Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Siren Risti, nestleder seksjon barnehage, Utdanningsforbundet Bergen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Siren Risti, nestleder seksjon barnehage, Utdanningsforbundet Bergen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Siren Risti, nestleder seksjon barnehage, Utdanningsforbundet Bergen
Tillitsvalgte sin rolle i IA - arbeidet Den nye IA-avtalen - 1. mars 2010 – 31. desember 2013 Siren Risti, nestleder seksjon barnehage, Utdanningsforbundet Bergen

2 IA - avtale Alle virksomheter i Norge kan ta del i samarbeidet ved å tegne samarbeidsavtale med NAV – arbeidslivsenter og virksomhetens tillitsvalgte.

3 IA – avtalens overordnede mål
Forebygge og redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet, og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Inngåelsen av samarbeidsavtalen innebærer at arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte i virksomheten samarbeider målrettet for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass.

4 IA- avtalens delmål nasjonalt
Reduksjon i sykefraværet Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne Økt reell pensjoneringsalder med 6 måneder fra 2009 nivå.

5 IA – samarbeid i virksomheten
NAV inngår ”samarbeidsavtale” med virksomheten som dermed blir en IA - virksomhet. Tillitsvalgte er likeverdig avtalepart. Samarbeidsavtalen gir ansvar og rettigheter til begge parter og forutsetter et internt forpliktende samarbeid med arbeidsgiver, TV og VO for arbeidsmiljø og inkludering. Ledelsen er blant annet forpliktet til å holde møter med de tillitsvalgte to ganger i året hvor IA – arbeidet er det eneste punktet på dagsorden.

6 IA - samarbeid Arbeidstaker Arbeidsgiver Tillitsvalgte Verneombud
Sykemelder Bedriftshelsetjenesten NAV

7 Tillitsvalgtes rolle og forpliktelser
Tileigne seg nødvendig kunnskap om HMS- og IA - arbeid sammen med arbeidsgiver og verneombud. Gjennom medvirkning og samarbeid med ledelsen bidra aktivt i utformingen av virksomhetens planer, målsetting og rutiner i IA – arbeidet. Delta i dialogmøte hvis den ansatte ønsker det.

8 Tillitsvalgtes rolle…
Pådriver for å utvikle et godt arbeidsmiljø med rom for alle. Part i et likeverdig samarbeid med arbeidsgiver Påpasser – sikre at den enkeltes rettigheter blir ivaretatt Talerør og støtte for medlemmer

9 Noen refleksjoner Hva kan gjøres for å øke nærvær og jobbtrivsel?
Er der forhold ved arbeidsmiljøet som påvirker fraværet? Aksepterer vi at noen i en periode ikke yter 100%? Hvilken muligheter for tilrettelegging finnes på arbeidsplassen? Hvordan følger vi opp ansatte som blir syke?

10 Arbeidstaker / tillitsvalgtes utfordringer
Å vise toleranse for og se verdien av ulikheter Å fremme inkluderende holdninger Å vise vilje til tilpasninger for å få ”kabalen til å gå opp” Å markere grenser for mer belastning overfor arbeidsgiver

11 Mange gode tips:

12 ”Er du halt kan du rida, er du handlaus kan du gjeta
Og er du døv kan du duga i strid” Fra Håvarmål


Laste ned ppt "Siren Risti, nestleder seksjon barnehage, Utdanningsforbundet Bergen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google