Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rederiskatt og lønnsomhet i fiskeriene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rederiskatt og lønnsomhet i fiskeriene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rederiskatt og lønnsomhet i fiskeriene
Rögnvaldur Hannesson Norges Handelshøyskole

2 Prinsipper for beskatning
Finnes det noen? De ideelle skatter Skatt efter evne Minst mulig tap av effektivitet ”Vi tar dem som ikke kan unnslippe” Bensin-, bil- og alminnelig inntektsskatt contra rederibeskatning

3 Provenytap p.g.a. rederibeskatningen 2005, mdr. kr.
Lønnssubsidier 1,5 12000 sjøfolk Særskilt rederibeskatning 1,5 0-skatt fra og med 2008 Samlet ,0 Schjelderup-utvalget foreslo all særbehandling av rederier fjernet Slik gikk det ikke

4 Flertallets begrunnelse:
Skatteinnrømmelser fører til uproduktive investeringer Den marine klynge er en myte: rederiene kjøper varer hvor de er konkurransedyktige på kvalitet og pris Vi har behov for arbeidskraft i næringer som makter å betale full lønn

5

6 Tall fra Lønnsomhetsundersøkelsene. Verdi av fiskerettigheter
ikke inkludert i kapitalbegrepet

7 Konkurransevridning vis-à-vis fiskerinæringen
Lavskatteregimet generelt gjør det mulig å overby fiskebåtrederier ved nybygg Er den lave lønnsomhet i utenriks sjøfart resultat av overinvestering i næringen? Lønnssubsidiene gjør det mulig å overby fiskeriene i konkurranse om arbeidskraft Nettolønnsordningen gir en subsidie på ca. 40% av lønnen, avhengig av trekkprosent pr. årsverk? For å henge med må fiskerlotten opp

8 Nettolønnsordningen i NOR
Norsk ordinært skipsregister (NOR) Her finner vi supplybåter, brønnbåter, m.v. Refusjon 2005: 1,0 mrd. Refusjon 2006: 0,9 mdr.

9 registrering av båter i utlandet, bruk av utenlandsk mannskap
Skal man rette opp konkurransevridningen ved å gi lignende innrømmelser for fiskeriene? Hvordan? registrering av båter i utlandet, bruk av utenlandsk mannskap Jeg ser ingen grunn til det, men man kommer fort opp i slike problemstillinger når man gir fordeler til den ene men ikke den andre

10 Uansett, kravene til lønnsomhet i fiskeriene kommer til å skjerpes
NOx-avgift, CO2-avgift Hvis slike avgifter er begrunnede, bør de betales likt av alle næringer Kun de som er lønnsomme efter slike avgifter vil og bør overleve

11

12

13 Hva som må til for å øke lønnsomheten i fiskeriene
Friest mulig omsettelige fangstkvoter Langsiktig Insentiver for å tilpasse kapasitet til ressursgrunnlaget Korttidsleie Bedre utnyttelse av eksisterende flåte i dårlige år

14 Andre rammebetingelser
Avvikling av leveringsplikt Avvikling av deltakerloven Ville muliggjøre vertikal integrasjon av fangst-ledd og bearbeidelse Avvikling av reguleringer som legger føringer på båtstørrelse og utforming Fjerning av politisk styring


Laste ned ppt "Rederiskatt og lønnsomhet i fiskeriene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google