Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk og stell av høreapparater Sigrid Hagaseth Haug.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk og stell av høreapparater Sigrid Hagaseth Haug."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk og stell av høreapparater Sigrid Hagaseth Haug

2 Introduksjon Litt om hørselsfunksjonen og hørselstap Litt om hørselsfunksjonen og hørselstap Om forskjellige høreapparater Om forskjellige høreapparater Hva et høreapparat består av Hva et høreapparat består av Hvordan holde et høreapparat i orden Hvordan holde et høreapparat i orden Tips og gode råd for høreapparatbrukere Tips og gode råd for høreapparatbrukere Kort om andre tekniske hjelpemidler Kort om andre tekniske hjelpemidler

3 Hva gjør vi på høresentralen Utredning av hørsel Utredning av hørsel Tilpasser høreapparater Tilpasser høreapparater Kontroller Kontroller

4 Henvisning For å komme til oss må vi ha en henvisning: For å komme til oss må vi ha en henvisning: - fastlege - fastlege - helsestasjon - helsestasjon - annen ØNH-spesialist etc. - annen ØNH-spesialist etc.

5 Hvordan vi oppfatter lyd Ytre øret – samler lyd Ytre øret – samler lyd Øregangen – lyden ledes innover Øregangen – lyden ledes innover Trommehinnen – lydbølger treffer trommehinnen og den blir satt i bevegelse Trommehinnen – lydbølger treffer trommehinnen og den blir satt i bevegelse Ørebenskjeden i mellomøret (hammeren, ambolten og stigbøylen) – leder bevegelsene til sneglehuset i det indre øret Ørebenskjeden i mellomøret (hammeren, ambolten og stigbøylen) – leder bevegelsene til sneglehuset i det indre øret Sneglehuset – lydbølgene skaper bevegelse i små hårceller som kan registrere lyse/mørke toner. Sender disse signalene videre via hørselsnerven og opp til hjernen og vi oppfatter lyd! Sneglehuset – lydbølgene skaper bevegelse i små hårceller som kan registrere lyse/mørke toner. Sender disse signalene videre via hørselsnerven og opp til hjernen og vi oppfatter lyd!

6 Hvordan vi oppfatter lyd

7 Hørselstesten/audiogrammet Viser hvilke lyder vi hører bra/dårlig Viser hvilke lyder vi hører bra/dårlig Det vanligste er aldersbetinget hørselstap – diskanten er dårligst, mens bass er mye bedre (men dette kan endre seg!) Det vanligste er aldersbetinget hørselstap – diskanten er dårligst, mens bass er mye bedre (men dette kan endre seg!) Typer hørselstap har betydning for hvilken hjelp man kan få (for eksempel operasjon/høreapparat) Typer hørselstap har betydning for hvilken hjelp man kan få (for eksempel operasjon/høreapparat)

8 Hørselstesten/audiogrammet

9 Ulike typer hørselstap Ørevoks Ørevoks Medfødt – grunn usikker Medfødt – grunn usikker Arvelig Arvelig Ervervet – for eksempel etter sykdom (hjernehinnebetennese) Ervervet – for eksempel etter sykdom (hjernehinnebetennese) Aldersbetinget (presbyacusis) – slitasje av hørselscellene Aldersbetinget (presbyacusis) – slitasje av hørselscellene Støyskade – slitasje Støyskade – slitasje

10 Ulike typer hørselstap Sykdom i øret – for eksempel meniere (indreøret og balanseorganet) eller otosclerose (forbening av ørebenskjeden) Sykdom i øret – for eksempel meniere (indreøret og balanseorganet) eller otosclerose (forbening av ørebenskjeden) Væske i mellomøret (særlig barn) Væske i mellomøret (særlig barn) Acusticusnevrinom (godartet svulst på hjernen) Acusticusnevrinom (godartet svulst på hjernen) Traume Traume Div annet Div annet

11 Kort om hørselens 5 dimensjoner Det minste øret kan høre Det minste øret kan høre Det meste øret kan tåle Det meste øret kan tåle Evnen til å oppfatte to toner samtidig Evnen til å oppfatte to toner samtidig Evnen til å skille to etterfølgende lyder fra hverandre Evnen til å skille to etterfølgende lyder fra hverandre Hørsel med to ører Hørsel med to ører

12 Kort om hørselens 5 dimensjoner Mister evnen til å høre svake lyder, mens kraftige lyder er som før. Mister evnen til å høre svake lyder, mens kraftige lyder er som før. Nedsatt evne til å høre enkelte komponenter i sammensatte lyder, f.eks. tale. Nedsatt evne til å høre enkelte komponenter i sammensatte lyder, f.eks. tale. Nedsatt evne til å høre hvilken retning lyden kommer fra. Nedsatt evne til å høre hvilken retning lyden kommer fra.

13 Hørsel og geriatri 70 år – 75% har hørselstap 70 år – 75% har hørselstap 80 år – 90% har hørselstap 80 år – 90% har hørselstap Ikke bare øret som ikke hører lyd, men også en degenerasjon av selve oppfattelsessenteret i hjernen Ikke bare øret som ikke hører lyd, men også en degenerasjon av selve oppfattelsessenteret i hjernen Oppfattelse av lydsignaler (og spesielt tale) blir vanskeligere Oppfattelse av lydsignaler (og spesielt tale) blir vanskeligere

14 Hørsel og geriatri Læring går langsommere Læring går langsommere Endring i sanseorganet Endring i sanseorganet Blir fortere trett og må ha oftere pauser Blir fortere trett og må ha oftere pauser Hukommelse: registrering av inntrykk, lagring, gjenkallelse Hukommelse: registrering av inntrykk, lagring, gjenkallelse

15 Hva er et høreapparat Et lydanlegg i miniatyr Et lydanlegg i miniatyr Består av energikilde (batteri), mikrofon, forsterker og høyttaler Består av energikilde (batteri), mikrofon, forsterker og høyttaler De enkelte frekvensområder få hver sin forsterkning, samt at kraftige og svake lyder reguleres hver for seg De enkelte frekvensområder få hver sin forsterkning, samt at kraftige og svake lyder reguleres hver for seg Støyredukasjon Støyredukasjon

16 Høreapparattyper Bak-øret-apparater (ørehengere) Bak-øret-apparater (ørehengere) Alt-i-øret-apparater Alt-i-øret-apparater

17 Bak-øret-apparater Selve apparatet sitter bak øret og er festet til en ørepropp som sitter i øret Selve apparatet sitter bak øret og er festet til en ørepropp som sitter i øret Mange størrelser og varianter Mange størrelser og varianter Kan ha stor lydstyrke Kan ha stor lydstyrke Passer til de fleste typer hørselstap Passer til de fleste typer hørselstap Forholdsvis lett og vedlikeholde Forholdsvis lett og vedlikeholde

18 Bak-øret-apparater

19 Bak-øret-apparater

20 Alt-i-øret-apparater Hele apparatet sitter i brukerens øre Hele apparatet sitter i brukerens øre Flere størrelser Flere størrelser Passer til milde til moderate hørselstap Passer til milde til moderate hørselstap Krever godt syn og god fingerfølighet Krever godt syn og god fingerfølighet

21 Alt-i-øret-apparater

22 Valg av høreapparat Mange valgmuligheter, men ikke alt passer til alle Mange valgmuligheter, men ikke alt passer til alle Må ta hensyn til alder, hørselstap, syn, fingerferdighet, anatomi osv. Må ta hensyn til alder, hørselstap, syn, fingerferdighet, anatomi osv.

23 Forskjellige funksjoner på høreapparatet Volumkontroll Volumkontroll Programvelgerknapp/telespole Programvelgerknapp/telespole Fjernkontroll/streamer Fjernkontroll/streamer

24 Bruk og stell av høreapparatet Selve høreapparatet Selve høreapparatet Batteri Batteri Ørepropp Ørepropp Plastslange Plastslange Filter Filter

25 Selve høreapparatet Må ikke utsettes for vann og fuktighet Må ikke utsettes for vann og fuktighet Tåler ikke sterk varme og direkte sollys Tåler ikke sterk varme og direkte sollys Må vernes mot støt og slag Må vernes mot støt og slag Ikke skru apparatet fra hverandre Ikke skru apparatet fra hverandre Tørk jevnlig av apparatet med en tørr klut Tørk jevnlig av apparatet med en tørr klut

26 Batteri Engangsbatteri, ikke oppladbart Engangsbatteri, ikke oppladbart Batterityper: 10, 312, 13 og 675 Batterityper: 10, 312, 13 og 675 Størrelsen på batteriet påvirker levetiden Størrelsen på batteriet påvirker levetiden Batteriet begynner å virke når man fjerner forseglingen Batteriet begynner å virke når man fjerner forseglingen Pass på riktig plassering av batteri (+/-) Pass på riktig plassering av batteri (+/-) Slå alltid av apparatet når det ikke er i bruk/evt ta ut batteriet Slå alltid av apparatet når det ikke er i bruk/evt ta ut batteriet Fås kjøpt på apotek, urmaker, postordre, forhandlere, Clas Olsson osv. Fås kjøpt på apotek, urmaker, postordre, forhandlere, Clas Olsson osv.

27 Ørepropp Plasser øreproppen riktig i øret (høyre-venstre) Plasser øreproppen riktig i øret (høyre-venstre) Ukentlig renhold (vask), øreproppen må da skilles fra apparatet. Ukentlig renhold (vask), øreproppen må da skilles fra apparatet. Må være helt tørr før sammensetting. Må være helt tørr før sammensetting.

28 Plastslange Må ikke utsettes for knekk/brudd Må ikke utsettes for knekk/brudd Sjekk jevnlig om det er smuss eller kondens i slangen Sjekk jevnlig om det er smuss eller kondens i slangen Gule, løse eller stive slanger må byttes (gjerne hvert halvår) Gule, løse eller stive slanger må byttes (gjerne hvert halvår)

29 Ørepropp/plastslange

30 Åpen løsning

31 Filter Filter beskytter apparatet mot smuss Filter beskytter apparatet mot smuss Det finnes flere forskjellige typer filtere Det finnes flere forskjellige typer filtere Når dette går tett, må det skiftes slik at lyden får passert inn i øret. Når dette går tett, må det skiftes slik at lyden får passert inn i øret.

32 Filter

33 Filter

34 Feilsøking Det er som regel 2 årsaker til at et apparatet ikke fungerer!!! : Det er som regel 2 årsaker til at et apparatet ikke fungerer!!! : - Batteriet er tomt - Batteriet er tomt - Proppen/filteret er full av voks - Proppen/filteret er full av voks

35 Feilsøking Andre årsaker: Andre årsaker: - Feil isatt batteri - Feil isatt batteri - Brekk på slangen - Brekk på slangen - Apparatet er satt på telespole - Apparatet er satt på telespole - Fukt i apparatet - Fukt i apparatet - Gammelt apparat - Gammelt apparat

36 Høreapparatet piper!!! Feedback: Feedback: - Ørevoks i ørene - Ørevoks i ørene - Ørevoks i proppen/filteret - Ørevoks i proppen/filteret - Øreproppen sitter feil - Øreproppen sitter feil - Løs ørepropp som ikke lenger passer - Løs ørepropp som ikke lenger passer - Hull i slange - Hull i slange - Høy styrke i apparatet - Høy styrke i apparatet

37 Svak lyd i apparatet Dårlig batteri Dårlig batteri Volumkontrollen er satt feil Volumkontrollen er satt feil Lydkanalen/filteret er delvis tettet Lydkanalen/filteret er delvis tettet Brudd på slange Brudd på slange Ørevoks i øregangen Ørevoks i øregangen Hørsel har forandret seg Hørsel har forandret seg

38 Årsaker til bruksproblemer Urealistiske forventninger Urealistiske forventninger Utilstrekkelig trening og tilvenning Utilstrekkelig trening og tilvenning Mangelfull opplæring Mangelfull opplæring Feiltilpasning Feiltilpasning Dårlig taleoppfattelse Dårlig taleoppfattelse Bakgrunnsstøy/dårlig lydmiljø Bakgrunnsstøy/dårlig lydmiljø Alder Alder

39 Veien til bedre hørsel Motivasjon Motivasjon Forventninger Forventninger Tilvenning Tilvenning Tålmodighet Tålmodighet Kontinuerlig bruk Kontinuerlig bruk Begynn så tidlig som mulig Begynn så tidlig som mulig Erkjenn hørselstapet overfor deg selv og andre Erkjenn hørselstapet overfor deg selv og andre Still krav til omgivelsene Still krav til omgivelsene

40 Gode råd når du snakker med en hørselshemmet Øyekontakt Øyekontakt Ikke snakk med noe i munnen eller foran munnen Ikke snakk med noe i munnen eller foran munnen Snakk tydelig og artikuler Snakk tydelig og artikuler Normal styrke på stemmen Normal styrke på stemmen Unngå unødvendig støy Unngå unødvendig støy Snakk en om gangen Snakk en om gangen

41 Kort om andre tekniske hjelpemidler Samtaleforsterker (hørat) Samtaleforsterker (hørat) IR-anlegg IR-anlegg Teleslyngeanlegg Teleslyngeanlegg FM-anlegg FM-anlegg Diverse varsling i hjemmet: Diverse varsling i hjemmet: - telefon - telefon - døreklokke - døreklokke - brannvarsling - brannvarsling - babycall - babycall

42 Samtaleforsterker

43 IR-anlegg

44 Teleslynge

45 FM-anlegg


Laste ned ppt "Bruk og stell av høreapparater Sigrid Hagaseth Haug."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google