Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NIFS LOV OM IDRETTSRÅD I ALLE KOMMUNER MED MER ENN TRE IDRETTSLAG SKAL DET VÆRE IDRETTSRÅD FOR IDRETTSLAG SOM ER MEDLEM I NIF. (NIFS LOV § 8) Idrettsrådet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NIFS LOV OM IDRETTSRÅD I ALLE KOMMUNER MED MER ENN TRE IDRETTSLAG SKAL DET VÆRE IDRETTSRÅD FOR IDRETTSLAG SOM ER MEDLEM I NIF. (NIFS LOV § 8) Idrettsrådet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 NIFS LOV OM IDRETTSRÅD I ALLE KOMMUNER MED MER ENN TRE IDRETTSLAG SKAL DET VÆRE IDRETTSRÅD FOR IDRETTSLAG SOM ER MEDLEM I NIF. (NIFS LOV § 8) Idrettsrådet skal: styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå

3 LITT FAKTA Vi er det 10. største forbundet i NIF av 54 særforbund Vi er blant de 7 dominerende barneidretter som til sammen har 4/5 av alle aktive Vi er det 4. største i Oslo innen aldersgruppen 14 – 17 år Vi har stort fokus på etikk og oppdragelse, både på og utenfor idrettsarenaen Vi har enkle og billige anleggskrav i forhold til andre idretter Vi er lite plasskrevende, men aktiviserer mange på små flater I dag er det ca. 380 idrettsråd (430 kommuner) NIF arbeider for å få fungerende idrettsråd i alle kommuner (kurs og opplæring) Noen få idrettsråd har egne ansatte som er lønnet av kommunen Idrettsrådenes betydning og innflytelse blir bare større og større

4 HVA GJØR IDRETTSRÅDENE? Rådgivende organ for kommunen Står ofte for fordeling av treningstider i kommunale anlegg Er rådgivende for tildeling av økonomiske støtteordninger til idrettslag Er med i utvalg som planlegger nye treningsanlegg

5 STATUS I DAG…… Stort sett så står vi med luen i hånden og tar til takke med det som bys av treningstider, lokaler og økonomisk støtte Idrettsrådene er sammensatt av representanter fra ulike idretter - minus kampsport Dette medfører at ingen taler vår sak i de fora som sitter med beslutningene

6 HVORDAN KOMME INN I IDRETTSRÅDET Stille til valg på årsmøtet i idrettsrådet I forkant gå sammen flere kampsportklubber for å fremme en kandidat for valgkomiteen Alle klubber må stille på årsmøtet for å avgi stemme

7 EGEN ERFARING FRA IDRETTSRÅDET De fleste medlemmene av rådet har mest fokus på egen idrett Ingen har nevnt kampsport i forbindelse med planlegging av nye flerbrukshaller Lettere å påvirke fordeling av treningstider i kommunale anlegg Bedre oversikt over tildeling av økonomiske midler Bedre oversikt over ulike tilskuddsordninger

8 POLITISK PÅVIRKNING PÅ KOMMUNEN Påse at kommunen følger sine vedtatte idrettsplaner Kontrollere at idretten ikke blir en salderingspost ved trang kommuneøkonomi Om nødvendig bruke lagenes medvirkning for at kommunen følger sine egne vedtatte planer og budsjetter


Laste ned ppt "NIFS LOV OM IDRETTSRÅD I ALLE KOMMUNER MED MER ENN TRE IDRETTSLAG SKAL DET VÆRE IDRETTSRÅD FOR IDRETTSLAG SOM ER MEDLEM I NIF. (NIFS LOV § 8) Idrettsrådet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google