren:

36 Lærer og elev Det du tror om meg Slik du er mot meg Hvordan du ser på meg Hva du gjør mot meg Hvordan du lytter til meg Slik blir jeg


Laste ned ppt "Egenvurdering og kameratvurdering Videreutdanning 18. okt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google