Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskerutdanning og forskerskoler ved UiB. Forskerutdanningen ved UiB Rammeverket for PhD-utdanningen er institusjonelt og skal sikre en forskerutdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskerutdanning og forskerskoler ved UiB. Forskerutdanningen ved UiB Rammeverket for PhD-utdanningen er institusjonelt og skal sikre en forskerutdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskerutdanning og forskerskoler ved UiB

2 Forskerutdanningen ved UiB Rammeverket for PhD-utdanningen er institusjonelt og skal sikre en forskerutdanning i alle fagmiljøene har : Høy kvalitet Internasjonal og innovativ profil Gode muligheter for tverr- og flerfaglighet Forskeropplæring i gode og produktive forskningsmiljøer

3 Én felles PhD-grad ved UiB Felles reglement, informasjonsportal og indikatorer skal stimulere til samarbeid om forskerutdanningen: Mulighet for disiplinær kvalitet og fordypning Mulighet tverrfaglig, flerfaglig og interdisiplinært På tvers av institutt-, senter- og fakultetsgrenser Med eksterne institusjoner i Norge og utlandet

4 Forskerskoler Forskerskoler etableres på noen strategisk viktige områder og kjennetegnes ved : Tematisk fokus Sterke forskerutdanningsmiljøer Godt kandidattilfang og god produksjon Merverdi og synergieffekter for hele PhD-utdanningen

5 Forskerutdanning ved UiB HV, HI, NIFES, HIB/VNN, CMI Andre Univ Næringsliv UIB

6 Forskerutdanningen ved UiB Forskerutdanningen har ett program og ett reglement –PhD ved UiB –En portal for hele forskerutdanningen –Ikke fakultært oppdelt –Ha høy kvalitet. Forskerskoler skal ha tematiske utgangspunkt som gir størrelse og faglig merverdi –Fakultær inndeling og avgrensning av forskerskoler er ikke mål –Forskerskoler er ikke ”A lag” og den generelle ”B lag” Fakultetene opererer både disiplinære og tverrfaglige deler av forskerutdanningen Synliggjøring av forskerutdanningen –Styrket Institusjonell profilering UIB Forskerutdanningsportal –Profilering av forskerutdanningen generelt og Forskerskolene ”UiB Graduate school” ????? –Ikke som formelle Graduate schools med fakultære grenser

7 Forskerskoler Tematisk brede forskerskoler (flere disipliner, fag, fakulteter og/eller institusjoner) –Internasjonal helse (psyk, med, odont, økon, m.m) –Marinbiologi (bioinformatikk, molekylærbiologi, mikrobiologi, celle- og utviklingsbiologi, marin økologi, beregningsorientert biologi og matematikk, genetikk og taksonomi m.m.) –Integrert nevrovitenskap (psyk, med, odont)

8 Smale forskerskoler ”Smalere” - tematisk mer konsentrerte/spissede forskerskoler –Intelligente detektorer (fysikk, internasjonalt nettverk) –Inflammasjon og autoimmunitet (Med, odont, internasjonalt) –Middelalderstudier/kristen antikk –Språkvitenskap og lingvistikk (flere språkfag, flere institusjoner)

9 Forskerskoler som har startet opp Intelligente detektorer Global helse/Internasjonal helse Integrert nevrovitenskap Språkvitenskap og filologi Marinbiologi

10 Forskerskoler under planlegging/i startfasen Middelalderstudier/antikkens kristendom (CMS/PROAK) Translasjonell kreftforskning (Med, Odont) Inflammasjon, mukosal immunbiologi og infeksiøse sykdommer (Med, odont, ---Marie Curie, Broegelman, m.m.) Menneskelig samhandling og vekst (Inst. for samf.psyk, Inst for utdanning og Helse, HEMIL, Bente Wold)

11 Andre aktuelle forskerskoler Enæring (UiB, NIFES, Helse Vest, NIFES, næringliv) Klima (UiB, Bjerknes, HI, Nansen, Mohn- Sverdrup) Petroleumsforskning (UiB industripartnere Klinisk medisin (UiB, Helse Vest/ Helse Bergen) Utviklingsforskning ( UiB ( SV/JUS/HF ), CMI –(demokrati/rettsstat/fattigdom/ forvaltning m.m.?)

12 Synliggjøring og markedsføring Innenfor det institusjonelle PhD-programmet kan det være behov for å synliggjøre fagområder for internasjonal profilering og rekruttering –Det må være en profilert og aktiv forvaltning ved Forskningsavdelingen Eksternt orientert Internt orientert –Web profilering –”PhD program of UiB” eller ” Graduate School of UiB” ??? Profilering gjennom av større tematiske vinduer for både forskerutdanningen og forskningen, eks –Problem at det fort blir gamle formelle grenser –Muligheter: Åpent for alle som fyller kravene til forskerskoler Noen større overgripende tematiske områder –Marint område? –Klinisk medisin?? –Teknologi?? –Samfunnsfag???????

13 Unngå ”vertikalisering” av PhD-utdanningen Forskerutdanningen skal ta utgangspunkt i gode og gjerne prioriterte forskningstemaer, –Med basis i gode forskningsmiljøer gjerne på tvers av fag- og fakultetsgrenser Ressursene, kursene og møteplasser tilgjengelige over hele institusjonen PhD-utdanningen vil gi muligheter til tverr- og flerfaglige oppgaver for institutt og fakultet utover disiplingrensene Styrke tilbud og samhandling ved UiB Faglig ”Generic skill”


Laste ned ppt "Forskerutdanning og forskerskoler ved UiB. Forskerutdanningen ved UiB Rammeverket for PhD-utdanningen er institusjonelt og skal sikre en forskerutdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google