Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tenk på et tall! - En gjennomgang av NHO Service sitt notat ”Ressurs- og effektivitetsanalyse..” Av…. For hvem, dato.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tenk på et tall! - En gjennomgang av NHO Service sitt notat ”Ressurs- og effektivitetsanalyse..” Av…. For hvem, dato."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tenk på et tall! - En gjennomgang av NHO Service sitt notat ”Ressurs- og effektivitetsanalyse..” Av…. For hvem, dato

2 Dagsavisen 16.januar 2010Dagsavisen 13.august 2010 NHO Service spår eksplosjon av private aktører - Får de rett i at fremtida er privat…?

3 NHO Service ligger ikke på latsiden, - og de får lokal hjelp av Høyre og Frp.

4 Fem hovedargumenter mot NHO Service sitt notat ”Ressurs- og effektivitetsanalyse” 1. NHO Service sine beregninger er ubrukelige. Notatet baserer seg på misbruk av statistikk og brukerundersøkelser. 2. Det er ikke riktig som NHO Service påstår at man ikke kan si noe om forskjellene for de ansatte i offentlig sektor eller kommersielle selskaper i forhold til lønn, pensjon eller bemanning. Det er store forskjeller! 3. NHO Service har ikke grunnlag for å si at det er en «misforståelse at økonomisk effektivisering går på bekostning av kvaliteten på tjenestene». 4. Flere av påstandene i notatene er uten dokumentasjon eller referanser. Dette må derfor regnes som politiske påstander, ikke fakta. 5. NHO Service regner med en fortjeneste for sine medlemsbedrifter på rundt en halv milliard kroner på landsbasis. Disse pengene kunne heller vært brukt til bedre tjenester, enn til overskudd og profitt for kommersielle aktører som i de aller fleste tilfeller har eierselskaper i skatteparadis. NB: Det finnes mange utgaver av notatet, men metodene er de samme uansett. NHO Service har også produsert Bransjestatistikk over samme lest.

5 1. Misbruk av tall og statistikk NHO Service sine beregninger er ubrukelige. Notatet baserer seg på misbruk av statistikk og brukerundersøkelser. – NHO Service fraskriver seg ansvaret for KOSTRA-tallenes kvalitet, men bruker likevel tallene til å påstå hvor mye hver enkelt kommune kan spare på konkurranseutsetting. – Tallene som NHO Service bruker som grunnlag har store avvik fra faktiske kommunale budsjettog regnskap. Dette er påvist for både Trondheim og Bergen. Dette viser at NHO Service har en lettvint omgang med tall. Dette bekreftets også av KS – ”Vår halding er at notata frå NHO Service ikkje held mål fagleg. Dette er meir politikk enn fag”, seier Geir Halstensen, spesialrådgiver i avdeling for Analyse og kommuneøkonomi i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) til Klassekampen 27.10.2010.

6 2. Lønn og pensjon for de ansatte Det er ikke riktig som NHO Service påstår at man ikke kan si noe om forskjellene for de ansatte i offentlig sektor eller kommersielle selskaper i forhold til lønn, pensjon eller bemanning. NHO Service velger å se bort i fra kunnskapen som finnes på dette området, men de kan ikke med rettepåstå at kunnskapen ikke finnes. Lønn: I følge Sykehjemsetatens fagforening i Fagforbundet Oslo tjener ansatte på kommersielle sykehjem i gjennomsnitt 30.000 kr under kommunal minstelønn. I følge Norsk Sykepleierforbund tjener hver tredje sykepleier ved kommersielle sykehjem under kommunal minstelønn. Pensjon: I forhold til pensjon vil overgangen fra ytelsesbaserte pensjonsordringer som sikrer 66% av lønna i pensjonsutbetalinger, til innskuddsbaserte pensjonsordninger der det ikke foreligger noengaranti for hvor mye som utbetales i pensjon, utgjøre en stor risiko og i de fleste tilfeller føre tilmindre pensjonsutbetalinger for den enkelte. Stor konkurransefordel for de kommersielle med innskuddsbaserte pensjoner:.I notat nr 17/2010 til finanskomitéen skriver byråd i Oslo, Øystein Sjøtveit (Frp): «Kostnaden til pensjon for ansatte i Oslo kommunen er for 2010 15,5 % av pensjonsgivende lønn. Sammenlignbar sats for ansatte i NHOs tariffområde vil være 4 %»

7 3. Effektivitet og kvalitet NHO Service har ikke grunnlag for å si at det er en «misforståelse at økonomisk effektivisering går på bekostning av kvaliteten på tjenestene». For det første har bruker- og pårørende-undersøkelsene som NHO Service viser til har store mangler. Dette sies tydelig i undersøkelsene, men NHO Service bruker dem likevel uten å fortelle om undersøkelsenes manglende bruksverdi. Det er blant annet svært lave svarprosenter i undersøkelsen og kun de friskeste pasientene får svare. For det andre tar NHO Service undersøkelsene ut av sin sammenheng. NHO bruker undersøkelsene for å motbevise at det innsparinger går på bekostning av kvalitet, men undersøkelsene sier ingenting om forholdet mellom kvalitet og økonomisk effektivisering.

8 4. Manglende dokumentasjon Flere av påstandene i notatene er uten dokumentasjon eller referanser. Dette må derfor regnes som politiske påstander, ikke fakta. Dette gjelder blant annet: «Gevinsten som kan hentes ut ved beste praksis fremkommer primært gjennom lavere kostnader hos eksterne leverandører sammenliknet med tjenester i offentlig regi. Lavere kostnader oppnås ikke ved å øke arbeidsbelastningen til den enkelte ansatte, men heller gjennom endret sammensetning av bemanning, sterkere fokus på ledelse, flatere organisasjon, løpende kostnads- og kvalitets sammenlikning etter beste praksis og stor grad av delegering.» Her tar NHO Service seg store friheter til å påstå at effektiviseringen i de kommersielle bedriftene ikke går utover de ansatte. Dette gjør de helt uten å dokumentere sin påstand.

9 5. Fortjeneste for NHO Services bedrifter NHO Service regner med en fortjeneste for sine medlemsbedrifter på rundt en halv milliard kroner på landsbasis (dersom 20 prosent av de kommunale tjenestene innen omsorg, renhold og FVD (forvaltning, drift og vedlikehold) konkurranseutsettes.) Disse pengene kunne heller vært brukt til bedre tjenester, enn til overskudd og profitt for kommersielle aktører som i de aller fleste tilfeller har eierselskaper i skatteparadis. Eksempel: Norlandia Omsorg

10 Norlandia Omsorg AS - Norske omsorgsmillionærer og skatteparadisselskaper Nordic Healthcare Holding AS Norlandia Care AS Norlandia Omsorg AS Boganes sykehjem Madserud sykehjem Oppsal sykehjem Risenga sykehjem Mecca Invest AS Roger Adolfsen Formue 2008: 84 millioner Kristian Adolfsen Formue 2008: 80 millioner Klavenstern AS Fsn Capital Limited Partnership Il Skatteparadiset Jersey Hospitality Invest AS 44,95% 50% www.velferdsstaten.no

11 Oppsummering: NHO Service ønsker mer konkurranseutsetting fordi det vil gi større markeder og mer fortjeneste til sine medlemsbedrifter. NHO Service sine notater kan ikke brukes som grunnlag for en seriøs debatt om konkurranseutsetting og privatisering fordi: – Utregningene er grovt feilaktige. – Notatet unngår kontroversiell kunnskap om lønn og pensjon – Notatet manipulerer sammenheng mellom kvalitet og effektivisering ved misbruk av brukerundersøkelser


Laste ned ppt "Tenk på et tall! - En gjennomgang av NHO Service sitt notat ”Ressurs- og effektivitetsanalyse..” Av…. For hvem, dato."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google