Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nor-Fishing 2014 Informasjon om fangstbehandlingsprosjekter Roar Pedersen, Fagsjef Fartøyteknologi, FHF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nor-Fishing 2014 Informasjon om fangstbehandlingsprosjekter Roar Pedersen, Fagsjef Fartøyteknologi, FHF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nor-Fishing 2014 Informasjon om fangstbehandlingsprosjekter Roar Pedersen, Fagsjef Fartøyteknologi, FHF

2 Overordnet målsetning FHF skal skape merverdier for sjømatnæringen gjennom næringsrettet Forskning og Utvikling Visjon Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst

3 Næringsrettet FoU Rettet mot områder og problemstillinger som er vesentlige for sjømatnæringen, noe som sikres gjennom god forankring og engasjement. Rettet mot konkret nytte og verdi, og bidrar til verdiskapning ved at resultatene blir aktivt utnyttet til beste for næringen

4 Fangstbehandlingsprosjekt i FHF 900526 Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord i snurrevadfartøy. Tilsagn FHF: kr. 8,064 mill.  Nytteverdi for næringen : Velfungerende El-bedøver Prototype bløggemaskin Prototype Food Skanner for artsbestemmelse og sortering av fisk  Prosjektledelse og partnere: SINTEF Fiskeri og havbruk, diverse industripartnere, verft og rederier

5 900998 Behovskartlegging av elektrobedøving av fisk i garn- og linefiskeri Tilsagn FHF: kr. 0,306 mill.  Potensiell nytteverdi for næringen : Lettere å frigjøre fisk fra garn Mindre tap av fisk ved klepping Mer effektiv bløgging  Prosjektledelse og partnere: SINTEF Fiskeri og havbruk og diverse rederier

6 901015 Automatisk bløgging av hvitfisk om bord (Bløggomat 1) Tilsagn FHF: kr. 1,052 mill.  Potensiell nytteverdi for næringen : Forbedring av eksisterende protype Adaptiv tilpassing til størrelse og art ved hjelp av maskinsyn Øke kapasiteten til minimum 15 fisk per minutt  Prosjektledelse og partnere: SINTEF Fiskeri og havbruk, diverse industripartnere, verft og rederier

7 900930 Implementering av teknologi for optimal kvalitet i fremtidens prosesslinje på trålere (OPTIPRO), Fase 1 Tilsagn FHF: kr. 2,120 mill.  Potensiell nytteverdi for næringen : Prosjektet vil bidra til etablering av ombordtaking ved pumping, midlertidig levendelagring før automatisert bedøvning og bløgging, samt videre automatisering av prosesslinjen  Prosjektledelse og partnere: NOFIMA, SINTEF Fiskeri og havbruk, Roaldsnes, Havfisk, Vartdal Seafood, Nergård, konsulenter og industripartnere

8 Redskapsteknologi 900865 – Fangstkontroll snurrevad – fokus på mengdebegrensning, artsseleksjon og størrelsesseleksjon. 900702 – Utvikling av effektiv teineteknologi. Mål om at en større andel av torsken skal fiskes med teiner i stede for garn

9 Videre satsing fra FHF FHF ønsker å etablere et samarbeid med Innovasjon Norge med tanke på en utlysing av brukerstyrte prosjekt innen trålflåten. Utlysing høsten 2014 Tema: Utvikling og implementering av automatisert teknologi i prosesslinjen om bord i trålere – fra trålsekk til ferdige produkter.

10

11


Laste ned ppt "Nor-Fishing 2014 Informasjon om fangstbehandlingsprosjekter Roar Pedersen, Fagsjef Fartøyteknologi, FHF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google