Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sansning og persepsjon Christine Mohn Våren 2004

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sansning og persepsjon Christine Mohn Våren 2004"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sansning og persepsjon Christine Mohn Våren 2004 h.c.mohn@psykologi.uio.no

2 Forskningsnyheter Psychology Today Dagens Medisin Illustrert Vitenskap Mental Helse www.forskning.no www.sciencenews.org

3 Sansning og persepsjon Sansning: den prosess der stimuli oppdages, responderes på av sanseorganene og ”oversettes” til elektriske nerveimpulser som sendes til hjernen. »Passer & Smith (2004), s. 110 Persepsjon: fortolkningen av sansestimulering slik at den gir mening

4 Sanser 5 viktigste sanser: –Syn –Hørsel –Lukt –Smak –Berøring (smerte, temperatur) Store individuelle forskjeller

5 Sanser II Nærsanser / lavere ordens sanser smak, lukt, berøring Fjernsanser / høyere ordens sanser syn, hørsel Ved begrensninger i sansenes skarphet: Forsterkning av fysisk energi vi burde kunnet oppdage Omdannelse av fysisk energi vi ikke kan oppdage

6 Psykofysikk Sensorisk terskel (absolute threshold) –subliminal persepsjon Forskjellsterskel (difference threshold) –Webers lov Sensorisk adaptasjon –Ved uforandret stimulering

7 Sansningsprosessen Stimulering Sanseorgan Reseptor Transduksjon Nervebane Thalamus (ikke luktstimuli!) Mottaksområder i cortex

8 Syn Stimulus: elektromagnetiske bølger / lysbølger Måleenhet: nanometer (nm) Sanseorgan: øyet Cornea (hornhinnen) Pupillen Iris Linsen Retina (netthinnen)

9 Syn II Transduksjon: i fotoreseptorer i retina Staver (rods) Tapper (cones) Fotopigmenter Synsnerven Omkobling: i thalamus Synscortex i occipitallappen

10 Fargesyn Trikromatisk teori (Young-Helmholtz) Motsatt-prosess-teorien (Hering) To-prosess-teorien

11 Hørsel Stimulus: lydbølger / trykkbølger Sanseorgan: øret –Pinna –Ørekanalen –Mellomøret –Trommehinnen, hammer, ambolt, stigbøyle –Det ovale vindu: porten til indre øre Transduksjon: i sneglehuset i indre øre

12 Hørsel II Sneglehuset (cochlea): væskefylt membran med hårceller Hørselsnerven Omkobling i thalamus Hørselscortex i parietallappene

13 Hørsel III Frekvens: antall lydbølger pr. sekund Måleenhet: Herz (Hz) Pitch = tonehøyde Place theory of pitch perception (von Bekesy)

14 Hørsel og sinnsstemning Emosjonsaktiverende sans Evolusjonelt gammel sans – medfødt? Alle er musikalske Setninger / melodier: oppbygning av spenning, utløsning av spenning Rytmisk aspekt

15 Smak Kjemisk sans Stimuli: spyttløselige molekyler Sanseorgan: smaksløkene i munnhulen –4 grunnsmaker: søtt, salt, surt, bittert Transduksjon: i smaksløkene Smaksnerven Omkobling i thalamus Smakscortex parietalt og frontalt

16 Lukt Kjemisk sans Stimuli: flyktige, fettløselige molekyler Sanseorgan: luktepitelet i nesehulen Transduksjon: hårceller Nervebane: luktnerven Luktcortex: nederst i frontallappen

17 Berøring Også kalt hudsansen Stimuli: trykk, temperatur, kjemiske stoffer Sanseorgan: huden Transduksjon: i mekanoreseptorer Perifere nervebaner: svært mange Sentral nervebane: somatosensorisk bane Spinothalamisk bane Lemniskale bane Somatosensorisk cortex: parietallappen

18 Smerte Svært spesiell sans Livsviktig sans 3 typer smerte: –Somatisk –Nevrogen –Psykogen Stimuli: det individet opplever som smertefullt Sanseorgan: hele organismen

19 Smerte II Transduksjon: i mekanoreseptorer? Sentral nervebane: spinothalamiske bane (del av somatosensoriske bane) Nedadgående hemning - Portteorien Omkobling i thalamus Somatosensorisk cortex


Laste ned ppt "Sansning og persepsjon Christine Mohn Våren 2004"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google