Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smak og behag – det handler om å innfri forventningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smak og behag – det handler om å innfri forventningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Smak og behag – det handler om å innfri forventningen
Helge Bergslien

2 FROKOST

3 FROKOST Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

4 Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

5 Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien 5

6 SITUASJON ERFARING HELSE FYSIOLOGI LÆRING MEDIA TRADISJON BEHOV
Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

7 Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

8 SANSENE gjør det mulig å styre kroppen og kroppsfunksjonene på en hensiktsmessig måte.
Grunnlaget for tanker, følelser og læring ligger i informasjon om faktiske hendelser. Sansecellene omformer bestemte typer påvirkning, stimuli, til elektriske signaler som nervesystemet sender til hjernen, hvor de blir tolket og behandlet videre. Sansereseptorene ligger vanligvis i sansecellens overflatemembran. De fleste sansecellene er spesialiserte, og reagerer på en type påvirkning – det adekvate stimulus. Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien 8

9 Fysiologiske Forhold Sansing Terskelverdi Adaptering Intensitet
Kontinuitet Temperatur AKTIVITET Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien 9

10 FORBRUKEREN som del av smak og behag begrepet
.. som stiller krav til: smak, kvalitet, tilgjengelighet, lettvinthet, sunnhet, nærhet, tradisjon, nyhet og alt ellers….. …til en billig penge! Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

11 FORBRUKEREN foretrekker ulike (rå)varer – og gir dem ulik verdi
Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

12 Smak som eksempel hva påvirker vår vurdering av kvalitet !
Subjektivt og opplevd Det er når nervesignalene når hjernen at impulsene tolkes og gir en opplevelse. Opplevelsen avhenger av : Kunnskap Erfaring Situasjon Fysiologisk status Helse Objektivt og målbart Salt Søtt Surt Bittert Umami Kan knyttes til ioner og kjemiske forbindelser , analyser kan avdekke konsentrasjoner og gi oss et objektivt mål på smak. Aktiviteter i kjemoreceptorer i munnhulen kan måles og gi oss et målbart bilde på smak Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

13 Hjernen samler en rekke inntrykk som bearbeides ut fra erfaring og læring
Form Farge Størrelse Ser på Tekstur Basert på lagret informasjon former vi en forestilling om opplevelse – en forventning Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

14 Smakssansen Er viktig for å kontrollere at det vi drikker og spiser er av god kvalitet. Sansecellene som er ansvarlige for smakssansen, sitter på oversiden av tungen. De er ordnet i grupper som kalles smaksløker (sammen med støtteceller). Finnes også noen smaksløker spredt i munnhulen og svelget. Vi har omtrent smaksløker, som hver har 20 – 40 avlange smaksceller. Er utsatt for slitasje, og erstattes etter ca. 10 dager Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

15 SMAK PÅ DET LUKT SMAK SPYTT Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien
TYGG-TYGG SMAK Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

16 SMAK UMAMI SØTT SALT SURT BITTERT Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien
HA(aq) + H2O(l) ⇌ H3O+(aq) + A−(aq)         Ka Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

17 Luktesansen. Luktesansen er en fjernsans
For at noe skal luktes må det være flyktig, vann- eller fettløselig. Kjemoreseptorer kan sanse lave konsentrasjoner. Vi kan lukte mange tusen forskjellige luktestoffer. Påvirker vår adferd. Tygd mat frigjør kjemikalier som blander seg med luften eller fester seg på vannpartikler. Kommer så i kontakt med kjemoreseptorene i nesehulen. Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

18 LUKT Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

19 Smak og luktemolekyler stimulerer receptorene i membranen på sansecellen. Dette utløser et sett kjemiske reaksjoner i cellemembranen og cellen. Dersom stimuli er sterkt nok vil det utløses en sterk endring i polaritet over cellemembranen og generering av et aksjonspotensial. Polaritetsendringene vil bre seg over cellen som et elektrisk signal. På denne måten føres informasjonen til hjernen. Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

20 Hvordan forstår vi kvalitet ?
Den subjektive kontra den objektive kvaliteten – Den opplevde kontra den målbare kvaliteten Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

21 Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

22 Smakens primære sanseområde
Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien 22

23 Smakens primære sanseområde
Tolkingsområdet Smakens primære sanseområde Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

24 Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien 24

25 Opplevd kvalitet skapes i hjernen
Situasjon Læring Fysiologi SMAK LUKT Helse SYN LYD Erfaring Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

26 Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien 26

27 SMAKS-OPPLEVELSEN Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

28 Forventning og opplevelse 1
Opplevelsen Forventningen Når forventning og opplevelse ikke samsvarer kan tolkningen bli negativ Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

29 Forventning og opplevelse 1
Opplevelsen Forventningen Når forventning og opplevelse samsvarer tilfredsstilles vi Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

30 Konklusjon Smaksopplevelse er en individuell sak som kan
diskuteres, men ikke nødvendigvis forenes Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

31 Et bedre måltid Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien

32 Ullensvang, Mai 2014 Helge Bergslien


Laste ned ppt "Smak og behag – det handler om å innfri forventningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google