Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Forskerutdanning HF-fakultetet Professor Leiv Egil Breivik Engelsk institutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Forskerutdanning HF-fakultetet Professor Leiv Egil Breivik Engelsk institutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Forskerutdanning HF-fakultetet Professor Leiv Egil Breivik Engelsk institutt

2 2 Hvem er PhD kandidatene ved HF Universitetsstipendiater NFR stipendiater Kandidater med ekstern finansiering: –Tilsatte fra andre høgskoler (Vestnorsk nettverk) –Kvotestudenter (Statens lånekasse) –Privat finansiering Til sammen ca 110 dr. grads kandidater ved HF hvorav 85 U-stip eller NFR

3 3 Avlagte doktorgrader ved HF 1990–1994: 7,4 dr. grader pr. år 1995–1999: 16,8 dr. grader pr. år 2000–2004: 20,8 dr. grader pr. år 2005:16 dr. grader Måltall for HF: 20 avlagte dr. grader pr. år

4 4 Alder: Gjennomsnitt ved opptak: Før 2000: 36 år Fra 2000: 33 år I 2005:33 år Gjennomsnittsalder ved disputas: 1999-2000: 41.8 år. 2002 - 2004: 39 år 2005:38 år

5 5 Gjennomføringstid og gjennomføringsgrad: 20012002200320042005 Avlagte doktorgrader (ikke dr. philos) 1617152616 Netto tid4,4 år 4,74,5 år Antall på normert tid (dr. art/phd 5 av 16 31% 4 av 17 24% 9 av 15 60% 12 av 25 48% 10 av 24 innlev. 42%

6 6 Handlingsplan for forskerutdanningen - 2003 Mål og virkemidler: Styrke forskningsledelsen på instituttnivå Tettere oppfølging av stipendiatene Sterkere integrasjon i fagmiljøene –Langt flere er tilknyttet prosjekter Spesielt tilrettelagte tilbud (startseminar, metodekurs, akademisk engelsk, etikkseminar) Pliktarbeid og stimuleringstiltak Forskerskoler

7 7 Erfaringer med PhD grad Styringsgruppe for PhD utdanningen ved fakultetet –Strategiske spørsmål –Planlegging av felles kurs og seminar (startseminar, metode seminar, kurs i akademisk engelsk, etikk mm) –Samarbeid mellom fakultetets forskerskoler Kvalitetssikring av opptaksrutiner for eksterne kandidater

8 8 Veiledning Det har vært holdt egne veilederseminar i regi av forskerskolene, men behov for mer systematiske veilederfora Bedre informasjon om PPU modul: ”Forskerveiledning” og behov for større kapasitet og mer systematisk bruk av denne opplæringen HF-fakultetet har etablert ordning med PhD ombud (prodekan for forsking)

9 9 Forskerskoler ved HF Center for Medieval Studies (CMS) http://www.uib.no/cms/index.htm http://www.uib.no/cms/index.htm Program for studier av antikkens kristendom (PROAK) http://www.hf.uib.no/i/ikrr/proak/http://www.hf.uib.no/i/ikrr/proak/ Språkvitenskap og filologi http://www.hf.uib.no/forskerskole/ Nasjonal forskerskole i Språkvitenskap og filologi (Nordforsk søknad under utvikling) http://www.hf.uib.no/forskerskole/nasjonal/index.html

10 10 Nasjonale og nordiske Forskerskoler Nasjonal forskerskole - tekst, bilde, lyd og rom http://www.hf.ntnu.no/forskerskole/ http://www.hf.ntnu.no/forskerskole/ Nordic Graduate School in Archaeology 2004-2008 (Nordforsk) http://www.dialpast.dk/http://www.dialpast.dk/ Allmenn litteraturvitenskap, Georg Brandes Skolen i København http://www.hum.ku.dk/georgbrandes/ http://www.hum.ku.dk/georgbrandes/ Nordic Research School in Interdisciplinary Gender Studies (Nordforsk) http://www.norsgender.org/http://www.norsgender.org/ Senter for Midtøsten og islamske studier planlegger nordisk nettverks forskerskole

11 11 Antall utreisende dr. gradskandidater: 2005: 28 (32 opphold) 2006 (prognose): 14 (17 opphold) Stimulering til utenlandsopphold gjennom: reisestøtte til stipendiater/postdoc (utlyses årlig) 2000: kr. 210 000 2006: kr. 545 000 Forskerskoler – nasjonale og nordiske Trenger flere formaliserte avtaler Hjelp til praktisk tilrettelegging (informasjon, bolig, økonomi med mer) Internasjonalisering:

12 12 Innspill/ behov Felleskurs for PhD kandidater i: –Etikk –Akademisk engelsk –Formidling –Mediekontakt Språkvask Utvikling av FS som rapporteringsverktøy Sanering av kandidatlister


Laste ned ppt "1 Forskerutdanning HF-fakultetet Professor Leiv Egil Breivik Engelsk institutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google