Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GAMMEL OG NY  Sofaen er årets  modell. Stolen, Oxchair,  ble første gang presentert i 1960.  FOTO: EIVIND YGGESETH.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GAMMEL OG NY  Sofaen er årets  modell. Stolen, Oxchair,  ble første gang presentert i 1960.  FOTO: EIVIND YGGESETH."— Utskrift av presentasjonen:

1 GAMMEL OG NY  Sofaen er årets  modell. Stolen, Oxchair,  ble første gang presentert i 1960.  FOTO: EIVIND YGGESETH

2 KREATIV OG DYKTIG:  - Et EJ-møbel er et kunstverk, sier møbeldesigner Tore Wroldsen.  - Suksessen er en blanding av at Erik Jørgensen var en kreativ designer og en dyktig håndverker.  En kunnskap som gjorde at han også knyttet til seg noen av Danmarks beste designere, sier Wroldsen.  FOTO: EIVIND YGGESETH

3

4 Grunnleggende ferdigheter  Integrert i kompetansemålene  I Design og Trearbeid forståes grunnleggende ferdigheter slik:

5 Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig  innebærer å bruke tegninger, beskrivelser og annen dokumentasjon.  Det innbefatter å kommunisere med leverandører, kunder, medelever, lærere, næringslivet og andre samarbeidspartnere,  og å mestre faguttrykk.

6 Å kunne lese i design og trearbeid  innebærer å forstå arbeidstegninger, manualer, brukerveiledninger, faglitteratur og beskrivelser  og bruke teknisk informasjon fra leverandørenes HMS-blad.

7 Å kunne regne i design og trearbeid  innebærer å beregne materialforbruk, timeforbruk,  areal-, og volumenheter og kostnader forbundet med produksjon,  og å bruke geometri.

8 Å kunne bruke digitale verktøy i design og trearbeid  innebærer å arbeide med design, tegning, beregning og dokumentasjon.  Det innebærer også å kommunisere med leverandører, kunder og andre.

9 Hovedområder i faget Årstrinn 1. – 10. Grunnskolen  Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor.  Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.  Kunst og håndverk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen

10 ÅrstrinnHovedområder 1. – 10. Visuell Kommunik asjon DesignKunstArkitektur

11 Visuell kommunikasjon  I visuell kommunikasjon er praktisk skapende arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlagt.  Form, farge og komposisjon samt idéutvikling, problemløsning og symbolbehandling er sentrale emner i hovedområdet.  Eksperimentering med visuelle virkemidler står sentralt i arbeid visuell kommunikasjon i ulike medier.

12 Design  I design står formgiving av gjenstander sentralt. Her videreføres håndverkstradisjonen i faget.  Design omfatter både arbeid direkte i materialer og arbeid med skisser og modeller.  Utforming av ideer, arbeidstegninger, produkter og bruksformer står sentralt.  Kjennskap til materialer, problemløsning og produksjon kan danne grunnlag for innovasjon og entreprenørskap.

13 Kunst  Tradisjonen med fritt skapende arbeid innenfor bilde og skulptur videreføres og utvikles i dette hovedområdet.  Inspirasjon fra kunsthistorien, fra helleristninger via antikken og renessansen til dagens kunstverk i vårt flerkulturelle samfunn, danner utgangspunkt og referanse for elevens fantasi og eget skapende arbeid i ulike materialer.

14 Arkitektur  I arkitektur står kunnskap om det fysiske nærmiljøet sentralt. Dette innebærer kunnskap om hvordan bygningskulturen, inne- og uterom, kan påvirke vår hverdag.  Tegning og bygging av modeller i målestokk inngår i hovedområdet og danner grunnlag for å forestille seg tredimensjonale rom ut fra tegninger og dataanimasjoner.

15 Timetall i faget  Timetall oppgitt i 60-minutters enheter:  BARNETRINNET  1.–7. årstrinn: 477 timer  UNGDOMSTRINNET  8.–10. årstrinn: 150 timer

16 Grunnleggende ferdigheter i faget  Å kunne uttrykke seg muntlig  Å kunne uttrykke seg skriftlig  Å kunne lese i kunst og håndverk  Å kunne regne i kunst og håndverk  Å kunne bruke digitale verktøy

17

18 2. Problem- formuleringsfase Spør etter hva du skal gjøre og hvordan du skal gjøre det… Situasjon/oppgave: ”Utvikle et nytt formkonsept” 1.Informasjon- & analysefase - ” Samle inn og analysere fakta om eksisterende mobiltelefon og nasjonalromantikken - Lag skisser av det karakteristiske” 3. Idéfase Sette sammen elementene til mange ideer -Velge ut de 3 beste ideene - utvikle dem videre til 3 form konsepter skissenivå 1 4. Konseptfase - Presentasjon av 3 konsepter - Velge det beste konseptet skissenivå 2 5. Løsningsfase - Gjennomføre/ realisere ideen - ”Lage presentasjons- tegning” Skissenivå 3 faser i Design prosessen Modell av Thomas Dypevik

19 TREARBEIDSFAG v/ Wenche Strand  Utdanning  Møbelsnekkerlinje v/Bergen yrkesskole  Tegne og malerskole  1 årig kurs i trearbeid. Lærerhøgskole Blaker  3 årig Lærerhøgskolen i formgivning,Blaker. Tre, metall og tegning  Migrasjonspedagogikk  Tegnspråk  Undervist på Krohnsminde / Årstad.vidg. Skole siden 1987.

20 PROGRAMOMRÅDE FOR DESIGN OG TREARBEID LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG VG2 Gjelder fra 1. august 2007.

21 Formål  Bearbeiding av tre har lange tradisjoner i norsk og samisk kultur.  Fagområdet spenner fra tradisjonelt håndverk i små bedrifter til moderne produksjon av ulike trebaserte produkter.  Opplæringen i programfagene skal legge grunnlag for å dekke samfunnets behov for håndverks- og industriprodukter.

22 Bidra til utvikling av nye produkter i tråd med etterspørsel.

23 Formål videre  Opplæringen skal stimulere til kreativ formgivning av produkter i tre eller trebaserte materialer.  Opplæringen skal gi kunnskap om ulike materialer og teknikker innen design og trearbeid,  og ferdigheter i bruk av verktøy og maskiner.  Opplæringen skal bidra til utvikling av evne til å se sammenheng mellom form og funksjon og evne til praktisk problemløsning,  og utvikling av evne til selvstendig arbeid med ulike produkter.

24 TREBASERTE MATERIALER  Opplæringen skal stimulere til kreativ formgivning av produkter i tre eller trebaserte materialer. Opplæringen skal gi kunnskap om ulike materialer

25 Opplæringen skal gi kunnskap om ulike materialer og teknikker

26 FORM OG FUNKSJON  Opplæringen skal bidra til utvikling av evne til å se sammenheng mellom form og funksjon

27 Og evne til praktisk problemløsning

28 Og utvikling av evne til selvstendig arbeid med ulike produkter.

29 Og ulike teknikker

30 Ferdigheter i bruk av verktøy og maskiner.

31 Formål 3  I opplæringen skal det legges vekt på praktisk arbeid ved framstilling av håndverksprodukter, og det skal legges til rette for utvikling av estetisk forståelse for emner knyttet til fagområdet.


Laste ned ppt "GAMMEL OG NY  Sofaen er årets  modell. Stolen, Oxchair,  ble første gang presentert i 1960.  FOTO: EIVIND YGGESETH."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google