Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det nasjonale publiseringsutvalget og arbeidet med Open Access Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Seminar om vitenskapelig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det nasjonale publiseringsutvalget og arbeidet med Open Access Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Seminar om vitenskapelig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det nasjonale publiseringsutvalget og arbeidet med Open Access Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Seminar om vitenskapelig publisering ved NMBU Ås, 16. oktober 2014 Det nasjonale publiserigsutvalget (NPU) Mandat I hvilken grad er Open Access relevant for NPU? Godkjenning av nye publiseringskanaler og Open Access

2 Universitets- og høgskolerådet: Vekt på forskning (2004):
RBO – Et politisk ønske Vekt på forskning Vitenskapelige kanaler inndeles i to nivåer På oppdrag fra KD oppretter UHR et Nasjonalt publiseringsutvalg

3 Studiepoeng siden 2002 Budsjett for U&H Basis: 60% Utdanning: 25%
Behov for mer vekt på forskning i den overordnete budsjettmodellen for universiteter og høgskoler universiteter og høgskoler Studiepoeng siden 2002 Budsjett for U&H Basis: 60% Utdanning: 25% Forskning: 15% Strategiske midler Resultatbasert Vitenskapelig publisering Doktorgrader Ekstern finansiering : Vitenskapelige stillinger. Fra 2006: Publiseringspoeng 1,8 prosent av sektorens samlede budsjett omfordeles ut fra siste års publiseringspoeng

4 Definisjon – vitenskapelig publikasjon
Publikasjonen må: presentere ny innsikt være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted med rutiner for fagfellevurdering)* *Lokale kanaler inkluderes ikke (2/3 eller mer av forfatterne er fra samme institusjon)

5 Publication channels on two levels
Publiseringskanaler på to nivåer Nivå 2 representerer de mest prestisjefylte internasjonale kanalene, men disse kan bare representere 20 % av publikasjonene Nivå 2: Øverste nivå, utgjør 20 % av publikasjonene Nivå 1: Normalt nivå, utgjør 80 % av publikasjonene

6 Det nasjonale publiseringsutvalget

7 Utvalgets mandat

8 I hvilken grad er Open Access relevant?
Publiseringsindikatoren skal fremme kvalitet og omfang for norsk forskning Lukket (abonnement) eller åpent er ikke relevant Derfor sier vi at vi er Open Access nøytrale Open Access tidsskrift kan være på nivå 2 om det oppfattes som ledende av ulike lands forskere. OA er med andre ord IKKE relevant i forhold til hvordan vi bedømmer KVALITET! Andre virkemidler må brukes for å oppnå OA!

9 Godkjenning av nye publiseringskanaler

10 Godkjenning av nye publiseringskanaler
godkjente kanaler. Norske forskere publiserte i 4952 av disse kanalene i 2013. Ca nye forslag hvert år Hovedtyngden Open Access Initiativ fra useriøse aktører Forfatterbetaling = forretnings-mulighet! Forskere skal ha tillitt til kanalregisteret. Kvalitetssikring er viktig. MEN: Samme krav til vitenskapelighet for OA kanaler som for ab. Stor saksmengde har gitt oss kunnskap. Etablert rutiner i tråd med disse erfaringene.

11 Hvordan sjekke om en kanal er seriøs?
Sentrale kilder er: Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) liste over seriøse utgivere. Det internasjonale ISSN-registeret i Paris Ulrich Web Directory of Open Access Journals Beals list of predatory scholarly open-access publishers Miljøer med kompetanse i Norge, som CRIStin og UIT.

12 Hva ser vi etter? Fra sjekklisten til NSD:
Er oppgitte fagpersoner faktisk medlemmer av redaksjonen? Har de tilhørighet til de institusjonene som oppgis? Er utgivelsene indeksert i de indekstjenester som oppgis? Er det et reelt OA tidsskrift? Får man tilgang til fullstendige artikler eller bare abstract? Hva koster tjenesten, for forfatter eller leser? Hvilke andre utgivelser står utgiver bak? Er dette troverdige titler – er tittel til forveksling lik tittel på store anerkjente tidsskrifter? Er det titler med (altfor) store faglige nedslagsfelt?

13 Hva ser vi etter? Fra sjekklisten til NSD (forts.):
Får man treff på artiklene andre steder ved søk? Kan det være tilfelle av plagiat? Er kontaktinformasjonen lett tilgjengelig? Får man treff på utgiver / tidsskrift i diskusjonsforum? Er det pågående debatter om utgiver? Hvilket land oppgis som utgiversted? Stemmer dette med ISSN-register? Hvordan er rutinene for fagfellevurdering? Hvilken tidsramme er det snakk om? Mistenkelig kort tid mellom mottatt artikkel til endelig publisering?

14 Nordisk samarbeid Norge, Sverige, Finland og Danmark har etablert et samarbeid om et felles nordisk kanalregister. Her ser vi blant annet på hvilke rutiner vi har for godkjenning av nye publiseringskanaler med tanke på å etablere felles rutiner og fordele arbeidsoppgaver.


Laste ned ppt "Det nasjonale publiseringsutvalget og arbeidet med Open Access Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Seminar om vitenskapelig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google