Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Eksamen/vurderingsordninger i nye læreplaner Styringsdokumenter i vurderingsarbeidet: Kompetansemål i den fagspesifikke læreplanen Det arbeides med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Eksamen/vurderingsordninger i nye læreplaner Styringsdokumenter i vurderingsarbeidet: Kompetansemål i den fagspesifikke læreplanen Det arbeides med."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 Eksamen/vurderingsordninger i nye læreplaner Styringsdokumenter i vurderingsarbeidet: Kompetansemål i den fagspesifikke læreplanen Det arbeides med ny forskrift til opplæringslova som skal ut på høring i vår

3 3 Vurdering I vurderingen skiller vi mellom –Formativ evaluering (underveisvurdering) som bidrar til at elevene blir bevisst sin egen læringsprosess gjennom selvrefleksjon og lærerstyrt tilbakemelding –Summativ vurdering (sluttvurdering) brukes for å hjelpe eleven til å sette seg nye individuelle læringsmål og til å stake ut veien videre

4 4 Vurdering (høringsbrev 15.02.2005) I dagens ordning brukes begrepene avgangsprøve og eksamen. For å få en enhetlig begrepsbruk foreslår Utdanningsdirektoratet å erstatte begrepet avgangsprøve i grunnskolen med eksamen. I forslag til nye læreplaner er eksamensformene beskrevet som enten muntlige eller skriftlige. Skriftlige og muntlige eksamensformer kan for eksempel ta utgangspunkt i en forberedelsesdel, praktisk eller eksperimentelt arbeid, mappe, prosjektarbeid o.a. Slike ordninger vil bli nærmere omtalt i retningslinjer og veiledninger.

5 Eksamen/vurderingsordninger Læreplanene inneholder bare generelle ordninger Eks. ny læreplan i matematikk (1-12) Vurdering i matematikk De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven. Det gis avsluttende vurdering med karakter på følgende trinn: Standpunkt ÅrstrinnOrdning 10. årstrinn Elevene skal ha én standpunktkarakter. Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Vg2 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Elevene skal ha én standpunktkarakter.

6 Eksamen/vurderingsordninger Eks. ny læreplan i matematikk (1-12) (forts.) Der faget går over flere år, er det bare standpunktvurdering fra det øverste nivået i videregående opplæring som framkommer på kompetansebevis eller vitnemål. Eksamen for elever ÅrstrinnOrdning 10. årstrinnElevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut i muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogramElevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Vg2 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut i muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

7 Eksamen/vurderingsordninger Eks. ny læreplan i matematikk (1-12) (forts.) ÅrstrinnOrdning 10. årstrinnSe gjeldende ordning for grunnskoleopplæring for voksne. Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogramPrivatister går opp til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Vg2 studieforberedende utdanningsprogram Påbygning til generell studiekompetanse Privatister går opp til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Eksamen for privatister

8 8 Vurdering i norsk De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven. Det gis avsluttende vurdering med karakter på følgende trinn: Standpunktvurdering ÅrstrinnOrdning 10. årstrinnElevene skal ha to standpunktkarakterer, én i skriftlig og én i muntlig. Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én i skriftlig og én i muntlig. Vg2 studieforberedende utdanningsprogram Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Elevene skal ha tre standpunktkarakterer, én i hovedmål skriftlig, én i sidemål skriftlig og én i norsk muntlig.

9 9 Hvordan skal det evalueres? Ingen store endringer når det gjelder vurdering Oppfordres til å bruke nye eksamensformer –Forsøk med digital læringsbok/ressursmappe (Mandal vgs) Matematikk på alle trinn, én bok/mappe som utvides etter hvert trinn IT-fag (brukersystemer) –Mappevurdering gjennom året og brukt til eksamen Arendalsmodellen 3SKA (Arendal vgs)

10 10 Arendalsmodellen 3SKA Forsøk med ny eksamensform i 3SKA –Kombinasjon av skriftlig eksamen lokalt gitt muntlig eksamen mappevurdering –Sterk sammenheng mellom undervisning, elevaktivitet og eksamensform –Pedagogisk bruk av IKT –Læringsplattform/LMS

11 11 1.Innen 2005 skal det være utviklet funksjonelle, teknologiske og pedagogiske anbefalinger og veiledninger for bruk av elektroniske plattformer og læringsplattformer i alle utdanningsinstitusjoner for å sikre effektiv informasjonsflyt internt i organisasjonen og eksternt med samarbeidende institusjoner, organisasjoner, foresatte og andre grupper. 2.Fra våren 2005 skal bruk av IKT i avgangsprøver i grunnskolen og i eksamener i videregående opplæring gradvis tas i bruk. 3.Innen 2006 skal systemer for produksjon, lagring og gjenfinning av digitale læringsressurser så langt som mulig være basert på internasjonale standarder. 4.Innen 2008 skal vurdering med digitale mapper være tatt i bruk på alle nivå i utdanningen. Program for digital kompetanse – delmål, digitale læringsressurser, læreplaner og arbeidsformer

12 12 5.Innen 2008 skal det legges til rette for et velfungerende marked for digitale læringsressurser, både med betalbare og frie tjenester, slik at bare enkelte områder vil ha behov for særskilte støttetiltak. Det skal finnes et rikholdig tilbud av digitale læringsressurser av høy kvalitet innenfor fagene og på alle nivå i utdanningssystemet. 6.I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse. Undervisningen og opplæringen skal være organisert slik at både lærere og lærende naturlig etterspør digitale læringsressurser i sitt læringsarbeid. Program for digital kompetanse – delmål, digitale læringsressurser, læreplaner og arbeidsformer

13 13 System for digital eksamen Skolen trekker elevene ut til eksamen. Elevene tildeles pin- kode og eksaminandkoder i det skoleadministrative systemet. Eksaminandkoden brukes for anonymisere eleven ved sensur. Pin-koden brukes for ekstra autentisering og for å åpne eksamensrommet på eksamensdagen. Fødselsnummer brukes kun systemmessig for å sikre at eleven får tildelt riktig eksamensoppgave og får riktig karakter. Fødselsnummeret vil ikke være synlig. Eleven får melding om eksamen Sensor logger seg på og får tilgang til ”sine” oppgaver, vurderer og setter karakter Karakterlistene sendes digitalt fra sensormøtet til skolen som kobler eksaminandkoden sammen med elevdataene i det skoleadministrative systemet. Karakterene overføres automatisk til karakterdatabasen i det skoleadministrative systemet Skolen skriver ut vitnemål til eleven og overfører karakterene til VIGO mm TP-systemer Eleven logger seg på på eksamensdagen med sitt eget brukerID og passord. Bruker utdelt pin-kode for å åpne egen eksamen. Når eleven er ferdig, velger han/hun LEVER og bekrefter levering. Elevopplysninger ligger lagret i databasen i det skoleadministrative systemet Skoleadministrativt system Data overføres fra det skole- administrative systemet til en ny sentral eksamensdatabase


Laste ned ppt "1. Eksamen/vurderingsordninger i nye læreplaner Styringsdokumenter i vurderingsarbeidet: Kompetansemål i den fagspesifikke læreplanen Det arbeides med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google