Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldreveiledning i Modum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldreveiledning i Modum"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldreveiledning i Modum
Framtida nå - les og forstå! Foreldreveiledning i Modum Foreldreveiledning går ut på å gi foreldrene kunnskap og kompetanse om skolen og om læring På den måten vil vi øke deres medvirkning og involvering i barnas skolegang Alle foreldre kan bidra til at både skolen og læringen blir bedre Skolen vil legge til rette for at dere foreldre kan involvere dere i skolen og i læringsarbeidet på en måte som fremmer læring Introduksjon av opplegget. Det handler ikke så mye om å kunne hjelpe eleven med mattestykker, som det å være interessert og engasjert i skole og læring Foreldreskole i Modum

2 Foreldreveiledning i Modum, aktuelle tema:
Framtida nå - les og forstå! Foreldreveiledning i Modum, aktuelle tema: Foreldres betydning for barn/ungdoms læring. Alle foreldre er en ressurs og kan støtte sine barn i skolegangen. Noen enkle tips Fagtekster, les og lær! Ulike læringsstrategier Kompetansemål i læreplanen Noen øvelser om ulike læringsstrategier Dette er en oversikt over ulike temaer som blir berørt Foreldreskole i Modum

3 Foreldres betydning for barn/ungdoms læring.
Framtida nå - les og forstå! Foreldres betydning for barn/ungdoms læring. Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert, gjør barnet ditt det bedre på skolen. Ditt engasjement er like viktig på ungdomsskolen som i barneskolen. Diskuterer du med barnet, stimulerer du hennes/hans tanker og utvikling. Det er viktig at du er med og vurderer barnets arbeid. Når du bryr deg, blir barnet mer motivert og trives bedre på skolen. Din tro på egen rolle og mulighet til å påvirke er viktig for barnet ditt. Har du et godt forhold til skolen, påvirker det barnets resultater. At du kjenner de andre foreldrene, fører til bedre samarbeid og oppfølging. Foreldre er en viktig ressurs for barnas skolegang! Foreldreplakaten, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, (FUG) FUG, (foreldreutvalget for grunnskolen) har laget denne foreldreplakaten. Hva tenker foreldrene på møtet om dette? Stopp opp og ha summegrupper her! Utsagnene er basert på forskning, men det er viktig at foreldrene tygger litt på dette og tenker gjennom, - hva betyr dette for meg og mitt barn? Foreldreskole i Modum

4 Framtida nå - les og forstå!
Hva kan dere gjøre? Vis interesse for skolearbeidet! Snakk med ungdommene om hva de skal lære. – det er mye spennende stoff. Se på læringssplanene sammen! Få til en fornuftig balanse mellom ros og krav! Snakk med dem om hva de kan gjøre for å lære bedre! ”Jeg lærer best når jeg…..” Hjelp dem med å få system på lekser og på hvordan de arbeider. Snakk om det de har lest! ”Fortell meg…..” Snakk med dem om at det er viktig å få gode karakterer! Hjelp dem å organisere forberedelsene til viktige prøver! Dette er enkle råd. De er konkrete og mulige å gjøre noe med. Mye handler om at foreldrene kommuniserer til barna sine at, ”skole er viktig!” Foreldreskole i Modum

5 Framtida nå - les og forstå!
Fagtekster – les og lær! Alt som ikke er skjønnlitteratur er fagtekster. Finn eksempler på ulike fagtekster dere møter i hverdagen! Fagtekster krever ofte at vi skal gjøre tre ting, - lese, forstå og lære. Å lære betyr at du kan klare å ”gjøre stoffet til ditt eget,” -å kunne fortelle om det du har lest til andre. Tenk deg at du skal sette deg inn i en engelsk bruksanvisning til noe du har kjøpt. Hva gjør du? Har du eksempler på andre fagtekster som var litt brysomme? Summegrupper. Skjønnlitteratur er enklere. Hvis du leser en roman og kommer til noen vanskelige ord, går det greit an å komme videre. Hvis du støter på et par vanskelige begreper i naturfagleksa, eller i bruksanvisningen, stopper det ofte helt opp. Før sa vi ofte, ”les en gang til!” hvis noe i leksa var vanskelig. Nå sier vi, ”tenk smart, hvilken læringsstrategi velger du?” Prosjektet som vi kalte ”Framtida nå, les og forstå, ” er avsluttet. Det ga oss mye ny kunnskap om hva man kan gjøre for å gjøre lesing av fagtekster både enklere og mer lærerikt. Senere får foreldrene se og prøve ulike læringsstrategier som elevene lærer på skolen. Foreldreskole i Modum

6 Framtida nå - les og forstå!
Hvordan kan vi hjelpe? Skanne /skumme Foreldre – sammen med barnet ”Zoome ” seg inn på viktige punkter / innholdet Avklare ev misforståelser Samtaler Hva handler teksten om ? Tenk på …. når du leser dette. Etterpå vil jeg du skal fortelle meg om…. Førlesingsaktivitet. Fokus: NB ! IKKE for mye – i alle fall ikke ved svake elever. Gjerne èn ting. Foreldreskole i Modum

7 Framtida nå - les og forstå!
Fagtekster – ØVELSE Eks fra Yggdrasil, 6.trinn Les / se på dette i 20 sek Fortell sidemannen hva du lærte av dette. Annen hver person i hht plassering bilde – tekst. Snakk sammen. Hvem fikk mest informasjon på kortest tid ? Hvis du skal velge en av bildene for å skaffe deg kunnskap – hva fung best ??? For hvem… Middels til svake elever..??? Må alle lese alt, eller går det an å få med seg det viktigste på forskjellige måter? Foreldreskole i Modum

8 Fra Yggdrasil 6, Aschehoug
Foreldreskole i Modum

9 Fra Yggdrasil 6, Aschehoug
Foreldreskole i Modum

10 Framtida nå - les og forstå!
Fagtekster – les og lær! Førlesing Hva er målet med å lese dette? Hva handler dette om? Studer overskrifter og bilder Hva vet du om emnet fra før? Underveislesing Hvem handler det om? Hva handler det om? Når skjer handlingen? Skriv viktige ord Tankekart Tegne Etterlesing Hva lærte du? Skriv, fortell Stemte forventningene, handlet det om det jeg trodde? Det er tre ulike faser når du skal lese en fagtekst. Det er mye å vinne på å ikke bare sette i gang å lese, men å stoppe opp og stille noen spørsmål Foreldreskole i Modum

11 Fagtekster – plan for innføring av de ulike læringsstrategiene!
Framtida nå - les og forstå! Fagtekster – plan for innføring av de ulike læringsstrategiene! 1. trinn skumme, tankekart, tidslinje 2. trinn skanne 3. trinn lage spørsmål, ordbank 4. trinn kontekst 5. trinn VØL-skjema, ordbok 6. trinn avsnitt, storyboard 7. trinn oppsummering, venndiagram trinn Lesestrategier: repetert lesing, skumme, skanne, lage spørsmål, kontekst, ordbok, avsnitt, oppsummering. Diagrammer: tankekart, tidslinje, ordbank, VØL-skjema, storyboard, venndiagram, sosiogram. Dette er den kommunale planen for innføring og bruk av ulike læringsstrategier for å lese fagtekster. Det er viktig å understreke at dette er verktøyene som skal hjelpe eleven å lære lettere og bedre. Målet vårt er at elevene automatisk skal bruke ulike læringsstrategier og at de skal kunne fortelle hvorfor de velger som de gjør. Foreldreskole i Modum

12 Framtida nå - les og forstå!
Tidslinje To eksempler på tidslinjer i norskfaget. Den første om forfatteren Roald Dahl og den andre om boken Store Vennlige Kjempe Foreldreskole i Modum

13 Framtida nå - les og forstå!
To-kolonne skjema Elevene skal ikke bare lære å gjengi stoff. De skal også diskutere, reflektere og drøfte. Da er To-kolonne skjemaet fint for å få struktur og oversikt før de begynner å skrive Foreldreskole i Modum

14 Framtida nå - les og forstå!
To-kolonne skjema Hvem har ikke slitt med å få oversikt over tekststykker i matte? Dette skjemaet har vært veldig nyttig for mange for å sortere informasjon som blir gitt i oppgaven Foreldreskole i Modum

15 Framtida nå - les og forstå!
VØL-skjema Vet Ønsker å lære Lært Hvor bevisst er du på din egen læreprosess? Hva kan du og hva er det nye du ønsker å lære? Lisbeth M Brevik Foreldreskole i Modum

16 Framtida nå - les og forstå!
Venn diagram Venn diagram er en god venn når du skal diskutere og sammenligne. Hva er ulikt og hva er felles? Her et eksempel fra Ringenes Herre i engelskfaget Lisbeth M Brevik Foreldreskole i Modum

17 Framtida nå - les og forstå!
Venndiagram Hva er felles for USA og Norge og hva er ulikt? Igjen en fin måte å systematisere stoffet på Foreldreskole i Modum

18 Framtida nå - les og forstå!
Sosiogram Sosiogram viser hvordan mennesker påvirker hverandre og innvirker på hverandre. Nyttig både som egne notater for å få oversikt og forstå et stoff, og fint i oppgaver der elevene skal drøfte, diskutere eller reflektere Foreldreskole i Modum

19 Framtida nå - les og forstå!
Tankekart Fra engelskfaget. Det bli veldig mye lettere å fortelle om USA på engelsk med dette foran seg. Foreldreskole i Modum

20 Framtida nå - les og forstå!
Læreplanen LK-06 Fagene i grunnskolen er fastlagt i den nasjonale læreplanen Læreplanen for hver fag er delt inn i: Formålet med faget Hovedområder i faget Timetall i faget Grunnleggende ferdigheter i faget Kompetansemål i faget Vurdering i faget Læreplanen styrer det elevene skal lære på skolen, og de skal vurderes ut fra hvor god kompetanse de tilegner seg innenfor de ulike målene. Det er viktig at foreldrene vet dette. Læringsplanene som elevene får på skolen inneholder læringsmål som er basert på læreplanen Foreldreskole i Modum

21 Læreplanen Kompetansemål i faget Vurdering i faget
Hvert av hovedområdene i faget har detaljerte kompetansemål som angir hva elevene skal kunne etter 10. årstrinn Vurdering i faget Vurdering skjer med og uten karakter Vurdering skjer i forhold til kompetansemålene i læreplanen Vurdering angir graden av mestring i forhold til hvert enkelt kompetansemål Foreldreskole i Modum

22 Framtida nå - les og forstå!
Hvordan lærer du ? Summing, Hva betyr dette for meg? Forskning og erfaring viser denne ulikheten. Utg.pkt blir da å involvere foreldrene via handling. La foreldrene lære gjennom egen erfaring. Modeller noen strategier / prinsipper, og legg opp til samtaler / diskusjoner. Lurt med dette 2 og 2, ev liten gruppe for å få aktivisert flest mulig. + Få dem til å tenke på dette i samhandling med egne barn. Foreldreskole i Modum

23 To praktiske eksempler…..
Les og fortell hva det handler om! Foreldreskole i Modum

24 Framtida nå - les og forstå!
Øvelse: Prosedyren er egentlig ganske enkel. Først sorterer du gjenstandene. Det kan selvfølgelig være at en haug er nok, avhengig av hvor mye det er. Det er bedre å ta med for få ting enn for mange. På kort sikt kan dette synes uvesentlig, men det kan lett oppstå problemer. En feil kan bli kostbar. I begynnelsen kan denne prosessen virke komplisert, men den vil snart framstå som en del av livet. Det er vanskelig å tro at prosessen vil bli overflødig videre i livet. Etter at prosedyren ar avsluttet sorterer man gjenstandene igjen, slik at de plasseres på sine respektive plasser. Før eller senere vil de komme til anvendelse igjen, og hele prosessen må gjentas. Kan du enkelt plukke ut nøkkelord – ev streke under vesentlig informasjon ?? Foreldreskole i Modum

25 Framtida nå - les og forstå!
Klart og tydelig ? Enkelt å skille vesentlig fra uvesentlig informasjon ? Hva skjer når du mangler bakgrunnskunnskap ? Dette handler om å vaske klær, men det skal ikke sies før foreldrene har fått prøve seg litt. Finnes det eksempler der elever opplever det samme med tekster de skal tilegne seg? Foreldreskole i Modum

26 Framtida nå - les og forstå!
Øvelse: Sau Eple Bil Tulipan Okse Sykkel Banan Rose Lilje Gris Hortensia Plomme Tog Ferje Katt Pære Betydning av å organisere det du skal huske. Del salen på midten. Den ene halvdelen lukker øynene. Den andre halve gruppa : Se i 10 sekunder, husk og noter ned det du husker Foreldreskole i Modum

27 Framtida nå - les og forstå!
Prøv igjen: Sau Tulipan Okse Rose Gris Hortensia Katt Lilje Sykkel Eple Bil Plomme Tog Banan Ferje Pære Den første halve gruppa : Se i 10 sekunder, husk og noter ned det du husker. Den andre halvdelen lukker øynene Hvor mange husker 8 ting . Noen flere ??? Foreldreskole i Modum

28 Lykke til videre med læringsarbeidet!
Framtida nå - les og forstå! Lykke til videre med læringsarbeidet! Målet med møtet var å gi mer bevissthet om hvordan vi kan lære lettere og bedre, og hvordan foreldre kan hjelpe barna sine med å lære. Prikke og Stripa. Håper ikke resultatet blir som disse to……. Foreldreskole i Modum


Laste ned ppt "Foreldreveiledning i Modum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google