Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet STYRINGSDOKUMENT FOR BARNEHAGEN ER: 1. BARNEHAGELOVEN 2. RAMMEPLAN 3. ENKELTE KOMMUNER HAR UTARBEIDET LOKALE STYRINGSDOKUMENT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet STYRINGSDOKUMENT FOR BARNEHAGEN ER: 1. BARNEHAGELOVEN 2. RAMMEPLAN 3. ENKELTE KOMMUNER HAR UTARBEIDET LOKALE STYRINGSDOKUMENT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet STYRINGSDOKUMENT FOR BARNEHAGEN ER: 1. BARNEHAGELOVEN 2. RAMMEPLAN 3. ENKELTE KOMMUNER HAR UTARBEIDET LOKALE STYRINGSDOKUMENT. HVA KAN BARNEHAGEN GJØRE?

2 Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet HVA KAN BARNEHAGEN GJØRE? SØRGE FOR AT ALLE BARN BLIR: SETT, HØRT OG BEKREFTET

3 Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet HVA KAN BARNEHAGEN GJØRE? FOR Å FÅ TIL DETTE MÅ VI: Vise oppriktig engasjement og nysgjerrighet på: hvem er du egentlig? hvordan har du det egentlig? hvordan ser verden ut fra ditt ståsted?

4 Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet HVA KAN BARNEHAGEN GJØRE? HVILKE BARN SKAL VI SE EKSTRA ETTER? UTAGERENDE OPPFØRSEL TILBAKETRUKNE OVERANSVARLIG ENGSTELIGE

5 Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet HVA KAN BARNEHAGEN GJØRE? for å vite hva man skal se etter må personalet i barnehagene ha: KOMPETANSE MOT

6 Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Å jobbe med tema: ”Tidlig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer” Kristiansund kommune

7 Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Tidlig innsats for barn som lever……. Ble satt ned en arbeidsgruppe i november 2008 på initiativ fra folkehelsekoordinatoren. Utgangspunkt – lite oppmelding til barnevernet fra barnehagene

8 Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Tidlig innsats for barn som lever……. ARBEIDSGRUPPEN: Kari Leren – enhetsleder barnehage Ann Kristin Dybvik– enhetsleder barnehage Hildegunn Orholm – familieveileder Bente Elshaug – folkehelsekoordinator Tonje Betten – tjenesteleder barnevern

9 Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Tidlig innsats for barn som lever……. BAKGRUNN: Lite oppmeldinger til barnevernet fra barnehager Hva er grunnen til det? Stornettverk – kommunale og private barnehager Tilbakemeldinger om lite kompetanse på området Mangel på tverrfaglig samarbeid mellom helsestasjon, barnevern og barnehagene.

10 Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Tidlig innsats for barn som lever……. Egen gruppe med enhetsledere fra kommunale og private barnehager laget ROS – analyser Forankret i kommuneledelsen Presentert : – På arbeidsseminaret for pedagogiske ledere – Gjennomgått på nettverk for enhetsledere barnehage – Utsendt til alle – Skal gjennomgås på arbeidsseminar for assistenter

11 Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Tidlig innsats for barn som lever……. ROS-ANALYSER(risiko og sårbarhetsanalyser) 1.Endret adferd hos barnet 2.Ruspåvirket foresatt i hentesituasjon 3.Vold og trusler fra foresatte

12 Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Tidlig innsats for barn som lever……. HAR GJENNOMFØRT: 3 arbeidsseminar á 3 timer for pedagogiske ledere Mye planlegging i forkant for å komme fram til hvordan kjøre seminar uten å tømme barnehagen for ansatte.

13 Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Tidlig innsats for barn som lever……. INNHOLD: Teoridel - faktadel Innlegg fra barnevern, barnehage og PPT Case – refleksjon i plenum Rollespill Den nødvendige samtalen for pedagogiske ledere

14 Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Tidlig innsats for barn som lever……. EVALUERING: Kjempebra innlegg Godt med konkret informasjon Stor nytteverdi Viktig med info om PPT og barnevernet Viktig med åpne kommunikasjonskanaler Helt nødvendig og lærerikt Bra med case og rollespill Inspirerende med tverrfaglighet

15 Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Tidlig innsats for barn som lever……. Har jobbet med case på stornettverk Representant fra barnevernet tilstede. Kjempebra respons fra enhetsledere /styrere på arbidsmetode

16 Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Tidlig innsats for barn som lever……. VEIEN VIDERE: 2 arbeidsseminar for assistenter Et seminar 3 timer 17.11. 2010 Et seminar á 3 timer våren 2011 INNHOLD ARBEIDSSEMINAR – Fakta om rus – Barnevernets arbeid – Rutiner og prosedyrer (ROS-analysene) – Hvordan møte foreldrene – Case og refleksjon

17 Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Tidlig innsats for barn som lever……. Veien videre Enhetsleder/styrer bør: gjennomgå ros – analyser/ rutiner for opplysningsplikt til barnevernet med nyansatte. gjennomgang i personalgruppa minst en gang pr. år. sette dette inn i årshjulet jobbe med case og rollespill for at ansatte skal bli tryggere på hvordan de skal handle.

18 Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet BLI SETT Hei Simon! Jeg er 11 år. Jeg er en jente som ingen ser. Ikke mamma og pappa. Ikke noen andre steder heller. Jeg sender deg et bilde av meg, for da tror jeg at du ser meg, utenpå. Hvis jeg skriver et brev til deg om hva jeg tenker og hvordan jeg har det, vil du lese det da? For da blir det på en måte en som ser meg helt. (”På skråss”, Aftenposten 14.02.2009)


Laste ned ppt "Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet STYRINGSDOKUMENT FOR BARNEHAGEN ER: 1. BARNEHAGELOVEN 2. RAMMEPLAN 3. ENKELTE KOMMUNER HAR UTARBEIDET LOKALE STYRINGSDOKUMENT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google