Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi og samfunn 1 Ny griperteknologi for effektivisering av handtering og pakking i næringsmiddelindustri Målsetting: Utvikle nye og egnede griperkonsepter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi og samfunn 1 Ny griperteknologi for effektivisering av handtering og pakking i næringsmiddelindustri Målsetting: Utvikle nye og egnede griperkonsepter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi og samfunn 1 Ny griperteknologi for effektivisering av handtering og pakking i næringsmiddelindustri Målsetting: Utvikle nye og egnede griperkonsepter som muliggjør robotisert handtering av ferske og myke objekter innen næringsmiddelindustrien Bygge forenklede systemer i laboratoriet basert på maskinsyn og roboter for å demonstrere den nye teknologien for konkrete behov hos bedriftene Evaluere og tilpasse teknologien. Produksjons- kostnader i foredlingslinjene skal reduseres Forberede og bistå implementering av teknologien Etablere gode samarbeidsrelasjoner mellom partene i prosjektet (foredlingsindustri – systemleverandør – FoU – bransjeorganisasjon)

2 Teknologi og samfunn 2 Ny griperteknologi for effektivisering av handtering og pakking i næringsmiddelindustri - Prosjektorganisering Prosjektleder: Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening Industri og eksport v/Kristian Prytz FoU-institutt: SINTEF Teknologi og samfunn + andre institutt etter behov Industripartnere: Melbu Fiskeindustri SalMar Processing GILDE Bøndernes Salgslag Maskon Finansiering av teknologiutvikling (2005 og 2006): NFR: 540’ + 510’ = 1.050’ NOK FHF/IN: 900’ + 900’ = 1.800’ NOK GILDE/Norsk Kjøtt: 290’ + 120’ = 410’ NOK SUM: 1.730’ + 1.530’ NOK = 3.260’ NOK

3 Teknologi og samfunn 3 Ny griperteknologi for effektivisering av handtering og pakking i næringsmiddelindustri - Kostnadsbudsjett PartnerPersonal- kostnader UtstyrAndre dir. kostnader TOTALT FHL260040300 SINTEF1.8998402202.959 Maskon27515070495 GILDE BS542190193925 Melbu Fiskeind.542190193925 Salmar542190193925 SUM4.0601.5609096.529

4 Teknologi og samfunn 4 Ny griperteknologi for effektivisering av handtering og pakking i næringsmiddel- industri - Analysefase Behovsanalyse i 3 foredlingsbedrifter Avklare aktuell foredlingslinje og produktgrunnlag Spesifikke utfordringer for griperfunksjon og handteringssystem beskrives Lønnsomhetskalkyle for 3 foredlingsbedrifter Beskrive produksjonskostnader for eksisterende operasjon(er) Beregne lønnsomhet for investering i robotisert handteringsløsning Kravspesifikasjon for 3 foredlingsbedrifter Krav til griperløsning Krav til helhetsløsning for automatisert handtering

5 Teknologi og samfunn 5 Ny griperteknologi for effektivisering av handtering og pakking i næringsmiddel- industri - Griperutvikling Utvikling av tilpassede gripere for ”non-rigid objects” Hvitfisk porsjonsbiter Laks porsjonsbiter Myke kjøttprodukter Eventuelt andre produkter Utvikling av tilpassede gripere for ”semi-rigid objects” Ferske skinker og/eller steiker Eventuelt andre aktuelle produkter Teste og evaluere gripere

6 Teknologi og samfunn 6 Ny griperteknologi for effektivisering av handtering og pakking i næringsmiddel- industri - Robotisert helhetsløsning Utvikle og prosjektere delsystemer i en integrert helhetsløsning for handteringssystem For Melbu Fiskeindustri For SalMar For GILDE BS Bygge og teste forenklet helhetsløsning i NTNU/SINTEFs laboratorium Evaluere testresultater og tilpasse løsninger

7 Teknologi og samfunn 7 Ny griperteknologi for effektivisering av handtering og pakking i næringsmiddelindustri - Utvikle klassifikasjonssystem for griperkonsepter Utarbeide krav til klassifikasjonssystem for gripere i robotiserte løsninger, med formål: Bistå bedrifter i valg av prinsipp for griping Bistå i evaluering av griperkonsepter Vise fordeler og ulemper med ulike løsninger Utvikle et klassifikasjonssystem Implementere viten om ulike griperprinsipp Bygge opp systematikk for systemet Beskrive og etablere hovedstruktur i klassifikasjonssystemet Teste ut bruk av systemet for en antall behov Evaluere og forbedre systemet

8 Teknologi og samfunn 8 Ny griperteknologi for effektivisering av handtering og pakking i næringsmiddelindustri - Implementering av robotisert helhetsløsning Avdekke behov for økt kompetanse i de 3 bedriftene Utarbeide kursunderlag og annet undervisningsmateriell Avholde opplæring i bedriftene Bistå i øvrige forberedende tiltak i bedriftene for implementering av ny teknologi

9 Teknologi og samfunn 9 Ny griperteknologi for effektivisering av handtering og pakking i næringsmiddel- industri - Informasjons- og resultatspredning Avholde seminar/workshop i regi av FHL Filetforum Etter halvgått løp, ultimo 2005 Ved avslutning, ultimo 2006 Artikler i fagtidsskrifter Artikler i aviser og andre massemedia Andre resultatspredningstiltak


Laste ned ppt "Teknologi og samfunn 1 Ny griperteknologi for effektivisering av handtering og pakking i næringsmiddelindustri Målsetting: Utvikle nye og egnede griperkonsepter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google