Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldreansvarets innhold bl. § 30

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldreansvarets innhold bl. § 30"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldreansvarets innhold bl. § 30
Omsorgsplikt i personlige forhold . (Økonomiske forpliktelser faller utenfor, innehas av foreldrene, se bl. § 66). Bestemmelsesrett og plikt i personlige forhold (Økonomisk bestemmelsesrett innehas av vergen, som normalt er den som har foreldreansvaret, vgml. §3.)

2 A. Hvem har foreldreansvaret?
Når foreldrene er gift: bl. § 34.1 (begge) Når foreldrene ikke er gift eller bor sammen: bl. § 35.1 (moren), men § 35.3 (avtale) eller § 56 (reise sak). Ny regel trådte i kraft : § 35.2: Ugifte foreldre som bor sammen har felles foreldreansvar. B. Hvem har foreldreansvaret etter et brudd? Hvis gift, bl. § 34.2 (felles ansvar inntil annen avtale) og § 56 (reise sak) Hvis ikke gift: som ovenfor (A) C. Foreldreansvar ved død: § 38 og § 63

3 Tre avgjørelser ved brudd, § 56
Hvem skal foreldreansvaret Hvem skal barnet bo fast hos Hvordan blir samværsretten ”barnets beste” § 48 Husk - for alle tre avgjørelser: Avtalefrihet, og ingen offentlig kontroll med avtalen

4 Foreldreansvar etter brudd
Avtalefrihet, § 34.2 og § 35.3 Barnets beste avgjør hvis det blir sak § 48, jfr. § 56 Rt s. 35: Fortsatt felles foreldreansvar, med mindre ”særlige grunner” foreligger Selv om bare den ene hadde ansvar før bruddet: Barnets beste tilsier ofte felles foreldreansvar etter. Innholdet i foreldreansvaret etter brudd: § 37, § 40 og § 41

5 Hvem barnet skal bo fast hos
Avtalefrihet, § 36.1 Retten kan ikke bestemme delt bosted mot den enes vilje, § 36.2 Barnets beste, § 48 avgjør hvis sak, jfr. § 56 Momenter: Personlige egenskaper hos foreldre og barn Barnets tilknytning til foreldrene Risikoen ved miljøskifte Hensynet til størst mulig samlet foreldrekontakt Hvem kan gi det mest stabile hjem? Barnets mening, jfr. bl. § 31 osv…

6 Samværsrett Barnets rett til samvær, § 42
Foreldrenes samværsrett, § 43 Avtalefrihet, § 43.1 ”barnets beste” avgjør hvis sak § 48, jfr. § 56 ”vanlig samvær” iflg. § 43 er ikke bindende som norm ved denne avgjørelsen høy terskel for nektelse av samvær Tvangsmulkt § 65.2


Laste ned ppt "Foreldreansvarets innhold bl. § 30"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google