Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemutvikling - noen praktiske erfaringer og betraktninger Øystein Amland HiB 08.04.03.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemutvikling - noen praktiske erfaringer og betraktninger Øystein Amland HiB 08.04.03."— Utskrift av presentasjonen:

1 Systemutvikling - noen praktiske erfaringer og betraktninger Øystein Amland HiB 08.04.03

2 2 Systemutvikling HiB 08.04.03 Tema  Innledning min bakgrunn, litt IT-historie min bakgrunn, litt IT-historie  IT-systemer - systemutvikling  Virksomhetsprosesser - IT-systemer : noen sammenhenger, betydning for valg : kjøpe eller utvikle applikasjon ? noen sammenhenger, betydning for valg : kjøpe eller utvikle applikasjon ?  Formula Prosjektstyring erfaringer fra et utviklingsprosjekt erfaringer fra et utviklingsprosjekt  DashBoard Portal Server : eksempel på en standard, Web-basert intranettløsning

3 Innledning

4 4 Systemutvikling HiB 08.04.03 Innledning  Utdanning siv.ing (NTH/NTNU) siv.ing (NTH/NTNU) Høyere avd. eksamen NHH, bedriftsøkonomisk analyse Høyere avd. eksamen NHH, bedriftsøkonomisk analyse  Jobberfaring systemutvikling adm.systemer (10 år) systemutvikling adm.systemer (10 år) konsulent/bedriftsrådgiver (10 år) konsulent/bedriftsrådgiver (10 år) salg og implementering av Internett-/Web baserte løsninger (2 år) salg og implementering av Internett-/Web baserte løsninger (2 år) nå : selvstendig konsulent, timelærer ved HiB, AI nå : selvstendig konsulent, timelærer ved HiB, AI roller i forhold til IT-systemer : bruker - utvikler - selger - implementatør - konsulent/kjøper roller i forhold til IT-systemer : bruker - utvikler - selger - implementatør - konsulent/kjøper  Litt IT-historie NTH slutten av 70-tallet, hullkort, programutskrift, Univac; NTH slutten av 70-tallet, hullkort, programutskrift, Univac; SSB, lunsjpakken mistet hullkortstabelen; SSB, lunsjpakken mistet hullkortstabelen; ND, harddisk - egen frittstående enhet, 10 MB, 20x20 cm ND, harddisk - egen frittstående enhet, 10 MB, 20x20 cm da PC'en kom til verden. Når ? 1983 ! Slepbar da PC'en kom til verden. Når ? 1983 ! Slepbar.. og så kom Internett...... og så kom Internett....

5

6 IT-systemer - en inndeling

7 7 Systemutvikling HiB 08.04.03 IT-systemer - ulike typer  Systemtyper - en mulig inndeling administrative systemer (eksempler tavle) administrative systemer (eksempler tavle) kontorstøtte systemer (eksempler tavle) kontorstøtte systemer (eksempler tavle) bransjerettede spesialsystemer. Mange ! (eksempler tavle) bransjerettede spesialsystemer. Mange ! (eksempler tavle) of.eks. : energiverk - NIS, telenett - NIS (eksempel: valg av NIS)  Standardsystemer - egenutviklede/spesialsystemer Standardsys., (standard)pakker : Standardsys., (standard)pakker : o"standardisert" i den forstand at ulike typer virksomheter i mange bransjer kan nyttiggjøre seg systemet som det er o(i praksis : ALLTID tilpasninger for litt større virksomheter) Spesialutviklet system for én bestemt virksomhet og ett spesielt formål Spesialutviklet system for én bestemt virksomhet og ett spesielt formål ostørre/avanserte applikasjoner : større virksomheter omindre spesialsystemer, f.eks. verktøy som Lotus Notes/Domino, MS Access

8 Virksomhetsprosesser

9 9 Systemutvikling HiB 08.04.03 "Prosesser"  Virksomhetsprosesser, arbeidsprosesser i virksomheten tidligere betegnelse : (virksomhets)funksjoner tidligere betegnelse : (virksomhets)funksjoner prosesstankegangen innebærer at de enkelte funksjonsområdene i en bedrift sees i sammenheng med flyt av informasjon (og varer) gjennom og mellom de enkelte områdene prosesstankegangen innebærer at de enkelte funksjonsområdene i en bedrift sees i sammenheng med flyt av informasjon (og varer) gjennom og mellom de enkelte områdene  Kjerneprosesser : hva skal virksomheten drive med / leve av ? oAvhenger av bransje ! Eksempel bank: Se virksomhetsmodell neste side  Støtteprosesser : understøtter kjernevirksomheten oEksempler : Økonomi, regnskap, personal, lønn, IT,.. oEksempel : Innkjøp - inngående fakturaer (Eks. tavle + eFlow foiler) oStor grad av felles behov for ulike sektorer og bransjer  Formål med IT-systemer : verktøy for å understøtte arbeidsprosessene  BPR = ?

10 10 Systemutvikling HiB 08.04.03 ssss

11 Kjøpe eller utvikle selv ?

12 12 Systemutvikling HiB 08.04.03 Kjøpe eller utvikle selv ?  Hva betyr dette for valget : kjøpe eller utvikle systemet selv ? Støtteprosesser : Et stort utvalg av standardpakker finnes Støtteprosesser : Et stort utvalg av standardpakker finnes Kjerneprosesser : Stadig flere pakker og mer funksjonalitet tilbys. Kjerneprosesser : Stadig flere pakker og mer funksjonalitet tilbys. oSelv store virksomheter velger i større og større grad standardpakker når det gjelder administrative løsninger (f.eks. Telenor - NIS) oMEN : Tilpasninger alltid påkrevd for litt større virksomheter (Eksempler på standardpakker) (Eksempler på standardpakker) Spesialapplikasjoner : stadig mye egenutvikling Spesialapplikasjoner : stadig mye egenutvikling  Anbefaling (?) "vi er så spesielle" "vi er så spesielle" faktum : eksisterende standardpakker er vanligvis bygget opp på en strukturert måte og basert på velfungerende arbeidsprosesser sett i sammenheng faktum : eksisterende standardpakker er vanligvis bygget opp på en strukturert måte og basert på velfungerende arbeidsprosesser sett i sammenheng ressurskrevende og risikofylt med egenutvikling ressurskrevende og risikofylt med egenutvikling dvs. : gode argumenter bør finnes for å satse på egenutvikling dvs. : gode argumenter bør finnes for å satse på egenutvikling

13 Eksempel på et utviklingsprosjekt : Formula Prosjektstyring - erfaringer og anbefalinger

14 14 Systemutvikling HiB 08.04.03 Før prosjektstart  Noen sentrale spørsmål Hva avgjør om prosjekt og system blir en suksess ? Hva avgjør om prosjekt og system blir en suksess ? Hva er formålet med systemet ? Hva er formålet med systemet ? ostandard system ? ovideresalg ? oHvem skal bruke systemet ? kjøpe eller utvikle ? kjøpe eller utvikle ? ohva finnes ? o"spesielle" behov ? Levetid ? Levetid ? Integrasjonsbehov Integrasjonsbehov ogrensesnitt mot andre systemer obrukergrensesnitt ! obasis programvare, utviklingsverktøy

15 15 Systemutvikling HiB 08.04.03 Formula Prosjektstyring (Formula PS)  Standard prosjektstyringssystem rettet mot både offshore industri og landbaserte virksomheter / prosjektorganisasjoner  Verktøy for planlegging og oppfølging av (større) prosjekter  Utviklet av Formula OpenSoft (opprinnelig et utviklingsniljø fra Computas og Norsk Data, senere en del av Merkantildata) med bistand bl.a. fra NPC, Terramar Prosjektledelse og Chr. Michelsens Institutt.  Utviklingsprosjekt : ca. 16.000 timer, 8-10 utviklere, 1 1/2 år ca. 16.000 timer, 8-10 utviklere, 1 1/2 år moduloppbygget, funksjoner for prosjektplanlegging og -oppfølging med bl.a. prosjektstruktur, periodisering, ressursstyring, nettverksplanlegging og grafikk moduloppbygget, funksjoner for prosjektplanlegging og -oppfølging med bl.a. prosjektstruktur, periodisering, ressursstyring, nettverksplanlegging og grafikk 50-60 funksjoner, 60 tabeller i databasen 50-60 funksjoner, 60 tabeller i databasen

16 16 Systemutvikling HiB 08.04.03 Før prosjektet startes  Skal systemet utvikles ? formål, behov, marked ? Er tilsvarende system allerede tilgjengelig ? Hvis standardsystem, er det tilstrekkelig kommersielt grunnlag ? formål, behov, marked ? Er tilsvarende system allerede tilgjengelig ? Hvis standardsystem, er det tilstrekkelig kommersielt grunnlag ?  Formula : Mangelfullt forarbeid for å verifisere markesmessige muligheter Mangelfullt forarbeid for å verifisere markesmessige muligheter Undervurdering av kostnader knyttet til kommersialisering Undervurdering av kostnader knyttet til kommersialisering  Anbefalinger : Undersøk om det finnes systemer på markedet Undersøk om det finnes systemer på markedet Vær trygg på at det er økonomisk og kost-nytte messig grunnlag for å utvikle systemet Vær trygg på at det er økonomisk og kost-nytte messig grunnlag for å utvikle systemet

17 17 Systemutvikling HiB 08.04.03 Brukermedvirkning  "den som har skoen på....  brukerne kjenner best funksjonelle behov, ønsket brukergrensesnitt og prioriteringer  Formula : For liten involvering av potensielle fremtidige kunder/brukere For liten involvering av potensielle fremtidige kunder/brukere Konsekvenser : behov for ut-data siden for lite vektlagt (rapportering, spørringer, enkel grafikk, analyser,...) Konsekvenser : behov for ut-data siden for lite vektlagt (rapportering, spørringer, enkel grafikk, analyser,...) Viktigheten av enkelt og tiltalende brukergrensesnitt for lite fokusert Viktigheten av enkelt og tiltalende brukergrensesnitt for lite fokusert  Anbefalinger : identifisér viktige brukergrupper identifisér viktige brukergrupper trekk brukerne med i prosjektet fra starten ! Brukerbehov, kravspesifikasjon. La brukerne få teste ut prototyper av moduler underveis (jfr. iterativ utvikling) trekk brukerne med i prosjektet fra starten ! Brukerbehov, kravspesifikasjon. La brukerne få teste ut prototyper av moduler underveis (jfr. iterativ utvikling)

18 18 Systemutvikling HiB 08.04.03 Dokumentasjon  Brukerdokumentasjon - ja med fokus på lett tilgjengelig on-line hjelp med fokus på lett tilgjengelig on-line hjelp... men viktigere med intuitivt brukergrensesnitt... men viktigere med intuitivt brukergrensesnitt  Systemdokumentasjon - oversiktlig, vise struktur og sammenhenger arkitektur - datamodell - database - programkode - grensesnitt; teknologi/utviklingsverktøy arkitektur - datamodell - database - programkode - grensesnitt; teknologi/utviklingsverktøy  Formula : For høy prioritering av brukerhåndbok på bekostning av intuitivt bruker- grensesnitt og on-line hjelpedokumentasjon For høy prioritering av brukerhåndbok på bekostning av intuitivt bruker- grensesnitt og on-line hjelpedokumentasjon  Anbefalinger : legg til grunn faktisk brukeratferd ved utforming av brukerdokumentasjon legg til grunn faktisk brukeratferd ved utforming av brukerdokumentasjon vedr. systemdokumentasjon tenk produktforvaltning : dvs. drift, feilrettinger, videreutvikling, tilpasninger,.. helt fra starten ved utforming og utarbeidelse av system dok. vedr. systemdokumentasjon tenk produktforvaltning : dvs. drift, feilrettinger, videreutvikling, tilpasninger,.. helt fra starten ved utforming og utarbeidelse av system dok. tenk versjonshåndtering tenk versjonshåndtering

19 19 Systemutvikling HiB 08.04.03 Databasens betydning  Databasen er hjertet i de fleste databasebaserte applikasjoner dataelementer og datastruktur har en mer statisk natur enn funksjonelle behov dataelementer og datastruktur har en mer statisk natur enn funksjonelle behov en velstrukturert datamodell og databaseskjema gir et godt grunnlag for koding og senere forvaltning av applikasjonen en velstrukturert datamodell og databaseskjema gir et godt grunnlag for koding og senere forvaltning av applikasjonen  Formula : Svært godt utarbeidet og solid datamodell gav trolig både ressurs- og tidsmessige besparelser ved programmeringen og bidro til en robust løsning Svært godt utarbeidet og solid datamodell gav trolig både ressurs- og tidsmessige besparelser ved programmeringen og bidro til en robust løsning  Anbefalinger : Prioriter datamodellering i designfasen, om nødvendig på bekostning av funksjonalitet Prioriter datamodellering i designfasen, om nødvendig på bekostning av funksjonalitet

20 20 Systemutvikling HiB 08.04.03 Implementering  Implementering kan betraktes som siste hovedfase i et utviklingsprosjekt beskrive/utforme anvendelsen for den aktuelle situasjon, installere, lære opp, teste, drifte beskrive/utforme anvendelsen for den aktuelle situasjon, installere, lære opp, teste, drifte  Formula : 2 - 3 pilotkunder 2 - 3 pilotkunder kunne vært håndtert mer profesjonelt kunne vært håndtert mer profesjonelt  Anbefalinger : Velg riktig implementeringsstrategi Velg riktig implementeringsstrategi Pilottesting er nødvendig ! Varsle pilotbrukerne for å dempe forventninger Pilottesting er nødvendig ! Varsle pilotbrukerne for å dempe forventninger Andre forhold enn de systemmessige og teknologiske er mest viktig : Endringshåndtering, prosjektledelse/prosjektstyring ! Andre forhold enn de systemmessige og teknologiske er mest viktig : Endringshåndtering, prosjektledelse/prosjektstyring !

21 Prosjektstyring - noen anbefalinger

22 22 Systemutvikling HiB 08.04.03 Prosjektstyring  Planleggingsfase - gjennomføringsfase Planlegging viktig ! ( figur tavle) Planlegging viktig ! ( figur tavle)  Utvikling av Formula Prosjektstyring paradoks vi ville hatt stor nytte av systemet ifm. systemutviklingen ! vi ville hatt stor nytte av systemet ifm. systemutviklingen !  Utfordringer : håndtere usikkerhet/risiko håndtere usikkerhet/risiko unngå overskridelser, forsinkelser unngå overskridelser, forsinkelser  Formula Prosjektgruppen lærte mye prosjektstyring underveis. Prosjektet ble ferdig til planlagt tid og innenfor avsatt kostnadsramme, men med noe redusert ambisjonsnivå for funksjonalitet. Prosjektgruppen lærte mye prosjektstyring underveis. Prosjektet ble ferdig til planlagt tid og innenfor avsatt kostnadsramme, men med noe redusert ambisjonsnivå for funksjonalitet. Estimering av omfang/arbeidstimer : inndeling av funksjoner i 3 kategorier : Tung, middels, lett. Estimering av omfang/arbeidstimer : inndeling av funksjoner i 3 kategorier : Tung, middels, lett.

23 23 Systemutvikling HiB 08.04.03 Prosjektstyring forts.  Anbefalinger planleggingsfasen : Strukturér prosjekt : delprosjekt-aktiviteter-leveranser Strukturér prosjekt : delprosjekt-aktiviteter-leveranser Avklar ansvar og roller Avklar ansvar og roller Estimér ikke på for deltaljert nivå Estimér ikke på for deltaljert nivå Avklar tids- og kostnadsrammer Avklar tids- og kostnadsrammer  Anbefalinger gjennomføringsfase : Revurder estimater løpende Revurder estimater løpende Fokusér på leveranser ! Fokusér på leveranser ! I prosjektoppfølging : fokusér på avvik fra plan og tiltak I prosjektoppfølging : fokusér på avvik fra plan og tiltak Fremdrift : "Hva gjenstår ?" (estimat for gjenstående arbeid) og ikke "Hvor stor del er ferdig" Fremdrift : "Hva gjenstår ?" (estimat for gjenstående arbeid) og ikke "Hvor stor del er ferdig" Redusér omfang (funksjonalitet) fremfor å gå på akkord med kvalitet ! Redusér omfang (funksjonalitet) fremfor å gå på akkord med kvalitet ! Testing : Viktig ! (Jfr. Carsten pres.) Testing : Viktig ! (Jfr. Carsten pres.)

24 DashBoard - en standard intranettløsning

25 25 Systemutvikling HiB 08.04.03  Hva er et intranett ? Intranett : verktøy for utveksling av intern informasjon mellom medarbeiderne i en virksomhet Intranett : verktøy for utveksling av intern informasjon mellom medarbeiderne i en virksomhet Mulig målformulering : Mulig målformulering : o"... for å effektivisere og forbedre kvaliteten på informasjonsflyt og informasjonsbehandling...." Kjennetegn intranett Kjennetegn intranett oElektronisk bearbeiding, lagring og distribusjon av informasjon oVerktøy til å organisere ustrukturerte data og informasjon  DashBoard Basert på Internett-teknologi Basert på Internett-teknologi ostandard teknologi, plattform uavhengig ointranettet kan nås via Internett uansett hvor du befinner deg oStandard Web bruker-grensesnitt: nettleser ("browser") Forskjell fra Internett : Avgrenset brukertilgang : brukernavn og passord Forskjell fra Internett : Avgrenset brukertilgang : brukernavn og passord Relativt lave kostnader knyttet til anskaffelse og å ta i bruk Relativt lave kostnader knyttet til anskaffelse og å ta i bruk

26 26 Systemutvikling HiB 08.04.03 Hva slags info. kan utveksles over intranettet ?  Virksomhetsinformasjon organisasjonsstruktur : lokalisering, avdelinger, seksjoner organisasjonsstruktur : lokalisering, avdelinger, seksjoner ansatte : telefonnr., e-post adresse, stilling, kompetanse (CV), bilde ansatte : telefonnr., e-post adresse, stilling, kompetanse (CV), bilde organisasjonsendringer, nyansatte organisasjonsendringer, nyansatte telefonliste telefonliste produkter, tjenester, prosjekter,... produkter, tjenester, prosjekter,...  Virksomhetsinformasjon er et typisk eksempel på informasjon som også vil være aktuell for publikum, dvs, på Internett  Publisering Interne nyheter, informasjon Interne nyheter, informasjon Rundskriv, intern-avis Rundskriv, intern-avis

27 27 Systemutvikling HiB 08.04.03 Hva slags info. kan utveksles ? forts.  Håndbøker Personalhåndbok Personalhåndbok Brukerveiledninger Brukerveiledninger Kvalitetssikring Kvalitetssikring Metoder, verktøy Metoder, verktøy  Felles rutiner, dokumentmaler og skjema  Prosjektadministrasjon Prosjektdokumenter: Oppdaterte planer, statusrapporter, møtereferater, beskrivelse av leveranser,... Prosjektdokumenter: Oppdaterte planer, statusrapporter, møtereferater, beskrivelse av leveranser,... Prosjektdeltagere : Telefonnr., e-post-adresse mv. Prosjektdeltagere : Telefonnr., e-post-adresse mv. Møteplaner, generell prosjektinfo. Møteplaner, generell prosjektinfo.  Ledelsesinformasjon: rapporter, styringsinformasjon  Diskusjonsforum  Oppslagstavle ......

28 28 Systemutvikling HiB 08.04.03 Intranettportalen kan være inngangsporten til alle virksom- hetens systemer og data !

29 29 Systemutvikling HiB 08.04.03 Brukere av intranettet  Brukergrupper ALLE medarbeidere ALLE medarbeidere Informasjonsavdelingen Informasjonsavdelingen Ledere Ledere  Andre roller Redaktører Redaktører "Forfattere" "Forfattere" Administratorer Administratorer

30 30 Systemutvikling HiB 08.04.03 Teknologiske forutsetninger  Lokalnett (LAN), globalnett (WAN) / tilgang til Internett  Tilgang til PC !  Nettleser på PC'ene (Internet Explorer, Netscape, Opera)

31 31 Systemutvikling HiB 08.04.03 Windows 2000 / NT Server SQL Server / Oracle MS Information Server MS Transaction Server Arkitektur Dashboard Portal Server - 3-lags arkitektur : Database : SQL Server el. Oracle Operativsystem : Windows NT/2000/XP Mellomlag / logikk : COM basert med st ø tte for MTS Presentasjonslag : basert p å standard DHTML, Java- Script og ASP (Active Server Pages) Denne oppbyggingen gj ø r l ø sningen sv æ rt skalerbar slik at den kan benyttes i b å de store og sm å organisasjoner

32 32 Systemutvikling HiB 08.04.03

33 33 Systemutvikling HiB 08.04.03

34 34 Systemutvikling HiB 08.04.03

35 35 Systemutvikling HiB 08.04.03

36 36 Systemutvikling HiB 08.04.03

37 37 Systemutvikling HiB 08.04.03 Vedlikeholds- og supportavtale Prosjektledelse og prosjektadministrasjon, endringshåndtering Systemer og IT Prosessforbedringer Kost-nytte analyser Opplæring Planlegging Målsetting Kartlegging Utforming av løsninger Systembygging Overlevering, forvaltning, Installasjon, testing, opplæring, Installasjon, testing, opplæring Kost-nytte analyser Dokumentasjon Kontrakts- dokumenter Prosj.hånbok Kravspek. Løsnings- beskrivelse Brukerdokum. Systemdokum. Testdokum. Drifts- og forvalt- nings dokum. Modifikasjons- forslag Godkjennelses- dokument METODIKK


Laste ned ppt "Systemutvikling - noen praktiske erfaringer og betraktninger Øystein Amland HiB 08.04.03."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google