Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdag på DH: Stilhistorie – vg1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdag på DH: Stilhistorie – vg1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagdag på DH: Stilhistorie – vg1
Programfag: Produksjon og Kvalitet og dokumentasjon. Fellesfag: Norsk og matematikk.

2 Aktuelle emner innen fagene
Produksjon: Lage et produkt knyttet til en stilepoke. Norsk: Dokumentere prosessen gjennom en logg med bilder. Matematikk: Arbeidstegning, enheter og målestokk.

3 Organisering 60 elever 6 programfaglærere 4 norsklærere
2-3 matematikklærere Elevene arbeider individuelt. Felles utstilling til slutt.

4 Materialer og målestokk
Ståltråd/metalltråd, aviser, lim, papir, tre (fyrstikker, ispinner), papir på rull, papp, bobleplast, acrylmaling Målestokk 1:20 (?)

5 Organisering av dagen (Elevene har arbeidet med stilhistorie før denne dagen). Felles oppstart med introduksjon til den individuelle oppgaven. Lage en arbeidstegning Lage en modell(skissemodell for frisører) Presentere arbeidet sitt på en utstilling hvor de viser fram modellen, arbeidstegningen og dokumenterer dette i en PowerPoint-presentasjon med logg/beskrivelse av arbeidsprosessen.

6 Kompetansemål - Produksjon
bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkter velge og bruke verktøy, materialer og teknikker på en hensiktsmessig og forsvarlig måte

7 Kompetansemål: Kvalitet og dokumentasjon
bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov

8 Kompetansemål - Norsk kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner

9 Kompetansemål - Matematikk
tolke, lage og bruke skisser og arbeidsteikningar på problemstillingar frå kultur- og yrkesliv og presentere og grunngje løysingar bruke og grunngje bruken av formlikskap og målestokk til berekningar og i praktisk arbeid rekne med ulike måleiningar, bruke ulike målereiskapar, vurdere kva for målereiskapar som er formålstenlege, og vurdere kor usikre målingane er


Laste ned ppt "Fagdag på DH: Stilhistorie – vg1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google