Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smak og behag – det handler om å innfri forventningen Helge Bergslien.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smak og behag – det handler om å innfri forventningen Helge Bergslien."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smak og behag – det handler om å innfri forventningen Helge Bergslien

2 FROKOST

3 Helge Bergslien3 Ullensvang, Mai 2014

4 Helge Bergslien4 Ullensvang, Mai 2014

5 Helge Bergslien5 Ullensvang, Mai 2014

6 LÆRING TRADISJON SITUASJON ERFARING MEDIA BEHOV HELSE FYSIOLOGI Helge Bergslien6 Ullensvang, Mai 2014

7 Helge Bergslien7 Ullensvang, Mai 2014

8 SANSENE gjør det mulig å styre kroppen og kroppsfunksjonene på en hensiktsmessig måte. Grunnlaget for tanker, følelser og læring ligger i informasjon om faktiske hendelser. Sansecellene omformer bestemte typer påvirkning, stimuli, til elektriske signaler som nervesystemet sender til hjernen, hvor de blir tolket og behandlet videre. Sansereseptorene ligger vanligvis i sansecellens overflatemembran. De fleste sansecellene er spesialiserte, og reagerer på en type påvirkning – det adekvate stimulus. Helge Bergslien8 Ullensvang, Mai 2014

9 Fysiologiske Forhold Sansing – Terskelverdi – Adaptering – Intensitet – Kontinuitet – Temperatur Helge Bergslien9 AKTIVITET Ullensvang, Mai 2014

10 FORBRUKEREN som del av smak og behag begrepet.. som stiller krav til: smak, kvalitet, tilgjengelighet, lettvinthet, sunnhet, nærhet, tradisjon, nyhet og alt ellers….. …til en billig penge! Helge Bergslien10 Ullensvang, Mai 2014

11 Helge Bergslien11 Ullensvang, Mai 2014 FORBRUKEREN foretrekker ulike (rå)varer – og gir dem ulik verdi

12 Smak som eksempel hva påvirker vår vurdering av kvalitet ! Objektivt og målbart Salt Søtt Surt Bittert Umami Kan knyttes til ioner og kjemiske forbindelser, analyser kan avdekke konsentrasjoner og gi oss et objektivt mål på smak. Aktiviteter i kjemoreceptorer i munnhulen kan måles og gi oss et målbart bilde på smak Subjektivt og opplevd Det er når nervesignalene når hjernen at impulsene tolkes og gir en opplevelse. Opplevelsen avhenger av : Kunnskap Erfaring Situasjon Fysiologisk status Helse Helge Bergslien12 Ullensvang, Mai 2014

13 Ser på Hjernen samler en rekke inntrykk som bearbeides ut fra erfaring og læring Form Tekstur Størrelse Farge Basert på lagret informasjon former vi en forestilling om opplevelse – en forventning Helge Bergslien13 Ullensvang, Mai 2014

14 Er viktig for å kontrollere at det vi drikker og spiser er av god kvalitet. Sansecellene som er ansvarlige for smakssansen, sitter på oversiden av tungen. De er ordnet i grupper som kalles smaksløker (sammen med støtteceller). Finnes også noen smaksløker spredt i munnhulen og svelget. Vi har omtrent 10 000 smaksløker, som hver har 20 – 40 avlange smaksceller. Er utsatt for slitasje, og erstattes etter ca. 10 dager Smakssansen Helge Bergslien14 Ullensvang, Mai 2014

15 SMAK PÅ DET SPYTT TYGG-TYGG LUKT SMAK Helge Bergslien15 Ullensvang, Mai 2014

16 SMAK SØTTSALT SURTBITTERT UMAMI HA(aq) + H 2 O(l) ⇌ H 3 O + (aq) + A − (aq) K a Helge Bergslien16 Ullensvang, Mai 2014

17 Luktesansen. Luktesansen er en fjernsans For at noe skal luktes må det være flyktig, vann- eller fettløselig. Kjemoreseptorer kan sanse lave konsentrasjoner. Vi kan lukte mange tusen forskjellige luktestoffer. Påvirker vår adferd. Tygd mat frigjør kjemikalier som blander seg med luften eller fester seg på vannpartikler. Kommer så i kontakt med kjemoreseptorene i nesehulen. Helge Bergslien17 Ullensvang, Mai 2014

18 LUKT Helge Bergslien18 Ullensvang, Mai 2014

19 Smak og luktemolekyler stimulerer receptorene i membranen på sansecellen. Dette utløser et sett kjemiske reaksjoner i cellemembranen og cellen. Dersom stimuli er sterkt nok vil det utløses en sterk endring i polaritet over cellemembranen og generering av et aksjonspotensial. Polaritetsendringene vil bre seg over cellen som et elektrisk signal. På denne måten føres informasjonen til hjernen. Helge Bergslien19 Ullensvang, Mai 2014

20 Den subjektive kontra den objektive kvaliteten – Den opplevde kontra den målbare kvaliteten Hvordan forstår vi kvalitet ? Helge Bergslien20 Ullensvang, Mai 2014

21 Helge Bergslien21 Ullensvang, Mai 2014

22 Helge Bergslien22 Ullensvang, Mai 2014 Smakens primære sanseområde

23 Helge Bergslien23 Ullensvang, Mai 2014 Smakens primære sanseområde Tolkingsområdet

24 Helge Bergslien24 Ullensvang, Mai 2014

25 Opplevd kvalitet skapes i hjernen Erfaring Læring Situasjon Fysiologi Helse LUKT SYN LYD SMAK Helge Bergslien25 Ullensvang, Mai 2014

26 Helge Bergslien26 Ullensvang, Mai 2014

27 SMAKS- OPPLEVELSEN Helge Bergslien27 Ullensvang, Mai 2014

28 Forventning og opplevelse 1 Forventningen Opplevelsen Når forventning og opplevelse ikke samsvarer kan tolkningen bli negativ Helge Bergslien28 Ullensvang, Mai 2014

29 Forventning og opplevelse 1 Forventningen Opplevelsen Når forventning og opplevelse samsvarer tilfredsstilles vi Helge Bergslien29 Ullensvang, Mai 2014

30 Konklusjon Smaksopplevelse er en individuell sak som kan diskuteres, men ikke nødvendigvis forenes Helge Bergslien30 Ullensvang, Mai 2014

31 Helge Bergslien31 Et bedre måltid Et bedre måltid Ullensvang, Mai 2014

32 Helge Bergslien32 Ullensvang, Mai 2014


Laste ned ppt "Smak og behag – det handler om å innfri forventningen Helge Bergslien."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google